Home

Lobbyistenregister EU

Parliament is holding talks with the European Commission and the Council to update the EU's transparency register, so that it is easier to find out who is lobbying the EU. Negotiations between the three institutions began in April 2018 with the aim of setting up a mandatory register that covers all three of them Access to video: Bekijk de video. Menu; Hot issues. Videotop regeringsleiders; EU-maatregelen coronacrisis; Relatie EU-V Relatie EU-Verenigde Staten; Relatie EU-Verenigd Koninkrijk; Relatie EU-Zwitserland; Wereldspelers. Navo; Raad van Europa; Verenigde Naties. Algemene Vergadering; Veiligheidsraad; Wereld Handels Organisatie; G20; Nederland en Europa. Hoe denken wij over Europa? Voor- en nadelen van Europa. Voor- en nadelen van Europa; Nederlandse afdrachten aan. Wat betreft de toegang tot het Europees Parlement is registratie voor lobbyorganisaties verplicht. Dit geldt echter niet voor toegang tot de andere EU-instellingen. In januari 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuwe versie van het register, waarin vooral de kosten die met het lobby'en gemoeid zijn duidelijker worden weergegeven

Alle landen en EU-instellingen moeten: uitgebreide lobbyvoorschriften opstellen die registratie behelzen van allen die lobbyactiviteiten ontplooien en hun belangrijkste doelen; een lobbyistenregister invoeren dat verplicht is , waarin gedetailleerde informatie is opgenomen over wie lobbyisten vertegenwoordigen, op wie zij hun invloed richten en met welke middelen zij welke beslissingen. 'Politici zaaiden het anti EU-sentiment' (Volkskrant opinie) Auteur: Uwe Arnhold, uit Duitsland afkomstige jurist, sinds 1997 in Nederland. Bij de verdere Europese integratie trekken Berlijn en Den Haag niet meer samen op. Bondskanselier Angela Merkel wil macht aan Europa overdragen. De Nederlandse politici willen dat met uitzondering van Alexander Pechtold (D66) niet. Wil Merkel de Duitse. De EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten (dat wil zeggen de richtlijn overheidsopdrachten, de richtlijn nutsvoorzieningen, de richtlijn overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied en de rechtsmiddelenrichtlijnen)[28] heeft hoofdzakelijk als doel ervoor te zorgen dat de beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de.

EU lobbyist register: People are entitled to transparency

Transparantieregister: register van - EU Monitor - EU

BRUSSELS - The European Parliament's Constitutional Affairs Committee discussed the final agreement on the review of the EU's lobby register (the Transparency Register) last week (11 February) • On the EU Transparency Register, ABN AMRO estimates that its annual budget for EU lobbying and other related activities covered by the register, is € 400,000 - 499,000 per year.8 This budget, as roughly estimated by the bank, at least covers personnel and housing costs De instelling van de leerstoel is een initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en betekent een primeur voor wetenschappelijk onderzoek naar het groeiende vakgebied van public affairs in Nederland. Per 1 september 2013 is dr. Arco Timmermans gestart als bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden an EU meeting in support of this effort and the stronger and mandatory legislation has been ac-cepted by the European Parliament. files/lobbyistenregister_25_oktober_2016.pdf (last viewed 30 October 2016).. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten lobbyist register - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Former EU defence chief took up lobby job at Airbus without authorisation. De Tweede Kamer heeft wel een zeer beperkt lobbyistenregister, maar daarop staan enkel belangenbehartigers die vrij toegang hebben tot het parlement. Met iets meer dan 90 namen is de lijst verre van compleet Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten registered lobbyists - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Ongereguleerd lobbyen in Europa werkt corruptie in hand

Therefore, the EU Commission in 2008 introduced a Lobbying Register similar to the US model and made lobbying an institutional element of the legislative procedure In 2011 hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een interinstitutioneel akkoord gesloten over organisaties en zelfstandigen die betrokken zijn bij de vorming en uitvoering van EU-beleid (38 ) — het zogenoemde lobbyistenregister Former EU defence chief took up lobby job at Airbus without authorisation. is de eerste eis een lobbyparagraaf — nog vóór een lobbyistenregister of een afkoelperiode voor politici, een maatregel die bijdroeg aan de recente ophef over Neelie Kroes en José Manuel Barroso

'Nederland verroemeriseert' - Public Affairs Coaching

As mentioned above, out of 28 EU member states 10 countries and the European Parliament and European Commission have or had in the past any rules add ressed directly to lobbying and lobbyist Chari, R., Murphy, G. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, the EU institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local. In Duitsland haalt de invoering van een lobbyistenregister, ook onder de nieuwe regering, nog steeds geen meerderheid in de Bundestag. De wens werd geuit om dezelfde zes categorieën te gebruiken als in het EU Transparantieregister. Ten slotte zou er ook een gedragscode voor lobbyisten komen Former EU defence chief took up lobby job at Airbus without authorisation. De Tweede Kamer heeft wel een zeer beperkt lobbyistenregister, maar daarop staan enkel belangenbehartigers die vrij toegang hebben tot het parlement. Met iets meer dan 90 namen is de lijst verre van compleet

EUR-Lex - 52014DC0038 - EN - EUR-Le

There is a large literature on interest group access in the EU (Andersen and Eliassen 1991, Coen 1997, Kohler-Koch and Quittkat 1999, Broscheid and Coen 2003, Beyers 2004, Eising 2007a, and. Former EU defence chief took up lobby job at Airbus without authorisation. is de eerste eis een lobbyparagraaf — nog vóór een lobbyistenregister of een afkoelperiode voor politici, een maatregel die bijdroeg aan de recente ophef over Neelie Kroes en José Manuel Barroso Ruim zevenhonderd organisaties hebben zich tot dusver ingeschreven bij het nieuwe lobbyistenregister van de Europese Commissie, meldde de commissie vandaag. .Het openbare register is een half jaar geleden opengesteld. Het moet duidelijk maken welke belangengroepen schuilgaan achter een lobbyist die een EU-politicus of -ambtenaar bezoekt EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 3.2.2014 COM(2014) 38 final ANNEX 19 ANNEX NETHERLANDS to the EU Anti-Corruption Report --

Onafhankelijk onderzoek naar de Haagse Lobby - Nieuws

 1. De EU heeft een officiële ambassadeur bij het Vaticaan. In het Verdrag van Lissabon is artikel 17 opgenomen over de dialoog van de EU-instellingen met kerken door het Europees Parlement uitgezonderd van de verplichting zich in te schrijven in het lobbyistenregister
 2. Wie in het lobbyistenregister van de beroepsvereniging voor Public Affairs zoekt (BVPA), komt de meeste ex-politici niet tegen. Die vindt geen Jan Peter Balkenende (Ernst & Young) of Jan Kees de Jager (KPN), Ook voor oud-ambtenaren gelden bij de EU strenge regels: ze moeten de commissie inlichten over nieuwe activiteiten
 3. over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) in de Europese instellingen (2007/2115(INI))Het Europees Parlement
 4. gsmiddelen produceren en/of verkopen
 5. gen in de handhaving
 6. Aan: Ambtenaren, team handhaving, wethouders: gezondheid en milieu. Raadsleden en de burgemeester. Wilt u de bijlage uitprinten en in de postvakjes van de raadsleden bezorgen

Memoires van politieke leiders vertellen veel over politieke mores. Althans in het buitenland, in Nederland worden ze nauwelijks geschreven. Als je wi Uit het voornoemde rapport: Sinds de eeuwwisseling zijn enkele initiatieven genomen tot regulering van lobbyen. De grootste beroepsvereniging van lobbyisten, de BVPA, heeft in 2001 een gedragscode voor zijn leden vastgesteld en de Tweede Kamer heeft in 2012 een Lobbyistenregister ingesteld - gezien de EU-drugsstrategie (2005-2012) en het EU-drugsactieplan voor 2009-2012, - gezien het VN-Verdrag tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, dat op 15 november 2000 is aangenomen door de Algemene Vergadering (resolutie nr. 55/25), en dat ter ondertekening is opengesteld te Palermo op 12 december 2000, alsmede de bijbehorende protocollen The expert, in contrast, is a PA practitioner whose main aim is to deliver expert information on behalf of the client to policy-makers.That way, he enables politicians to make the best possible, rational decisions. In this context, the expert can be held responsible for the accuracy of the information that he provides

EU-Abgeordnete stimmen geheim über Transparenz ab

T oen we begonnen aan deze serie, dachten we: laten we eerst maar eens de memoires van de belangrijkste leiders van ons land van de afgelopen decennia gaa Vlog Arco Timmermans over een lobbyistenregister 24-12-2015. donderdag 24 december 2015, op haar website liet Greenpeace weten dat Shell door middel van een agressieve lobby voorkwam dat de EU vorig jaar een goed akkoord sloot over duurzame energie. Deze boodschap roept vragen op:.

The Current Lobbying Regulation in the European Union and

gedragsregels Archieven - Public Affairs Coaching

Wie in het lobbyistenregister van de beroepsvereniging voor Public Affairs zoekt (BVPA), komt de meeste ex-politici niet tegen. Die vindt geen Jan Peter Balkenende (Ernst & Young) De EU sloot zich daarbij aan en daarmee lijkt de kous af tot de volgende crisis zich aandient Ledenblad der Groninger Jonge Democraten Inhoud: Interessante tijden, SP wijst revolutie van D66 af, Een visie op Europa,Weg met pro-Europa!, Waar liggen de grenzen van de EU?, Één noordelijk. EU ingediend voor verdere reductie van fijn stof na 2005. Pas in juni 2011 kon Nederland voldoen aan de norm van 40 microgram per m3 als daggemiddelde. Maar dat was meer het gevolg van trucage in de berekening van de hoeveelheid fijn stof; de waarden kwamen zo heel wat lager uit dan de feitelijke stand van zaken. D

Video: Transparency: Parliament, Commission and - EU Monito

Wij hebben allereerst geïnformeerd wat wij op dit gebied überhaupt hebben rond het Binnenhof. Daarbij hebben wij ook gekeken naar het systeem van de Tweede Kamer. Daar bestaat een lobbyistenregister, maar naar de informatie die de commissie heeft gekregen, staat daarin slechts een beperkt aantal mensen geregistreerd Want, dat is misschien wel de opvallendste constatering over de EU. Wij zijn dat Europa, en zijn dit ook al heel lang. En toch doen zelfs onze politici telkens nog alsof Brussel een vreemde macht van buiten is. Van Middelaar hekelt terecht deze neiging om altijd te doen of EU-besluiten een staat plotseling overkomen De Argentijnse regering wil corruptie in de politiek afremmen met een 'lobbywet'. Functionarissen moeten straks elke vergadering over belangenbeheer registreren. Een goede eerste stap, maar hij zal niet volstaan, zeggen critici EU Regional Policy, Energy, Waste, Das Lobbyistenregister Österreichische Gemeinde-Zeitung 09/2014 Sep 2014 Vorstellung und Bewertung der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen Europäischem Parlament und Europäischer Kommission zum gemeinsamen Transparenzregister von 2014 aus kommunaler Perspektive. Languages. This work is an extension of work on the generalized repeated measures model of Gabbara (2005). Here, we consider a design of experiments that occurs in the analysis of variance (ANOVA) when a.

Deutschland gegen Ausweitung der EU-Transparenzregeln

lobbyregister - Public Affairs Coaching & Consulting

Lobbyfacts.eu: Inzicht in Brusselse belangenbehartiging. oktober 23, 2014 oktober 28, 2014 Niels Drost Achtergrond Belangenbehartiging, EU Transparency Register, Lobbyen, LobbyFacts, Lobbyistenregister. Niet alleen in Den Haag lopen lobbyisten rond, ook in Brussel wordt er gelobbyd From: Meldpunt Schadelijk Geluid <hoogtoon@gmail.com> Sent: zaterdag 23 december 2017 17:41:46 To: undisclosed-recipients:; Cc: Subject:Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Criminele EU politici en de (olie) maffia olichargen van de Oekraine: Arno Wellens is onderzoekjournalist bij 925.nl. Dit tweede deel verteld hij over het corrupte handelen van bankiers en politici in de landen van het Oostblok waar de Europese politici zaken mee doen 1 Jonkman, Ronald Van: Meldpunt Schadelijk Geluid <hoogtoon@gmail.com> Verzonden: 23 december 2017 17:42 Onderwerp: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Bijlagen: 2016 Bewerkte houtrookbrochure.pdf Aan: Ambtenaren, team handhaving, wethouders: gezondheid en milieu. Raadsleden en de burgemeester

Jezus zei: Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, 'Kijk, het Koninkrijk is in de lucht', dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, 'Het is in de zee', dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u.Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent Macron´s missie is: financiële EU. Het gaat om een eurozone begroting, een minister van Financiën van de EU, een euro-belasting, een Openbaar Ministerie van de EU, het uniform maken van de EU-markt en tenslotte om het EU-leger. Frankrijk en Italië zijn aangeslagen en hebben enorme schulden. Hen zou een eurozone begroting heel goed van pas. Erste Überlegungen zu einem Lobbyistenregister in Brandenburg . By Julia Platter. Get PDF (497 KB) EU, interest group, Bundesland government. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. EU-Kommission und Parlament starten gemeinsames Lobbyistenregister Detaillierte Lebensmittelkennzeichnung kommt - die Ampel zunächst nicht Bevorstehende Veranstaltunge

Legislative Openness Data Explorer. Contribute to KohoVolit/legislative-openness-data-explorer development by creating an account on GitHub Opinieblad voor studerend Groningen. Editie van april/mei 2009

First tripartite political meeting ahead of - EU Monito

Übersicht News und Nachrichten aus Politik, WirtschaftFaymann wird Lobbyist | Zeit im BlickNeues Register: 417 Lobbyisten gemeldet | futurezone
 • Selamectine tegen mijt.
 • Human race Pharrell Williams skin care.
 • Kippenmarkt.
 • RUMAG Travel.
 • Cattery silver tabby blotched.
 • Woodstock 2012 Poland.
 • Rustig strand Kroatië.
 • Butterfree evolution.
 • Shockwave therapie tennisarm.
 • Dog Logan.
 • Blije darmen recepten.
 • Ptt brievenbus locaties.
 • Buggin out A tribe called quest.
 • Beowulf literature.
 • Spiegel ombouw maken.
 • How Much Is PS Plus?.
 • Kat diarree na narcose.
 • Acer platanoides 'Drummondii.
 • Totaal spinaal blok.
 • Fats Domino.
 • Beste hardtail MTB 2020.
 • Makelaarskosten aftrekbaar.
 • The script Köln abgesagt.
 • Chalet te koop Putten.
 • SNES Mini kopen.
 • Display HTML code.
 • Barbie gezicht.
 • Sharpie markers.
 • Hellfire Citadel.
 • Stop motion app gratis.
 • Kostuum heren goedkoop.
 • Taakbeheer sneltoets Windows 10.
 • Feiten over feminisme.
 • Lupus ogen.
 • Macro lens Nikon D750.
 • Puma suede Trainingspak.
 • Wie is de Mol 2016 Aflevering 7.
 • SNES Mini kopen.
 • Gezwel op eierstok.
 • Parkeren Antwerpen Berchem.
 • Middernachtmis Sint Baafs Gent.