Home

Harsta State

Landgoed Harsta State. Op landgoed Harsta State ontdek je hoe de Friese adel zich vestigde op terpenland van de voormalige zeebodem. De oudste bewijzen van het bestaan van buitenplaats van Harsta State gaan terug naar 1511. De landschapstuin van het eeuwenoude landgoed werd in 1832 aangelegd Deze state is gelegen in Hogebeintum aan de Harstawei nr. 25, gemeente Ferwerderadiel. Andere benaming Hersma State Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1511 genoemd. Geschiedenis De vermelding van de aanbreng van Hogebeintum van 1511 begint met 32 pondemaat van Rummert oppe Harst up Hersma State Harsta State in Hegebeintum. Harstawei 259173 GA, Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel) Friesland. Bouwjaar: eind 16e/begin 17e eeuwkort voor 1650 (uitbr.)1843 (verb.)1996-'97 (rest.) 1700 eind 16e/begin 17e eeuwkort voor 1650 (uitbr.)1843 (verb.)1996-'97 (rest.

De Harsta State, in het uiterste noorden van Friesland, wordt voor het eerst vermeld in 1511. Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer, en werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen Harsta State werd onder meer bewoond door de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper, die ook buitendijks aan- gewonnen grond in bezit hadden. De herenbank, de rouwbor- den en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vin- den in de 12de eeuwse kerk van Hegebeintum Harsta State, tuin in Hegebeintum Harstawei 25 9173 GA, Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel ) Friesland Bouwjaar: 1832 (voorterrein) 1992 (rest.

Harsta State . Ligging. Hogebeintum (Hegebeintum) - Harstawei 25. Geschiedenis. Eind 16e of begin 17e eeuw stond hier een tweelaags landhuis. Mogelijk in opdracht van Focko van Aysma en Ymck Jeltinga kreeg het huis kort voor 1650 een haakse vleugel Harsta State. Hoofdgebouw van de gelijknamige historische buitenplaats van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang: - vanwege ouderdom en bouwgeschiedenis; - als hoofdgebouw van een kenmerkende omgrachte en door windsingels beschutte in aanleg 17de-eeuwse Friese State; - vanwege de architectuurhistorische kwaliteiten van ex- en interieur

Harsta State - Noard-Fryslân - Staatsbosbehee

De Harsta State te Hogebeintum - Stin

Er even lekker tussenuit in Friesland. Dáár ligt de Harsta Hoeve op het landgoed Harsta state, vlak naast het dorpje Hegebeintum. Bij het oprijden van de lange oprijlaan, laat je als het ware de wereld even achter je, om de stilte en rust in en rond de Harsta Hoeve groepsaccommodatie te gaan beleven. Samen met familie of een groep vrienden kun je. Alles wat je moet weten over Harsta State met alle routes en bezienswaardigheden in de buur Harsta state De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Ferwerderadeel. 12 relaties: Engelse tuin , Ferwerderadeel , Friesland , Herenbank , Hogebeintum , Jacobus Stellingwerff , Kerk van Hogebeintum , Lucas Pieters Roodbaard , Rijksmonument , Rouwbord , Stins , 12e eeuw Huis te koop: Harstastate 22 8926 LH Leeuwarden. Deze schitterende villa met royale zonnige tuin rondom het huis (ruime kavel van 1005 m²) heeft maar liefst 6 slaapkamers en is gelegen aan open vaarwater De Harsta State vormt met zijn oprijlaan, bomensingels, gracht, voormalige pachtboerderij, paden, sloten, boomgaard en landschappelijke tuin een eeuwenoud cultuurlandschap. De geschiedenis van de kleine, in het groen verscholen, state is nauw verbonden met die van het dorp Hogebeintum en haar kerk

Hegebeintum - Friesland - Rouwborden in de kerk

Harsta State werd oorspronkelijk gebouwd in de 16e eeuw, alhoewel niet meteen als grote state. Uit bronnen is bekend dat in 1511 dertig pondematen land bij Harsta hoorde en dat de eigenaar toentertijd waarschijnlijk geen edelman was. Bijna dertig jaar later, in 1540,. De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Noardeast-Fryslân.. Geschiedenis. De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hogebeintum. De state kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1843 Nederlands: Harsta State, Harstawei 25, Hegebeintum, Ferwerderadiel, Friesland (rmc 508264). Dit rijksmonumentcomplex bestaat uit: Harsta State (rm 508263) park/tuin (rm 508265) hekpijlers (rm 508266 Harstastate leit eastlik fan it doarp Hegebeintum, yn Ferwerderadiel.De âldste bewizen fan it bestean fan de state stamme út 1511.De tsjintwurdige Harsta State hat syn foarm krigen om 1840 hinne. De boppeferdjipping en de oanbou binne doe ôfbrutsen omdat it net mear brûkt waard foar permaninte bewenning Landhuis Harsta State in Ferwerderadiel (Friesland Nederland) | Ca. 1650 kreeg dit huis, gebouwd rond de 17e eeuw, een haakse vleugel. Aemilius Josinus de Schepper werd in 1762 eigenaar en liet op de dam van het omgrachte terrein een hek in rococo-vormen plaatsen. In 1843 werd het huis bij een verbouwing het huis verlaagd en gepleisterd. Tevens werd de haakse vleugel vervangen door een.

Harsta State De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten het oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Ferwerderadeel. ==Geschiedenis== De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum Harsta installatiebureau Bolsward Wij vormen het bedrijf Harsta en geven uitvoering aan een grote diversiteit aan projecten en klussen. Uw installateur in en rondom Bolsward Bent u op zoek naar een goede installateur in Bolsward en omstreken? Dan bent u bij de fa

Harsta State in hegebeintum (friesland) | Monument

Harsta State in hegebeintum (friesland) Monument

 1. dervalide gasten (rolstoel vriendelijk)
 2. Stinsen en States in Friesland Home; Sortering. Op naam; Op gemeente; Op plaats; Op grietenij/stad; Overige. Van der A
 3. Ook de Harsta State zal bij gelegenheid deels publiek toegankelijk worden, mogelijk als dependance van het Van Eysinga Huis, en deels worden verhuurd voor permanente bewoning. De stinzentuin is het extraatje. Laatst gewijzigd op 14-12-2018 om 11:47 uur. Tweet. Meer Fryslân
 4. De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Noardeast-Fryslân.. Geschiedenis. De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hogebeintum
 5. Harsta State is sinds half december 2018 eigendom van de vereniging Hendrick de Keyser. Deze heeft het voornemen uitgesproken een deel van het pand open te stellen voor publiek. De tuin is te bezichtigen. De op het landgoed gelegen boerderij Harsta Hoeve heeft een functie als groepsaccomodatie. Adre

Harsta State Hendrick de Keyse

De Harsta State kent een geschiedenis die terug gaat tot het begin van de zestiende eeuw. Gedurende de opeenvolgende eeuwen paste de nieuwe eigenaren de state telkens aan nieuwe stijlopvattingen aan. Het is bekend dat vanaf 1778 Lambart Vlaskamp (1746-1826) een aantal jaren als hovenier werkzaam was bij de state Afb. 1. Eén van de vertrekken op Harsta State. Foto met dank aan www.funda.nl. Deze in Hegebeintum gelegen state kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de eerste vermelding in 1511 en vooraanstaande geslachten als Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer bewoonden het huis De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Ferwerderadeel. De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum HARSTA, ook wel onder de namen van Haksta, Haxta, Haagsta, Haakstra, Hartsma of Harsma voorkomende, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Rauwerderhem, arrondissement en 3 uur zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten zuidwesten van Rauwerd, waartoe zij vroeger behoorde, en waar zij nog alle hare verpligtingen heeft Pop-up kaart van Harsta State

Harsta State in Hegebeintum | Monument - Rijksmonumenten

Harsta State Visit Wadde

De Harsta State heeft een historisch interieur en wordt voor het eerst vermeld in 1511. Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer, en werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen Harstastate leit eastlik fan it doarp Hegebeintum, yn Ferwerderadiel. De âldste bewizen fan it bestean fan de state stamme út 1511. De tsjintwurdige Harsta State hat syn foarm krigen om 1840 hinne. De boppeferdjipping en de oanbou binne doe ôfbrutsen omdat it net mear brûkt waard foar permaninte bewenning. Teffens waard it hûs doe beplastere Ze herinneren aan de bewoners van de Harsta-State, een versterkt steenhuis ten oosten van het dorp. Met hun uitbundige heraldiek geven ze de kleine kerk bijna het karakter van een private slotkapel. Van de ooit monumentale state is slechts een restant bewaard gebleven, zodat we de adellijke cultuur nu alleen nog in de kerk kunnen beleven. 6

Harsta State, tuin in hegebeintum (friesland) Monument

Een state met een historisch interieur De Harsta State, naast de terp in Hegebeintum, wordt voor het eerst vermeld in 1511. Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer. Het werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen Vanaf 1952 tot 1985 tachtig was Harsta State in bezit van Hendricus en Hetty Obreen. Zij maakten volgens Meems wél deel uit van een oeroud Iers adelijk geslacht. It Oranjehûs is der neat by

Lijst van kastelen in Friesland - Wikipedia

Buitenplaatsen in Nederland - Harsta State

Harsta State Netherlands / Friesland / Tytsjerksteradiel / Harstawei , 23 World / Netherlands / Friesland / Tytsjerksteradie De landelijke monumentenorganisatie Hendrick de Keyser krijgt Harsta State in Hegebeintum cadeau van het echtpaar van Riemsdijk uit Stiens. Het wordt voor publiek toegankelijk Harstad (Northern Sami: Hárstták) is the second-most populated municipality in Troms og Finnmark county, Norway.It is mostly located on the large island of Hinnøya.The municipal center is the town of Harstad, the most populous town in Central Hålogaland, and the third-largest in all of Northern Norway. The town was incorporated in 190 De bewoners van de nabij gelegen Harsta State hebben sterk hun stempel gedrukt op het interieur van de kerk, dat grotendeels wordt bepaald door één der rijkste collectie rouwborden in Nederland. Rouwborden zijn eigenlijk herdenkingsborden en waren bedoeld om de herinnering aan de overledenen in ere te houden Harsta State te Hogebeintum Voor Vereniging Hendrick de Keyser hebben we onlangs een rijksmonument geïnventariseerd. Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur

Video: 508263 Harsta State Harstawei 25 9173 GA te Hegebeintum

Berichten over Harsta State geschreven door Volksnieuws uit Amsterdam-Noi Te vinden bij: Harsta-state te Hogebeintum en Liauckamastate te Sexbierum Land van herkomst: Zuid-Europa De blauwe anemoon is een lage vaste plant die van oorsprong uit Zuid-Europa komt. De plant komt in België en Nederland voor op beschaduwde grond in loofbossen en verwilderd in tuinen De huizen. Het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser is zeer divers: van renaissance tot art deco, van Abraham van der Hart tot Rietveld. De collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis Voorbij Harsta state ziet u de hoogste terp van Nederland met fier bovenop het kerkgebouw in Romaanse stijl. De knooppunten zijn 44-83-88. uitgebreide informatie over Hegebeintum - Jannum. 45. Westergeest - Kollumerzwaag afstand: 6,2 km | duur: ± 1,75 uur

Eeuwenoude Harsta State Hegebeintum als cadeau Fryslan

Door de Harsta State te kopen en aan Hendrick de Keyser te schenken hebben de heer en mevrouw Van Riemsdijk het huis en de stinzenfloratuin voor een onzekere toekomst behoed. In het verleden was al sprake van bedreiging. In de 19e eeuw werd sloop overwogen en in de 20e eeuw waren verbouwingen onderwerp van discussie Omschrijving Twee midden 18de eeuwse gesmede hekpijlers en dorpel van Bentheimerzandsteen alsmede roodbakstenen dam. Hekpijlers samengesteld uit rococo-krullen en bekroond door vlampotten. Op grond van vormverwantschap met de gebeeldhouwde opzetstukken van de banken in de kerk van Hogebeintum kunnen de hekpijlers omstreeks 1762 zijn ontstaan. Waardering Hekposten, dorpel en dam van algemeen. Door Gouwenaar - Harsta State Hotspot Holwerd. De kwelders van Holwerd zijn beroemd vanwege hun uitgestrektheid. Bij helder weer kun je kilometers de verte in kijken. Des de dichterbij de Waddenzee, des de jonger de kwelders worden. Op de hogere en oudere delen zie je runderen, schapen en paarden grazen Harsta Hoeve Voeg toe als favoriet Verwijder favoriet Fraai gelegen op het landgoed 'Harsta State' in Hegebeintum, vind je in de Harsta Hoeve een gastvrij onderdak, waar je ongestoord kunt genieten van een goede nachtrust na bijvoorbeeld een stevige fietstocht. 's Morgens wacht je een heerlijk ontbijt en 's avonds is er zowel binnen als buiten, voldoende ruimte en gelegenheid voor ontspanning

Verkocht: Harstastate 29 8926 LG Leeuwarden [funda

The Harsta State however is still there and is a national heritage site nowadays. Next time I am in the neighbourhood I should actually have a look at it on the outside, as it is a private property. The few times I was in Hegebeintum I only visited the church Harsta State met zeldzame stinzenplant Haarlems Klokkenspel. foto via stinze-stiens.nl Monumentenorganisatie Hendrick de Keyser , die in 2018 haar 100-jarig bestaan vierde, heeft een wel heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen Beschrijving. De Crackstate werd in 1648 gebouwd in opdracht van Johannes Sytzes Crack, grietman van Aengwirden, op de plaats waar al een state uit 1608 stond.Het ontwerp is waarschijnlijk van Willem de Keyser, zoon van de beroemde Hendrick de Keyser Van alle dorpen in Oostergo is de terp hier nog het duidelijkst zichtbaar. Midden in het beschermde dorpsgezicht staat een van de oudste kerken van de provincie, waar onder andere de rouwborden van enkele belangrijke bewoners van de Harsta State - de stins aan de rand van het dorp - zijn bijgezet Tresoa

Harsta State - Park RouteYo

 1. Harsta State in Hegebeintum heeft een nieuwe eigenaar, Vereniging Hendrick de Keyser. Willem en Trudy van Riemsdijk uit Stiens schonken het huis vorig..
 2. Blauwe anemoon op Harsta State (Hegebeintum, eigendom Vereniging Hendrick de Keyzer) met inzet tekst artikel D.T.E. van der Ploeg, 'Stinsenplanten' in: De levende natuur 56 (7), 1953, pp. 129-136
 3. POM 508263 Gebouwd Harsta State hoofdgebouw HEGEBEINTUM € 13.788 POM 508266 Gebouwd Harsta State Hekpijlers HEGEBEINTUM € 252 15854 Gebouwd Niklaas Tjerke HERBAIJUM € 21.712 POM 38707 Gebouwd Kerk HOLWERD € 33.108 35655 Gebouwd Hofkerk HURDEGARYP € 41.18
 4. Harsta Hoeve Als Favoriten hinzufügen Favorit löschen Fraai gelegen op het landgoed 'Harsta State' in Hegebeintum, vind je in de Harsta Hoeve een gastvrij onderdak, waar je ongestoord kunt genieten van een goede nachtrust na bijvoorbeeld een stevige fietstocht. 's Morgens wacht je een heerlijk ontbijt en 's avonds is er zowel binnen als buiten, voldoende ruimte en gelegenheid voor ontspanning
 5. Mevr. Harsta-Boersma (89) uit Franeker: 'Ik wol nog net âld wêze' Is de nieuwste state-of-the-art technologie voorbehouden aan modegevoelige tieners en twintigers? Als het aan mevrouw Harsta-Boersma (89) ligt, is dat allesbehalve het geval

Harsta State Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe

Harsta State in Hegebeintum overleefde en dat landgoed is nu de uitvalsbasis voor een cultuur-historisch uitje in binnen- en buitendijks Waddenland. De door amateur-historici Pyt Nauta en Johannes van Dijk uit Ferwert uitgestippelde en beschreven route leidt u langs intact gebleven bewoningssporen en voor het nageslacht bewaarde monumenten als de Hegebeintumer terp met de in de elfde eeuw. Etappe 38: Holwerter Feart - Harsta State. Lichtaard - Petruskerk (16e eeuw) Lichtaard - Petruskerk (uniek is dat de toren deels bekleed is met planken) Lichtaard - interieur Petruskerk: Lichtaard - preekstoel in de Petruskerk: HarstaState - Leeuw op één van de twee toegangspalen

Wikizero - Harsta State

File:Harsta State tuin.jpg. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. File; File history; File usage on Commons; File usage on other wikis; Size of this preview: 800 × 600 pixels. Other resolutions: 320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels | 1,024 × 768 pixels | 1,280 × 960 pixels | 1,824 × 1,368 pixels Sawn Stjerren Nijs. Home; Algemeen; Ondernemend; Sport; Cultuur; Kerken; Agenda; Evenemente Harsta state, Hegebeintum Foto: Gouwenaar via wikimedia De landelijke monumentenorganisatie Hendrick de Keyser krijgt Harsta State in Hegebeintum cadeau van het echtpaar van Riemsdijk uit Stiens. Harsta State is een adellijk huis waarvan de historie in ieder geval teruggaat tot het begin van de zestiende eeuw Harstastate is a house in Friesland. Harstastate is situated in Hegebeintum. Harstastate from Mapcarta, the free map Ligging. Drachten - Stationsweg 66. Geschiedenis. Het landhuis is in 1842 - 1843 naar plannen van Th. A. Romein voor Martinus Manger Cats gebouwd. Het staat in een gelijktijdig aangelegd landschapspark

Groepsaccommodatie Friesland - Harsta Hoev

 1. Harsta State Harsta State. Harsta State, ten oosten van de kerk op een omgracht terrein gelegen, bestaat uit een restant van de buitenplaats en een moderne boerderij (afb. 252, 253, 256, 291 en 293-295)
 2. Ze zijn van bewoners van Harsta State, het landhuis dat er vlakbij ligt. De meeste rouwborden in kerken zijn vernield tijden de Franse Revolutie. Het is een mysterie, waarom er in Hegebeintum nog zestien bewaard zijn gebleven. Hoogstwaarschijnlijk hebben de eigenaars van de rouwborden ze destijds opgeslagen in Harsta State
 3. Deze route leidt je ook door het leuke dorp Oudebildtzijl en langs de eeuwenoude Harsta State. Hegebeintum Vanaf je startpunt bij Ginnum fiets je al snel naar de Harsta State. Het is gebouwd rond de 17e eeuw. Aemilius Josinus de Schepper werd in 1762 eigenaar en liet op de dam van het omgrachte terrein een hek in rococo-vormen plaatsen
 4. Harsta State komt. Ook kunt u eerst het dorp bezoeken en later de omgeving van genoemde State. 21. Via de prachtige laan komen we langs het voormalige huis waar ooit de tuinman en zijn gezin van Harsta State woonden en lopen we naar Hegebeintum. 22. Na het bezoek aan Hegebeintum en het infocentrum pakken we de draad weer op
 5. Plan your own adventure to Landgoed Harsta State, a bike touring attraction recommended by 7 people. Browse 4 photos & 1 insider tips—and get there with komoot

Harsta State - Toeristische attractie RouteYo

 1. Kaart van Harstawei, Noardeast-Fryslân (Genum). Lijst met diensten in de buurt van Harstawei: winkels, restaurants, vrijetijds- en sportfaciliteiten, ziekenhuizen, benzinestations en andere interessante plaatsen
 2. Harsta State Vlak voor Hegebeintum, ten oosten van het dorp, ligt Harsta State. Het huidige gebouw is een restant van de vroegere, grote state. Zo had de buitenplaats ooit een zijvleugel, een tweede verdieping en een bekroning van de schoorsteen in de vorm van een kroon
 3. De heer en mevrouw Van Riemsdijk uit Stiens wilden de eeuwenoude Harsta State in het Friese Hegebeintum veiligstellen en hebben deze aan de 100-jarige..

Hette op Harsta (1818) Op Alde maaie, de 12de, 1818 komt er op Harstastate, de âlderspleats fan syn mem, dêr't syn omke Hotze Tetmans Harsta (* Raard 1768, † Dearsum 1834, ek neamd Harstra) op buorket Harsta State Harstawei 25 Hogebeintum. Rijksmonument 508263 Kastelen, landh. ed. eind 16e/begin 17e eeu Harsta State. Harsta state De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Ferwerderadeel. Nieuw!!: Hogebeintum en Harsta State · Bekijk meer » Hogebeintumermole

Harsta State - Unionpedi

Een state met een historisch interieur De Harsta State, in het uiterste noorden van Friesland, wordt voor het eerst vermeld in 1511. Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer, en werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen Grutte fan dit proefbyld: 433 × 599 pixels. Oare resolúsjes: 173 × 240 pixels | 347 × 480 pixels | 434 × 600 pixels | 555 × 768 pixels | 1.082 × 1.497 pixels Hotel Harsta Hoeve in Hegebeintum. Lees recensies en ervaringen van bezoekers, bekijk foto's & openingstijden, plan je route of check de laatste updates via Facebook of Twitter In honderd jaar tijd is een unieke huizencollectie opgebouwd met meer dan 400 monumenten in heel Nederland. De heer en mevrouw Van Riemsdijk uit Stiens wilden de eeuwenoude Harsta State in het Friese Hogebeintum veiligstellen en hebben deze aan de 100-jarige Vereniging geschonken. Lees mee Informatie uit diverse bronnen omtrent de familienaam Harsta. About the surname Harsta » Genealogy Online genealogy online search for your ancestors and publish your family tre

Huis te koop: Harstastate 22 8926 LH Leeuwarden [funda

 1. Harsta Hoevevakantie op landgoed Harsta StateFraai gelegen op het landgoed 'Harsta State' in Hegebeintum, vindt U in het hotel Harsta Hoeve een gastvrij onderdak, waar U ongestoord kunt genieten van een goede nachtrust na bijvoorbeeld een stevige fietstocht. 's Morgens wacht U een heerlijk ontbijt en 's avonds is er zowel binnen als buiten, voldoende ruimte en gelegenheid voor ontspanning
 2. Harsta State te Hogebeintum. Voor Vereniging Hendrick de Keyser hebben we onlangs een rijksmonument geïnventariseerd. Vereniging Hendrick de Keyser zet zich.
 3. In 2019 was 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee zijn 64 projecten geholpen. Een daarvan was Harsta State in Hegebeintum. De provincie stelde ruim 120.000 euro beschikbaar voor restauratiewerkzaamheden aan deze historische Friese state
 4. In de jaren negentig verdween Ruud Nederveen van de ene op de andere dag uit zijn landhuis Harsta State in Friesland. Zijn aannemer en architect bleven lange tijd zitten met onbetaalde rekeningen. Mensen die Nederveen kennen zijn niet verbaasd. Het werd hem allemaal te veel. Ruud is een poseur. Iemand die dolgraag van adel wil zijn, maar dat niet is, en die status ook absoluut niet kan.
 5. http://www.noordpeil.nl/library/media/1-2212111012-424%2001%20418%20harsta%20state%20111220.pd

Vanuit de Harsta Hoeve is het gezellige stadje Dokkum met z'n vele bezienswaardigheden goed te bereiken en ook een dagje Ameland of een wadloop tocht behoort tot de vele mogelijkheden. Hoogstamboomgaard Achter de Harsta Hoeve treft u een unieke, oude hoogstamboomgaard uit 1860, die vroeger eigendom was van de adel die Harsta State bewoonde Roubuorden ha de namme, titel en wapen fan in promininte deade. De sechstjin roubuorden hingje yn de tsjerke

View the profiles of professionals named Harsta on LinkedIn. There are 40+ professionals named Harsta, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities Harsta Hoeve (Hegebeintum) Beschrijving: Fraai gelegen op het landgoed 'Harsta State' in Hegebeintum, vindt U in de Harsta Hoeve een gastvrij onderdak, waar U ongestoord kunt genieten van een goede nachtrust na bijvoorbeeld een stevige fietstocht Stania State is een Friese state of stins in Oenkerk, een dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. De state is gelegen in het Stania Park aan de Rengersweg . In Oenkerk is de Staniasingel naar deze state vernoemd. Stins en omgeving zijn opgenomen in het register van rijksmonumenten In het koor staat een zeventiende-eeuwse herenbank met een kuif waarin de wapens zijn verwerkt van familie die op de nabijgelegen Harsta State gewoond heeft (De Schepper en Coehoorn van Scheltinga). Aan de wanden hangt een collectie van zestien rijk bewerkte rouwborden van de bewoners van Harsta State (Van Nijsten, Van Coehoorn, de Schepper en Van Andringa de Kempenaer)

Adel Hegebeintum: 'It Oranjehûs is der neat byDe Goslinga State te HallumFile:INTERIEUR, VOORKAMER, PROFILERING IN PLEISTERWERK
 • Kampvuur rook.
 • Sport 2000 Amstelveen Openingstijden.
 • Dolphin Tale Winter live camera.
 • Studio Huizen.
 • Amelia Warner age.
 • Filmacteur mediacollege amsterdam.
 • Soy Luna seizoen 2 online kijken.
 • Romeinse leger rangen.
 • Apoquel kopen zonder recept.
 • Romeinse speer kopen.
 • Facebook favorieten bewerken.
 • Funda Oosteinde, Voorburg.
 • NHA opleidingen erkend.
 • WoningNet Gooi en Vechtstreek binding.
 • CT scan hersenen nuchter.
 • Huis laten schoonmaken voor verkoop.
 • Canon afstandsbediening draadloos.
 • Schoonheidssalon Blokzijl.
 • Fein multitool.
 • Kaashandel Schollaert Gent.
 • Hongergevoel verminderen.
 • Macro lens Nikon D750.
 • Free DJ Pool.
 • Middenrif zwanger.
 • Cees de Cloe.
 • Psychologisch construct betekenis.
 • Fornuis gas.
 • Black Silver Tabby Blotched Maine Coon.
 • Oude eiken kloostertafel.
 • Dakota DC3 for sale.
 • Dokter kostuum.
 • Www mocomuseum nl.
 • Container transport kosten.
 • Liederen trouwdienst.
 • Polaroid 640.
 • Cursus spreken in het openbaar Rotterdam.
 • Jojo professioneel.
 • Game Boy Color.
 • Tandheelkundig Centrum Rotterdam.
 • Bh grote cup.
 • Pallet tafel maken buiten.