Home

Administratie digitaal bewaren Belastingdienst

Uw facturen bewaren - Belastingdienst

Alle facturen die u verstuurt of ontvangt, bewaart u in uw administratie. Dat is verplicht, want wij moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar Particulieren zijn niet verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Dan heeft u bewijsstukken, als u het niet eens bent met de navordering Je mag alleen de gegevens op papier bewaren, wanneer je een kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren door de Belastingdienst. Wanneer je een kleine administratie hebt, is het ook toegestaan om bestanden die op de computer staan uit te printen en in te dienen

Bewaartermijn papieren én digitale administratie. Of je jouw administratie nu op papier of digitaal bewaart, de bewaartermijn is hetzelfde. Officieel moet je alle gegevens bewaren in de vorm waarin je ze hebt ontvangen. Heb jij bijvoorbeeld inkoopfacturen digitaal ontvangen, dan moet je die ook digitaal bewaren Bewaar een kopie van uw reactie in de administratie in de juiste (e-mail) map of achter het juiste tabblad van uw ordner. Bewaren Berg belangrijke documenten op in uw administratie in het juiste mapje of achter de juiste tabbladen U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en te bewaren. Alle gegevens over uw bedrijf die u op papier of digitaal vastlegt, horen bij uw administratie. Uw administratie is de basis van uw belastingaangiften. Bewaarplicht administratie. U moet uw administratie bewaren. Dat heet fiscale bewaarplicht Hoe bewaar je je administratie? Officieel moet je de gegevens bewaren in de originele vorm. Een factuur die je digitaal toegestuurd krijgt, bewaar je dus op je computer of in de cloud. Facturen die je binnenkrijgt via de post moet je juist fysiek bewaren. In het laatste geval is het slim om de factuur alsnog in te scannen en digitaal te bewaren

Administratie bewaarplicht. Het is voor elke ondernemer wel bekend dat de wettelijke bewaarplicht voor zijn of haar administratie 7 jaar is. Het is de zogenoemde fiscale bewaarplicht die de Belastingsdienst hanteert. Ze streven naar zo min mogelijk administratieve lasten op de schouders van ZZP'ers en MKB'ers te leggen Administratie ordenen is een klusje waar je vaak aardig wat tijd aan kwijt bent. Om het overzicht te houden, is het belangrijk om te weten welke papieren je moet bewaren én hoe lang je je administratie moet bewaren. In deze blog hebben we de verschillende bewaartermijnen voor je op een rijtje gezet

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren

Belastingdienst AL 040 - 1Z*12FD zelfstandig beroep of werkzaamheid een administratie voeren en deze bewaren volgens de eisen van de bewaarplicht. Laat u uw administratie, Alle gegevens over uw organisatie die u ontvangt of vastlegt (op papier of digitaal) horen bij uw administratie Je moet de gegevens bewaren zoals je ze krijgt aangeleverd, in de originele staat. De Belastingdienst noemt dit 'het waarborgen van authenticiteit en integriteit'. Je moet nu bijvoorbeeld naast je digitale factuur ook de e-mail, waarin de factuur als bijlage is bijgevoegd, opslaan. Zodat je kunt laten zien hoe de originele factuur er uit ziet Nu in het digitale tijdperk kan het soms voor de ondernemer onduidelijk zijn wat hij wel en wat hij niet hoeft te bewaren om te voldoen aan de wettelijke vereisten, en in welke hoedanigheid bescheiden bewaard moeten worden. De Belastingdienst stelt dat ondernemers alle gegevens moeten bewaren uit hun geautomatiseerde administratie die.

Administratie op papier of digitaal. Met de Belastingdienst kun je afspraken maken over de vorm waarin je de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd je die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast. Zelf doen of uitbesteden De administratie voor de stichting doen en gehoord over de bewaarplicht? Het is belangrijk om alle documenten die horen bij de boekhouding lang genoeg te bewaren. Fysiek of digitaal, zodat de Belastingdienst en andere instanties die kunnen inzien als dat nodig is

Wil je liever alles digitaal bewaren? Daar kun je afspraken over maken met de Belastingdienst. Je kunt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Voor de conversie heeft de Belastingdienst een aantal voorwaarden gesteld Een administratie die verdeeld over verschillende systemen en locaties, zowel digitaal als op papier wordt vastgelegd, is al snel niet toegankelijk genoeg voor de Belastingdienst. Het is heel aannemelijk dat jouw klant niet weet dat hij of zij niet aan de bewaarplicht voldoet Het is belangrijk om jouw financiële en fiscale gegevens lang genoeg te bewaren. Dat biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om het te controleren, zodat ze na kan gaan of je de administratie goed bijhoudt. Tip: de administratieve bewaarplicht geldt zowel op papier als digitaal. Zorg ervoor dat je alle gegevens lang genoeg bewaart Een digitale factuur dien je dus digitaal te bewaren. Alleen de factuur zelf opslaan is nog niet voldoende. De Belastingdienst wil dat je klant aantoont dat na ontvangst, de factuur niet eigenhandig is aangepast. Dit doe je door niet alleen de factuur zelf, maar bijvoorbeeld ook de mail op te slaan waarin de factuur als bijlage zat Het bewaren van documenten is aan bepaalde termijnen gebonden. Deze wettelijke bepalingen ziet u in onderstaande tabel. Daar leest u alles over het bewaren van uw administratie, bewaren van de boekhouding, bewaren voor de belastingdienst en het bewaren van diverse andere documenten

Je mag zelf een keuze maken op welke wijze je de boekhouding en de administratie wilt gaan inrichten en bewaren. Je mag dus zowel in hardcopy als digitaal jouw administratie bijhouden. Via AdministratieNL ben je verzekert van een goede backup van je administratie, daar wij je gehele administratie in de cloud bewaren De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht Ruim niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Ondernemers moeten dat nog langer dan particulieren Nu je weet hoe lang je je privé administratie moet bewaren, zul je een stuk minder papieren en veel meer ruimte overhouden. En om het opschonen en bijhouden van je documenten makkelijker te maken, kun je hier mijn gratis checklist met het overzicht welke documenten je moet bewaren inclusief bewaartermijn downloaden

Nog een tip van Hoogerheijde: Ga na wat je digitaal of op papier kunt bewaren. Dat is afhankelijk van het soort betaling. Is die contant, dan bewaar je de bon. Facturen mag je volledig digitaal bewaren als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Veranderingen in 2020. Onderdeel van een administratie zijn inkomende en uitgaande facturen Alleen als je een zeer kleine administratie hebt, mag je hem op papier bewaren. Als jouw administratie echt een rommeltje, incompleet of afwezig is, bestaat de kans dat je je daarvoor voor de rechter moet verantwoorden. Ook zal de Belastingdienst dan zelf je omzet en winst vaststellen (omdat ze het niet uit jouw papieren kunnen halen) Had ik dit bewaard als ik het fysiek ontvangen had? Is het antwoord nee, dan kun je het digitaal waarschijnlijk ook wel weggooien. Let wel op dat sommige dingen wel goed zijn om te bewaren. De belastingdienst kan tot vijf jaar naderhand vragen stellen, dus het is handig om loonstrookjes vijf jaar te bewaren. Ruim je administratie o U heeft net gelezen dat het overstappen op een digitale administratie geen probleem hoeft te zijn, mits u controleerbaar aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dan hoeft u de originele facturen en bonnetjes niet te bewaren en kunt u volstaan met het bewaren van uw digitale administratie

Uit de administratie moet immers naar de belastingdienst kunnen worden onderbouwd, dat handelstransacties daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Alle reden dus om de vrachtbrief goed te bewaren! Maar nu de vraag: moet je de originele, papieren vrachtbrief bewaren, of kun je het document door middel van een scanner gedigitaliseerd bewaren Bedrijfsadministratie bewaren. De bedrijfsadministratie die je bijhoudt moet bewaard worden, de belastingdienst verwacht van jou als ondernemer dat er op zijn minst voor 7 jaar lang aan administratie wordt bijgehouden en bewaard. De belastingdienst heeft het liefst dat je dit digitaal doet ADMINISTRATIE DIGITAAL BEWAREN De blauwe envelop ligt nog niet op de mat. Maar binnenkort is het wel weer zover: Gebruik dan de map(pen) waar je jouw administratie digitaal hebt opgeslagen. Aan de slag met de papieren Lees nu een voor een alle papieren door. Checklist voor de belastingdienst Wat de Belastingdienst precies bedoelt met deze echtheidskenmerken en hoe je hier dus aan kan voldoen is niet altijd even duidelijk en dat maakt het lastig om vast te stellen of je aan alle voorwaarden voldoet. Gezien wij bij Easy ZZP volledig digitaal en online werken worden alle documenten digitaal in de administratie bewaard

Administratie bewaren en beheren? Waarom, hoe en hoe lang

Digitaal declareren, welke eisen stelt de Belastingdienst daar eigenlijk aan? Blog; administratie te bewaren voor een periode van 7 jaar. Maar het simpelweg bewaren van de administratie is niet voldoende. De laatste eis van de Belastingdienst is het bewaren van de interne controle Digitale bewaarplicht: waar moet je op letten? 29 maart 2018 | Door: Rohalt Janssens. Digitaal is de toekomst. Papieren facturen worden steeds vaker vervangen door digitale facturen. Je verwerkt je administratie ook meer en meer digitaal. En, niet geheel onbelangrijk, je bewaart je administratie digitaal Gelukkig hoef je niet al je administratie op papier te bewaren. In principe hanteert de Belastingdienst de regel dat administratie in de originele vorm (dus papier of digitaal) bewaard moet blijven. Er zijn echter uitzonderingen waardoor je facturen en bonnetjes ook digitaal mag bewaren nadat je ze gescand hebt Een digitale administratie bewaar je ook digitaal omdat je de administratie in de originele vorm moet kunnen aanbieden voor controle door de Belastingdienst. Als je de boekhouding doet met het online boekhoudprogramma Visma eAccounting hoef je je geen zorgen te maken over het bewaren van je administratie

Aandachtspunten fiscale bewaarplicht » VAN LUXEMBORG EN DE

Je mag alleen zaken op papier bewaren indien het om een kleine administratie gaat die overzichtelijk is en snel is te controleren. Belastingcontrole en mogelijke gevolgen Indien er bij een controle niet te vast te stellen is dat de cijfers kloppen, dan heeft de belastingdienst het recht zelf een schatting te maken van de winst die gemaakt is Het bewaren van de financiële administratie mag digitaal. Dus regelt u de boekhouding online, dan worden veel zaken al elektronisch (en veilig) opgeslagen in de cloud. Dat geldt ook voor de afschriften van uw zakelijke rekening(en). Van papieren bonnetjes en rekeningen mag u een digitale scan maken zodat het eenvoudig opgenomen kan worden in de boekhouding Zijn de documenten digitaal opgeslagen, dan hoeft u deze niet ook fysiek zeven jaar te bewaren. Zorg er dan voor dat u de digitale gegevens wel gedurende de termijn van zeven jaar bewaart. Reken veiligheidshalve bij het bepalen van de bewaartermijn vanaf 1 januari volgende op het jaar van de start van de administratie van een boekjaar

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voordat de werknemer in dienst komt, controleert u het originele identiteitsbewijs. U bewaart een kopie ervan in uw administratie. Wanneer het identiteitsbewijs van een werknemer verloopt, hoeft u geen nieuwe kopie te maken Hoe moet je de gegevens bewaren? De belastingdienst stelt als eis dat gegevens binnen een redelijke termijn toegankelijk moeten zijn. Je moet de gegevens bewaren in de vorm waarin ze onderdeel van de administratie uitmaken. Dus digitale facturen moeten digitaal worden bewaard, papieren facturen in originele vorm

Jouw zakelijke administratie moet je verplicht bewaren

 1. g aan de Belastingdienst als u uw personeelsdossiers wilt digitaliseren. Als alles correct is gedigitaliseerd, hoeft u de stukken niet fysiek te bewaren. Bewaar in ieder geval wel stukken die als bewijs kunnen dienen, zoals een getekende arbeidsovereenkomst
 2. istratie maken wij gebruik van de online applicatie Basecone
 3. Digitale facturen . Niet gewijzigd. U moet uw digitale facturen niet alleen digitaal bewaren, maar u moet ook aan kunnen tonen dat de facturen niet gewijzigd zijn nadat deze zijn ontvangen, dan wel zijn verzonden. Zo kunt u het pdf-bestand van uw inkoopfactuur beveiligen en kunt u de e-mail waarin u de factuur heeft ontvangen, bewaren

Financiële administratie bewaren - Nibud - Nationaal

 1. istratie moet bewaren, nog langer. En houd dan gelijk maar de offertes die wél omzet opleverden achter de hand, want de Belastingdienst gaat ervan uit dat u 'alles wat u vastlegt'
 2. istratie? Als ondernemer moet je een ad
 3. istratie digitaal is opgeslagen, dan hoeft u deze daarnaast niet ook fysiek zeven jaar te bewaren. Zorg er dan voor dat u de digitale gegevens wel gedurende de termijn van zeven jaren bewaart. Reken veiligheidshalve bij het bepalen van de bewaartermijn vanaf 1 januari volgende op het jaar van de start van de ad
 4. g om met zakelijk digitale documenten? Wat betreft de ad
 5. istratie bij te houden. Ook moet je dit
 6. istratie. Net zoals de bonnetjes van uw medewerkers. Veel ad
 7. istratie. Dit in tegenstelling tot ondernemers die wel te maken hebben met een bewaarplicht. Maar omdat de Belastingdienst tot vijf jaar mag terugvorderen, is het verstandig om je documenten deze vijf jaar te bewaren

Zakelijke administratie bijhouden en bewaarplicht

 1. istratie bewaarplicht. Zzp'ers zijn net als andere ondernemers verplicht om hun financiële en fiscale gegevens
 2. Bewaarplicht: wat bewaren en hoe lang? De volledige tekst van deze factsheet in pdf-format vindt u hier. Iedereen weet wel dat de Belastingdienst eist dat stukken worden bewaard (bewaarplicht). Maar voor wie geldt precies de bewaarplicht? Hoe lang dien je alles te bewaren en wat precies? Hoe moet je die stukken dan bewaren
 3. istratie 7 jaar bewaren, dat geldt zowel voor de BTW- als de inkomstenbelasting. Naast facturen en bonnetjes gaat het dan over je debiteuren- en crediteurenad
 4. istratie bewaren? De belastingdienst hanteert de stelregel dat je alle gegevens bewaard in de vorm waarin je ze ontvangen hebt. Alles wat je digitaal hebt ontvangen, dien je daarom digitaal te bewaren. Krijg je bijvoorbeeld de bankafschriften niet meer per post opgestuurd
 5. Bankafschriften bewaren Als particulier ben je wettelijk niet verplicht om je bankafschriften te bewaren, maar je doet er wel verstandig aan ze toch vijf jaar lang te archiveren. De Belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belastingen navorderen
 6. istratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw ad
Administratie bijhouden - Wat je moet weten over een goede

Administratie bewaren: hoelang en waar moet dit

Administratie bewaarplicht

Mag je je papieren documenten weggooien na digitalisering

Hoe lang administratie bewaren : N

Administratie van verkopen en inkopen; Voorraadadministratie; Al deze papieren moeten dus minstens 7 jaar bewaard blijven. Doet u dit niet, dan bent u in overtreding volgens de regels van de Rijksoverheid. Let erop dat de gegevens ook digitaal bewaard moeten blijven wanneer het gaat om programma's en digitale bestanden Een digitale factuur dien je dus digitaal te bewaren. Alleen de factuur zelf opslaan is nog niet voldoende. De Belastingdienst wil dat de klant kan aantonen dat na ontvangst, de factuur niet eigenhandig is aangepast. Dit doe je door niet alleen de factuur zelf, maar bijvoorbeeld ook de mail op te slaan waarin de factuur als bijlage zat Die administratie moet ten minste zeven jaar worden bewaard. De Belastingdienst kan in kort geding afgifte van die Alsof het voornoemde niet genoeg motivatie is om de administratie goed te bewaren, Het spreekt voor zich dat het aan te bevelen is de administratie van uw onderneming goed te bewaren. Een digitale kopie op een. U kunt afspreken met de Belastingdienst in welke vorm u uw administratie bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast

Je kunt de administratie in de online omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijhouden. Maar naast die digitale administratie kun je het beste ook alles opslaan op je eigen computer. Of je print het uit en bewaart alles in mappen. Je moet de administratie 5 jaar bewaren Michels Administratie & Belastingadvies info@michelsbv.nl 010-3074999 Bewaarplicht Administratie Als ondernemer ben je verplicht je administratie minimaal zeven jaar te bewaren. Op basis van de administratie van de onderneming doe je zowel de btw-aangifte als de aangifte inkomstenbelasting (eenmanszaak/ VOF/ maatschap) en vennootschapsbelasting

De Belastingdienst geef namelijk de voorkeur aan een digitale boekhouding. Dit is niet alleen omdat een digitale boekhouding aanzienlijk makkelijker na te kijken is maar vooral omdat het voor aanzienlijk minder papierverspilling zorgt. Je bent dus al snel dubbel bezig als je jouw papieren boekhouding ook nog eens digitaal wilt bewaren Jouw administratie en de Belastingdienst. De fiscus stelt een paar eisen aan jouw administratie. Het is goed om die eisen te kennen voordat je begint met het opzetten van de administratie. Wat je digitaal hebt ontvangen moet je digitaal bewaren,.

Hoe bewaren. Of je de gegevens nu digitaal of op papier hebt, de bewaartermijn is hetzelfde. Officieel moet je de gegevens bewaren in de vorm waarin je ze hebt ontvangen. Dus wat je digitaal ontvangen hebt, moet je digitaal bewaren en wat je op papier ontvangen hebt, moet je op papier bewaren Financiële administratie is essentieel voor elk bedrijf. Het is ook essentieel om dit zonder fouten te doen. Succesvol boekhouden door je door deze tips Digitaal of fysiek bewaren. We weten nu dat de belastingdienst onderscheid maakt in een bewaarplicht van 7 en 10 jaar. Officieel bewaar je als ondernemer gegevens in dezelfde vorm als je ze hebt ontvangen. Digitale stukken bewaar je digitaal en papieren stukken op papier. Goed nieuws Om dit correct te doen, dien je, volgens een geldende procedure, back-ups te maken. Zodanig dat de complete administratie gedurende de betreffende bewaartermijn toegankelijk en controleerbaar blijft. Een factuur die je als ondernemer via de post op papier ontvangt, mag je van de Belastingdienst wel digitaliseren en digitaal bewaren

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. De Belastingdienst kan langskomen en tot 7 jaar terug naar de administratie vragen om dit te controleren. De kans is misschien klein, toch is het erg verstandig om de administratie goed op orde te hebben En wanneer u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert, moet u ook 10 jaar de administratie bewaren. Voor overige gegevens, die niet onder de bovengenoemde basis gegevens vallen, kunt u met de Belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar Alle gegevens over je onderneming of organisatie die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij die administratie. Dit geldt ook voor contracten, overeenkomsten en andere afspraken. In beginsel wil de overheid (belastingdienst) dat deze informatie digitaal wordt bewaard (zie ook hier)

Bedrijven zijn bij wet verplicht om hun administratie 7 jaar te bewaren. Ontvangen en verstuurde facturen moeten 7 jaar bewaard worden. De Belastingdienst moet ze kunnen controleren. Krijg je facturen op papier dan mag je deze scannen en bewaren. Digitale facturen bewaar je zoals je ze hebt ontvangen De administratie dient uit een aantal belangrijke onderdelen te bestaan, dit mag zowel op papier als digitaal zijn. De Belastingdienst accepteert de beide vormen van de documenten, als ze op een structurele wijze volgens de daarvoor geldende richtlijnen worden bijgehouden Mag ik mijn boekhouding digitaal bewaren? Een goede boekhouding voeren als ondernemer gaat gepaard met heel veel regeltjes en verplichtingen. Raakt u het overzicht ook vaak zoek? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Toch is het belangrijk om alles goed op orde te hebben; uw boekhouding is het fundament voor uw btw- en inkomstenbelastingaangifte. Fouten kunne Digitaal factureren heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt.U als ondernemer ontvangt ongetwijfeld een groot aantal facturen van uw leverancier(s) online. Bij de ene leverancier ontvangt u de factuur per e-mail, maar het kan ook zo zijn dat u moet inloggen op de portal van uw leverancier om de factuur daar te downloaden

Bewaarplicht Belastingdienst: je online archief Ikgastarte

Hoe lang je administratie bewaren is verschillend voor een zzp/ondernemer of een particulier. Voor ondernemers staat de bewaarplicht op 7 jaar. Een eis van de Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot de particulieren. Zij hebben geen bewaarplicht, maar het advies is wel om de administratie 5 jaar te bewaren. Er zijn uitzonderingen en wat is. Documentatie: digitaal of op papier? Je administratie dien je zeven jaar te bewaren. De Belastingdienst verstaat hieronder: (als je bijvoorbeeld een pand hebt gekocht), moet je tien jaar bewaren. Let op! Ook wanneer je administratie is uitbesteed, gelden deze bewaartermijnen van 7 en 10 jaar

Digitalisering en bewaarplicht

Om het overzicht te houden, kunt u het best uw administratie digitaal bewaren. U bespaart veel ruimte en kunt uw documenten in handige mapjes op jaartal zetten. Let op: zoals eerder genoemd moeten deze bestanden van originele staat zijn. Verstuur uw facturen daarom per mail als pdf-bestand. Bron: Belastingdienst.n Neem afscheid van papier en bewaar uw administratie voortaan op de harde schijf. Computer Idee laat zien hoe u digitaal gaat De Belastingdienst zegt dat u als bedrijf uw financiële administratie 7 tot 10 jaar moet bewaren. Maar als uw onderneming groeit, kan dat een hoop ruimte of extra harde schijven in beslag nemen. In dit artikel leggen we u uit wat nou de regels zijn voor de bewaarplicht van uw salarisadministratie De belastingdienst houdt u verantwoordelijk en u moet ondanks een computer crash gewoon de administratie kunnen overhandigen. De administratie moet op papier worden bewaard als u deze op papier ontvangt, als u facturen alleen digitaal ontvangt dan hoeft u deze dus niet meer te printen en in een fysieke map te stoppen Dit mag zowel op papier als digitaal. De Belastingdienst stelt deze eis, zodat zij tot 7 jaar terug controles kunnen uitvoeren op een administratie. Er zijn twee onderdelen van je administratie die je verplicht moet bewaren: de basisgegevens en de gegevens over onroerende zaken

Administratie - KV

Denk daarbij aan digitale bankafschriften, digitaal verzonden facturen. De digitale informatie kan op een server staan of op een ander digitaal opslagmedium zoals bijvoorbeeld het voeren van een administratie in the cloud. Als de keuze valt op een digitale administratie dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen Let er dus goed op dat je gehele administratie bewaard blijft, dit geldt ook voor digitale stukken. Het niet bewaren van deze alle stukken wordt door De Belastingdienst gezien als een strafrechtelijke overtreding. Als je twijfelt of je bepaalde gegevens wel of niet moet bewaren neem dan contact op met de belastingtelefoon 0800-0543

Bonnetjes

Administratie voor de stichting: wat houdt de bewaarplicht in

Houd rekening met de bewaarplicht, voor je teveel weggooit! Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om zijn of haar administratie een aantal jaren te bewaren. Niet altijd leuk, maar wel heel belangrijk. Ik leg je uit hoe het zit. Belastingdienst: 7 jaar De Belastingdienst wil dat je de basisgegevens van je administratie 7 jaar bewaart Bewaren; Papier of Digitaal, Als regel geldt dat je de stukken bewaart in de vorm waarin je ze hebt ontvangen. Dit kan dus digitaal zijn maar ook op papier. Het scannen van bonnetjes kan handig zijn omdat sommige bonnen in de loop der tijd vervagen, dit betekent echter niet dat de originele bon overbodig is De administratie dient tenminste 7 jaar te worden bewaard. Ook de onderliggende stukken, zoals contracten, dienen te worden bewaard. Ook als de gegevens reeds zijn verwerkt in de boekhouding. Het is eventueel wel toegestaan bepaalde stukken te in te scannen. U moet de administratie toegankelijk en inzichtelijk maken voor de Belastingdienst U mag facturen en bonnetjes ook scannen en digitaal bewaren. Er moet dan wel sprake zijn van een juiste en volledige weergave van het origineel. Ook deze digitale administratie moet 7 jaar worden bewaard en binnen een redelijke termijn controleerbaar zijn. Bron: Belastingdienst

De 8 regels van de bewaarplicht - ZZP Servicedes

Je wilt bezwaar maken tegen een beslissing van een overheidsinstantie, zoals de gemeente of de Belastingdienst. Meestal moet dit binnen een bepaalde, vooropgestelde termijn. Je moet belastingaangifte doen. Je moet het rijbewijs of paspoort verlengen. Je wilt een abonnement opzeggen. Bewaar ook altijd een kopie van de reactie in jouw administratie De belastingdienst kan op deze manier controleren dat de in de administratie opgenomen factuur (uitdraai van Word of pdf-bestand) dezelfde is als de originele, per e-mail ontvangen, factuur. Deze digitale e-mailbestanden en alle overige (digitale) administratie moeten ook 7 jaar worden bewaard De administratieplichtige organisatie moet alle gegevensdragers (zowel analoog als digitaal) waarop gegevens zijn vastgelegd die voor de belastingdienst van belang zijn, bewaren. Dit meestal gedurende een periode van zeven jaar. Het gaat dan onder andere om de volgende (basis)onderdelen van de administratie

Administratiekantoor en belastingadviesIk heb een overeenkomst ontvangenASK Administratiekantoor Amsterdam

Verplichting belastingdienst bewaren administratie. 08-01-2017 22:21. Als ondernemer ben je verplicht je administratie minimaal zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst. Wat je digitaal ontvangen hebt, moet je dus digitaal bewaren en wat je op papier ontvangen hebt, moet je op papier bewaren Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Laat u (een deel van) uw administratie verzorgen door een computer- of loonservicebureau? Dan vallen de gegevensdragers van die servicebureaus waarop gegevens staan over uw onderneming, ook onder de fiscale bewaarplicht Bewaar facturen altijd in de vorm waarin je ze hebt ontvangen. Je moet een elektronische factuur dus bewaren als bestand. Uiteraard kun je zo'n factuur voor eigen doeleinden printen, maar het oorspronkelijke bestand moet wel blijven bestaan. 2) Back-up 3. Afspraken maken over bewaren documenten. Je kunt met de Belastingdienst afspraken maken over de vorm waarin je de gegevens bewaart en over het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Het meeste kun je digitaal archiveren. 4. Afspraken over kortere bewaartermij

 • Wanneer is een Franse bulldog uitgegroeid.
 • Kattenogen in het donker.
 • Fritzbox types.
 • Scooters Staphorst.
 • Inkoopprijs wiet coffeeshop.
 • Exoskelet armen.
 • Book press wikipedia.
 • Reviews HTML.
 • West Amerika rondreis.
 • Brandweer Spijkenisse meldingen.
 • BMW r1200gs prijs.
 • Rambo knife First Blood Part 1.
 • Nep gesprek telefoon.
 • Drake and Josh episode 1.
 • Farmacokinetiek.
 • Kinderjassen meiden.
 • Bongo Sensatie.
 • Buy telephone number online.
 • Telefoon gevallen scherm kapot.
 • Dierenwinkel Flip Kluin Apeldoorn.
 • Basalt tegels voor buiten.
 • Open Universiteit gratis cursus.
 • MedicijnKluis app.
 • Voorwand infarct.
 • Van Rijn huisarts.
 • LaGuardia Airport.
 • Divan Lounge Nijmegen.
 • Cashewnoot.
 • Myanmar rings on Neck.
 • Complex Shoes.
 • Tomatengevecht Spanje.
 • Prinses Ariane hobby.
 • Anky SALE.
 • Soorten karma.
 • Verblijfskatheter vrouw Vilans.
 • Axe Gold Temptation Geschenkset.
 • Mercedes gespot.
 • Argument complex getal.
 • Disney takeover of 21st Century Fox.
 • Broken coat parson russell terrier.
 • Soorten nertsen.