Home

Informatieplicht executeur

Die informatieplicht houdt in dat de executeur aan de erfgenamen alle informatie moet geven over zijn of haar werkzaamheden. Die informatie kan ook gaan over de goederen en schulden van de nalatenschap. De informatieplicht geldt zolang de executeur het beheer over de nalatenschap heeft. Zie ook beheersexecuteur De informatieplicht van de executeur. Van onze advocaat erfrecht. Op 8 januari 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de informatieplicht van de executeur. Verzoekster wenst als legitimaris te worden voorzien van informatie, zodat zij haar legitieme portie kan berekenen

Veilige Impressumgenerator - AVG-conforme juridische teks

Moet executeur erfgenamen informeren? - DoeHetZelfNotari

De executeur en het beheer van de nalatenschap Er zijn geen wettelijke regels die precies omschrijven wat er verstaan moet worden onder het beheer van de nalatenschap. In het algemeen wordt aangenomen dat hieronder alle handelingen vallen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen (geld en goederen) van de nalatenschap in stand te houden Executeur. Een 'gewone' executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting Informatieplicht. De executeur heeft een uitgebreide informatieplicht ten opzichte van de erfgenamen. Alle gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van de taak als executeur moeten aan de erfgenamen worden gegeven. Als de erfgenamen vragen om bankafschriften of andere stukken, moet de executeur deze dus verstrekken

De informatieplicht van de executeur Brenner Advocate

De erfgenamen en de eventuele executeur (s) moeten de legitimaris alle informatie verstrekken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Wanneer de erflater tijdens zijn leven giften heeft gedaan, heeft de legitimaris soms ook recht op informatie over deze giften van de personen die deze giften hebben ontvangen De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis en wordt aangewezen in een testament. Dit kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn. Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur via een codicil te benoemen

Executeur testamentair. Is er onlangs iemand in uw omgeving overleden? Dan is de kans groot dat u binnenkort te maken krijgt met de executeur testamentair of dat u zelf deze functie toegewezen heeft gekregen door de overledene (erflater). In dit artikel leest u meer over de functie van executeur testamentair en over rechten en plichten van de executeur testamentair Hiervoor kan een legitimaris aankloppen bij een executeur en de erfgenamen. Het versturen van een overzicht met daarop de banktegoeden, roerende zaken, kosten vorderingen en schulden is niet voldoende. Een legitimaris moet dit kunnen controleren. Informatie legitieme portie De legitimaris-niet-erfgenaam kan tegenover de erfgenamen en de executeur aanspraak maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft (art. 4:78 lid 1 BW). De erfgenamen en de executeur zijn verplicht hem alle inlichtingen te verstrekken. 18 x Asser/Perrick 4 2013/333 Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen de erfgenamen en de executeur. Was er sprake van een overschrijding van de bevoegdheden bij het beheer van de executeur? De grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat een executeur onder het oude erfrecht in [ Artikel 4:148 BW - Informatieplicht executeur - De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn..

Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die ..

Heeft u vragen over een legaat in een erfenis, de informatieplicht van een executeur of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat erfrecht op 020-3980150 Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tegen de executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Vordering tot verdeling. Executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vaststelling verdeling door het hof. De eerste grief keert zich [

Informatieplicht executeur voor berekening van legaten

 1. g. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding. De rechter oordeelt als volgt. Het hof heeft overwogen dat de rechtbank in de erfrechtprocedure in het vonnis van 17 september 2003 de ingekorte gelden heeft verdeeld onder de eisers in die procedure
 2. g aanvaard. Met andere woorden: de notaris heeft een actieve taak om belanghebbenden te informeren. De rechtbank wijst er vervolgens op dat de notaris in het kader van de op hem rustende zorgplicht een informatieplicht heeft
 3. informatieplicht executeur. 9 juni 2019. Vraag nummer: 58053. Ik heb sinds 29-11-2017 geen contact meer met mijn moeder, die geboren is op 21-12-1917. Mijn broer is executeur. Is mijn broer verplicht om mij tijdig, dat wil zeggen vóór de crematie zal plaatsvinden, te informeren over haar dood
 4. Als de executeur zijn taken goed heeft verricht zullen de erfgenamen hem/haar vervolgens vrijwel altijd ook schriftelijk kwijting en decharge verlenen voor de verrichte werkzaamheden. Hoewel dit altijd de voorkeur zal hebben, is voor u van belang om te weten dat in de wet nergens staat dat de erfgenamen deze kwijting en decharge ook móeten verlenen

Wat mag een executeur wel/niet? Advocaat Executeur

 1. Executeur geeft geen inzage? Dit kun je doen! infotari
 2. executeur is bevoegd om namens de erfgenamen de erfenis af
 3. Moet executeur informatie geven aan legataris
 4. Hoe ver mag de executeur gaan? - Het Advocatenbla
 5. Doet de executeur geheimzinnig? - GMW advocate

Wat zijn de taken van een executeur? Het Juridisch Loke

 1. Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur? - Jude
 2. Executeur benoemen Notaris
 3. Executeur en nu? Van Veen Advocate
 4. Recht op informatie legitimaris - Het Rond Advocate

De executeur is verantwoordelijk is voor de afwikkeling

 1. Executeur testamentair - Erfrechtshul
 2. informatie legitieme portie - Verklaring van Erfrecht nodig
 3. Het recht van de legitimaris op informatie over de periode
 4. Beheer door de executeur
 5. Artikel 4:148 BW - Informatieplicht executeur - Wetboek
 • Donormerrie.
 • Weer Soest per uur.
 • Grootte baarmoeder 9 weken.
 • Donker haar lichter maken.
 • Aloë Vera droge hoofdhuid.
 • Winterlaarzen kind.
 • Bioscoop Lijnbaan.
 • Auto huren De Meern.
 • Train ticket Jungfrau.
 • De Ontspannerij menukaart.
 • Housewarming cadeau man.
 • Beowulf literature.
 • Schuurman Schoenen korting.
 • Catullus gedichten.
 • Staalframebouw kosten.
 • IJzertabletten Holland en Barrett.
 • Starship Singles.
 • Complex Shoes.
 • Grind leggen.
 • Gedicht Fijne feestdagen.
 • Kleine zaal maassilo.
 • Gemiddeld salaris HBO accountancy.
 • Hoessein bin Ali.
 • Probiotica kopen.
 • Miskraam na 12 weken.
 • Wiskunde Olympiade inloggen.
 • Olieverf schilderij.
 • Rogue levertijd.
 • Nicholas Arnst Magic Kit.
 • Sportcentrum Rotterdam.
 • Zuider Gymnasium.
 • Ongeval Aartselaar gisteren.
 • Arabische prinses kostuum.
 • Kabbala voor Dummies.
 • Neonatale infectie.
 • Imperatieve hallucinaties.
 • All Inclusive Europa.
 • Sparta Pick Up elektrisch.
 • Pasfoto maken Bergen op Zoom.
 • Vakantie bungalow Nederland.
 • Oscilloscoop muziek.