Home

Executieve functies trainen autisme

Executieve functies bij Autisme - Stichting Autismecafe

verslag: Executieve functies bij Autisme . 3 Juni 2019. Onze gastspreker van vanavond is Dana van den Dungen Dana is Orthopedagoog, o.a. bij het autismesteunpunt. Dana van den Dungen. Wat wordt bedoeld met de executieve functies? Het zijn de regiefuncties van de hersenen, je kunt het zien als 'de dirigent van je brein' Executieve functies. In tegenstelling tot de 'theory of mind'-hypothese, kwam de executieve-functiestheorie niet uit de ontwikkelingsliteratuur.Sommige onderzoekers stelden vast dat bepaalde kenmerken van individuen met autisme leken op die van mensen met een specifiek hersenletsel Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. Opbouw Deze executieve functies vormen de rode draad in het boek, dat uiteenvalt in drie delen Lees ook Executieve functies en executieve functies voorbeelden of het bericht op de website van gedragsproblemen in de klas: Executieve Functies of de blogs over Autisme! Bedankt voor het lezen van deze blogs die antwoord geven op de vraag Wat zijn executieve functies Veel kinderen en jongeren hebben moeite met plannen, organiseren, beginnen en stoppen. Ze krijgen hun schoolwerk niet op orde, of kunnen zich niet beheersen als ze boos worden. Dit kan wijzen op problemen in de executieve functies. In deze lezing hoor je wat we onder executieve functies verstaan. Hoe onderzoek je ze? Hoe ga je er dan mee om thuis en op school

Executieve functies - Participate Autisme

 1. Er zijn specifieke gebieden in de hersenen die ervoor zorgen dat je in staat bent te plannen dat wat je wilt gaan doen. En dit vervolgens stap voor stap en g..
 2. Volwassen en kinderen met ADHD bijvoorbeeld hebben er dan ook baat bij om meegenomen te worden in het beslissingsproces, zodat ze niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Dit is een symptoom of kenmerk dat overlap vertoont met autisme. Zelfreflectie. Niet leuk om te horen. Het is wél een kenmerk van ADHD en één van de executieve functies
 3. Executieve functies bij Autisme | Leven met Autisme Executieve functies bij autisme. Het is een verzamelnaam voor denkprocessen in het brein die belangrijk zijn voor het denken en het uitvoeren van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag
 4. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten
 5. der werken, wordt de informatie niet goed gefilterd. Een gevolg is dat prikkels ongefilterd binnen komen, je hoort alle geluiden, ziet alle details. En dat leidt af. Dat gaat ten koste van je ´werkgeheugen´.

Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterke

Executieve functies zijn belangrijker voor schoolbereidheid dan IQ of instapniveau of wiskunde. Blair & Razza 2007, Morrison et al. 2010. Schoolsucces. Executieve functies voorspellen zowel wiskunde als leesvaardigheid gedurende de schooljaren. Borella et al. 2010, Duncan et al. 2007, Gathercole et al. 2004. Werksucce (Door Judith) Executieve functies, er wordt de laatste tijd veel over geschreven en gesproken. In een vorige blog is uitgelegd wat executieve functies zijn. In dit blog bespreek ik het werkgeheugen. Wat is het en hoe kun je het trainen? Werkgeheuge Met de Wijzer in Executieve Functies trainen kinderen hun executieve functies door het spelen van spelletjes. In het doosje vind je een handleiding met theoretische informatie over executieve functies en kaarten waarop spellen beschreven staan. Per executieve functie zijn er vijf kaarten

Wat zijn Executieve Functies en hoe ontwikkel je ze? Hele

Bijlage 8: Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van executieve functies te bevorderen 1. Definitie Executieve functies1 zijn de cognitieve processen die men nodig heeft om gedrag doelgericht te sturen2. Ze spelen een kritieke rol in het reguleren van emotioneel en sociaal functioneren Metacognitieve functies zeggen iets over het vermogen om zelfstandig taken uit te voeren, problemen op te lossen en te denken over het eigen denken. De belangrijkste periodes voor het aanleren van executieve functies zijn de kindertijd en adolescentie, omdat met name dan de plasticiteit (veranderbaarheid) van de hersenen groot is Executieve functies: voor de meeste mensen een onbekend begrip. Toch gebruiken we ze elke dag weer. We plannen onze dag, maken afspraken, komen afspraken na, zorgen dat ons werk af is en houden ons aan een bepaald dagritme In je dagelijkse lessen train je onbewust al vaak de executieve functies van kinderen. Door hier bewust van te zijn, kun je dit met wat meer aandacht (en sturing in spel!) uitbouwen. Hulpmiddelen die je zou kunnen inzetten om de executieve functies te ondersteunen zijn bijvoorbeeld een stoplicht, vragenblokje, kleurenklok, time-timer, kalender, dagritmekaarten of stappenplan (Meichenbaum) Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen sturen. 'Sturen' betekent in dit geval dat we invloed hebben op ons gedrag (tot op zekere hoogte, want gedrag komt voor een groot deel voort uit onbewuste processen). Concreet gaat het sturen van gedrag over het maken van keuzes, bepalen hoe je iets aanpakt, je kunnen beheersen, enzovoort

Deze vermogens noemen we executieve functies. Inhoud training Executieve functies. Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Dit draagt bij aan een zeker en blij gevoel. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de. Cognitieve Functies Executieve Functies aandacht richten en volhouden EvD Cognitieve Functies Executieve Functies planning EvD Cognitieve Functies Executieve Functies Time management EvD. Waak voor labelen Elk mens gebruikt de executieve functies; we kunnen niet zonder. Veel kinderen/jongeren hebben moeite met de executieve functies Executieve functies zijn hersenprocessen waarmee we ons gedrag sturen. Je kunt het vergelijken met een mengpaneel, waarbij ieder schuifje (dus elke functie).

Lezing: Autisme en executieve functies Autismesteunpun

Autisme: Wat zijn Executieve functies? - YouTub

 1. De executieve functies praktische tips voor in de klas. 19-02-2018 Algemeen Voor de executieve functies is een innerlijke stem die het handelen en talige denken aanstuurt van groot belang. Veel executieve functies zijn met elkaar verweven en leerlingen hebben dan ook vaak moeite met meerdere executieve functies
 2. Executieve functies zijn de regelfuncties van ons brein. Deze functies zorgen ervoor dat we taken en opdrachten kunnen uitvoeren. Als kinderen daar moeite mee hebben dan is dat erg lastig. Bij De Praktijk4Kids werken professionals die veel weet hebben van executieve functieproblematiek
 3. KOEKIE Autisme Begeleiding Executieve Functies 08.16.2018 Populaire berichten & pagina's Autisme en Boosheid - Duidelijke uitleg en handige tips voor iedereen
 4. Theorie van de executieve functies (Ozonoff e.a.) Het is voor mensen met autisme moeilijk om flexibel hun concentratie te richten op verschillende doelen, en snel te plannen, te (her)evalueren en bij te sturen bij veranderingen
 5. Executieve functies worden ook wel hoogontwikkelde cognitieve functies genoemd: Vaardigheden die helpen te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we uitvoeren. Executieve functies zijn die functies in de hersenen die het mogelijk maken dat je rationel
 6. EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ KINDEREN MET EN ZONDER AUTISME 3 prestaties op de EF-taken waren niet gerelateerd aan leeftijd. Discussie. De resultaten roepen de vraag op of kinderen met ASS daadwerkelijk niet slechter presteren op EF-taken. Limitaties van het huidige onderzoek waren een te kleine steekproef en een gebrek aan achtergrondinformatie

ADHD en het effect op de executieve functies - Zobegaafd

 1. 10-sep-2020 - Bekijk het bord Autisme EXECUTIEVE FUNCTIES van Veerle van Hoof op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Autisme, Onderwijs, Studievaardigheden
 2. Gedragsproblemen en leerproblemen worden vaak gerelateerd aan problemen met executieve functies. Zo zijn er bepaalde ontwikkelingsstoornissen waarbij zwakke executieve functies de kern kunnen vormen van het probleem. Zoals ADHD, ADD en autisme spectrumstoornissen. Kinderen met leerstoornissen hebben ook vaak problemen met de executieve functies
 3. Executieve functies in vogelvlucht (met autisme als voorbeeld) Executieve functies in vogelvlucht (met autisme als voorbeeld) Hilde M. Geurts Universiteit van Amsterdam Dr. Leo Kannerhuis Boodschap 1. Bij mensen met verschillende diagnoses zien we meer EF problemen . Nadere informati
 4. d'-hypothese. Baron-Cohen, Leslie en Frith breidden de almaar groeiende literatuur over de 'theory of

Zwakke executieve functies Als een kind moeite heeft met zelfsturing, dan zou dat een kwestie van rijping kunnen zijn. De hersenen hebben meer tijd nodig om te groeien, zodat de executieve functies kunnen ontwikkelen. Wat een kind nu nog niet kan, kan het misschien over een jaar wel. Omdat executieve functies Taakinitiatie trainen. Dit zijn bijvoorbeeld een lesboek, schrift, pen en het wisbordje met stift. Er zijn leerlingen die de executieve functies missen om de koppeling te maken van de geschreven teksten op het bord naar de organisatie van hun tafel, daarom is het belangrijk om ook voor te lezen.

Trainen van de executieve functies bij kinderen met autisme is noodzakelijk. De stellingen kaarten zijn praktisch inzetbaar tijdens de coach gesprekken. Een extra pluspunt is dat je de gesprekskaarten vlot kunt gaan combineren met het boek 'De kracht van spel' Wat zijn executieve functies? Dieter Baeyens: Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf de kleuterklas. Dat kan! Met het spelen van spellen train je deze vaardigheden. In dit artikel lees je op welke manier. Executieve functies. Executieve functies zijn de functies in je brein die ervoor zorgen dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en je kunt focussen op wat belangrijk is Zwakke executieve functies zie je bij allerlei leerlingen. Leerlingen met ADD, ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel leerlingen zonder diagnose. Opvallend is dat bij meer- en hoogbegaafde leerlingen deze functies ook vaak minder goed ontwikkeld zijn. Deze vaardigheden ontwikkelen zich door middel van herhaling en oefening

Respons Inhibitie is een van de executieve functies die zich al vroeg ontwikkelen. Al voor de eerste verjaardag wordt hier de basis voor gelegd. Het is een basis voor veel andere vaardigheden, zoals: het hebben van aandacht, organiseren en plannen, doelen kunnen realiseren Met Wijzer in Executieve Functies Groep 5-8 train je met de hele klas spelenderwijs de executieve functies. Korte energizers. 35 spelletjes Andere thema's die besproken worden zijn onder andere: het in kaart brengen van executieve functies, de mogelijkheden die er zijn om executieve functies te trainen, de rol van volgehouden aandacht, emotie-regulatie en planningsvaardigheden en de relatie tussen executieve functies en classificaties zoals ADHD en Dyslexie Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH . We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio. U kunt ons bereiken: Dagelijks via de mail; Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12; Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur de 'doorvraagvragen' per executieve functie; een lijst met spellen die je kan gebruiken om de executieve functies te trainen. Leeftijd: 7-12 jaar Spelduur: 5-30 minuten Aantal spelers: 1-30 (met een volwassen begeleider) Ontdek achter deze link alle spelmogelijkheden en extra informatie m.b.t. executieve functies

Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit Executieve functies executieve functies, metacognitie, zelfmonitoring Aandacht voor executieve functies in de bovenbouw - flexibiliteit juni 14, 2019 mei 23, 2020 juffrouwfemke Een reactie plaatse Hoe train je de executieve functies? Er zijn ontzettend veel manieren waarop je iedere executieve apart zou kunnen trainen. Ik noem in deze blog niet alles op, want dan wordt het een waslijst aan opsommingen. Wanneer je een bepaalde executieve functie zou willen trainen, kom je met logisch nadenken al een heel eind Trainen van executieve functies © Kleuteruniversiteit Tiplijst executieve functies • Laat kinderen In de bouwhoek een bouwtekening laten maken van hoe het moet worden Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Andere talen. De BRIEF-A is ook verkrijgbaar in het Deens, Engels, Fins, Frans, Noors en Zweeds. Beschrijving. De BRIEF-A kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van executieve functiestoornissen

bol

SPEEL JE VAARDIG is een praktisch boek dat gemaakt is voor iedereen die spellen wil gebruiken om denk- en gedragsvaardigheden (executieve functies) te ontwikkelen. Vooral leerkrachten, trainers en coaches die met hun leerlingen willen w erken aan de ontwikkeling van deze denk- en gedragsvaardigheden zullen dit boek goed kunnen gebruiken Executieve functies Executieve functies. Wat zijn dat nu eigenlijk die executieve functies? Om in het dagelijks leven doelgericht te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is afhankelijk van denkprocessen, nl. executieve functies (EF). De. Executieve functies, wat zijn dat? Executieve functies zijn kort gezegd 'vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren'. We onderscheiden twee categorieën: 1. functies gericht op doelen - planning - organisatie - time-management - werkgeheugen - meta-cognitie. 2. functies gericht op gedrag - reactie inhibitie. De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft snel zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie. EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis. In deze workshopreeks buigen we ons over deze vraag en ga je met praktische tips voor zowel het trainen van executieve functies bij kinderen, jongeren en volwassenen weer naar huis! Voor wie: voor iedereen die met mensen met autisme (kinderen en/of volwassenen) werkt of leeft of voor wie gewoon meer wilt wete

Autisme EXECUTIEVE FUNCTIES - Pinteres

Cluster 1: plannen/organiseren, prioriteiten stellen, opstarten. Voor veel leerlingen is het plannen van huiswerk en leerwerk een hele opgave, hierdoor komt het vaak voor dat het huiswerk niet af is of er niet goed geleerd is voor een toets Executieve functies trainen met spellen. Focus op kl en lagere schoolkinderen Heel wat kinderen presteren onder hun kunnen doordat bepaalde cognitieve vaardigheden, executieve functies, minder goed ontwikkeld zijn Executieve Functies. Zoals in de tekst 'Vaardigheden' genoemd, zijn er heel veel verschillende soorten vaardigheden die bijdragen tot een prettig functioneren. Executieve Functies zijn een belangrijke groep vaardigheden. Het zijn de controle functies van de hersenen executieve functies te trainen door spellen te spelen. We doen tijdens de cursus zelf veel spellen, om te ondervinden wat het met je doet als je een spel leert spelen en als je ontdekt wat je sterke en zwakkere punten zijn. Ik motiveer de cursisten om van daaruit aan de slag te gaan in d juli 2019. Je executieve functies (EF) zijn de regelfuncties van je hersenen, die nodig zijn om ons gedrag te sturen, om zo het beste te kunnen handelen.Je executieve functies gebruik je iedere dag, of je nu een afspraak bij de huisarts maakt, boodschappen doet of een moeilijke rekentaak oplost

Executieve functies in de klas. In iedere klas zit er wel eentje: een leerling die de meest simpele taken niet voor elkaar krijgt. De ene keer is het rekenboek kwijt, dan weer de gymspullen vergeten door executieve functies te trainen. EXECUTIEVE FUNCTIES Onder executieve functies (EF) worden hogere cognitieve processen verstaan, die het gedrag zodanig reguleren dat het efficiënt en doelgericht kan zijn (Geurts & Huizinga, 2013). Uit een studie van Riggs et al. (2006) bleek dat het stimuleren van een viertal executieve functies een. Executieve functies Er zijn 11 belangrijke breinfuncties in onze prefrontale cortex die erg belangrijk zijn bij het leren. Organisatie, planning, tijdsmanagement, werkgeheugen, taakinitiatie, metacognitie, cognitieve flexibiliteit, reactie-inhibitie of impulscontrole, emotieregulatie, volgehouden aandacht en doelgericht doorzettingsvermogen

Executieve functies - SL

Deze vermogens samen noemen we executieve functies. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of verminderde schoolprestaties. Gelukkig kun je als leraar of begeleider kinderen helpen deze vaardigheden te trainen. Oefenen met executieve functies Executieve functies: de sleutel tot succes. Executieve functies: je hoort deze term tegenwoordig steeds meer en dat is natuurlijk niet voor niets.Wat zijn eigenlijk executieve functies en waar heb je die dan voor nodig? Niets is zo frustrerend als ouder te moeten toezien hoe je slimme, creatieve en veelbelovende zoon/dochter elke dag worstelt met ogenschijnlijk simpele taken als spullen. Nieuw verschenen de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) van Evert Scholte en Jan van der Ploeg. Vanaf juni 2019 is deze vragenlijst naast pen/papier ook online afneembaar via Testweb Onderwijs en Testweb Psychologie. Factsheet De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen van 4 t/m 18 jaar. Onder deze executieve functies (EF) vallen. Bekijk hier het overzicht van de blogs met betrekking tot de executieve functies Mijn hoogbegaafde kind vindt alles saai 'Ik vind het saaaaai'!!! Dit is vast een zinnetje dat je regelmatig hoort als ouder of leerkracht bent, van een hoogbegaafd kind. Misschien denk je dat het kind gebrek aan uitdaging heeft. Maar is dat altijd [

autisme en executieve functies

Spelenderwijs executieve functies versterken Als leren vanzelf gaat en de lesstof te gemakkelijk is, missen kinderen de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen. Taakinitiatie, doorzetten, doelgerichtheid, concentreren, het werkgeheugen en metacognitie komen pas aan bod als het lesaanbod op maat is beperkingen in executieve functies met dit risico samenhangen, is onbekend. Executieve functies blijken ook een rol te spelen bij autisme, maar onderzoeksresultaten zijn gemengd welke executieve functies dit betreft (Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley & Howlin, 2009; Corbett, Constantine, Hendren, Rocke & Ozonoff, 2008) Executieve functies en het brein Mariëtte Huizinga, ontwikkelingspsycholoog en universitair hoofddocent Educational Neuroscience aan de Vrije Universiteit. Casuïstiek - hoe train je vaardigheden en realiseer je gedragsverandering bij je leerlingen? 16.00 Afsluiting door de dagvoorzitter

Executieve functies - uitle

Executieve functies bij jonge kinderen (ver voor het zevende jaar) blijken dan verband te houden met onder andere de theory of mind van de kinderen (Hughes & Ensor, 2005), hun lees- en rekenvaardigheid (Van der Sluis et al., 2008; Blair & Razza, 2007), en ook hun sociale competentie e Scoreformulieren bij de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) welke snel zicht geeft op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie. EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang. Kinderen met autisme hebben moeite met bepaalde executieve functies (plannen en organiseren). Deze functies worden geregeld in de hersenen. In een gedeelte van de hersenen bedenken we dingen als: waar was ik net en waar wil ik naartoe hoe, wat moet er eerst gebeuren en wat komt er daarna, hoe stel ik me flexibel op om mijn plannen daadwerkelijk uit te voeren De executieve functie is een anatomisch systeem dat gelokaliseerd is in de frontaallobes. De Russsische neuropsycholoog Alexander Luria maakt onderscheidt tussen drie functionele eenheden van het brein: (1) het impulsatiesysteem, dat impulsen ontvangt en doorstuurt, (2) het informatiesysteem, dat informatie ontvangt, verwerkt en opslaat en (3) het activatiesysteem, dat bewuste activiteit.

Het werkgeheugen: executieve functies • Juf Maik

 1. De term executieve functies is een verzamelnaam voor de denkprocessen die belangrijk zijn voor het plannen, organiseren, bedenken en uitvoeren van gedrag. Deze denkprocessen zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. De aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Zo weet jij als je een boodschappen gaat doen dat je een lijstje moet maken en hoe je naar de winkel gaat
 2. Executieve functies en ADD/ADHD Executieve functies vormen, simpel gesteld, het managementsysteem van onze hersenen. Deze mentale functies helpen ons om structuur aan te brengen in het uitvoeren van de vele taken die bij het dagelijks leven horen
 3. derde executieve functies (respectievelijk flexibiliteit en inhibitie), maar kunnen ook zaken als depressie, stress, slaaptekort of mishandeling (zowel fysiek als verbaal) een effect.
 4. De geldende zienswijze onder professionals is dat problemen met de Theory of Mind (ToM), centrale coherentie (CC) en executieve functies (EF) de oorzaak zijn van autistisch gedrag. Ook wordt verondersteld dat de spiegelneuronen van mensen met autisme niet (goed) functioneren én dat hun zintuigen niet goed werken. Dat blijkt anders te zijn
 5. Geschreven bij Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Het is een prettig leesbaar boek in het begin, waarna wordt vervolgd met heel duidelijke handelingsadviezen om te gebruiken bij achterblijvende executieve functies. Er zijn veel bijlagen, goed toepasbaar in de klas, maar ook op individueel niveau
 6. trainen van alle executieve functies tegelijk. Gebleken is dat de twee schoolprogramma's MAPs (Flook et al., 2010) en Tools of the Mind (Diamond et al., 2007) een positieve invloed hebben op executieve functies. Ten tweede is er gekeken naar het effect van het trainen van een specifieke executieve functie. Een positie
 7. Ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ASS (Autisme) en andere specifieke stoornissen, kunnen invloed hebben op de executieve functies. Zo heeft ongeveer 60% van de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) moeite met veel executieve functies (Hughes, 2009)

Op deze pagina kun je de werkbladen downloaden die benoemd worden in de toolmap. De werkbladen zijn handvatten en een middel die gebruikt kunnen worden binnen de implementatie van executieve functies op school. Wil je hulp om aan de slag te gaan met de werkbladen, neem dan contact met ons op Doel. Voorgaand onderzoek laat zien dat kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) problemen hebben met executieve functies (EF). EF verwijzen naar hogere controlefuncties en kunnen onderverdeeld worden in werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, inhibitie en aandacht

Executieve functies Juf Anke kleuter

 1. Executieve functies vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen. Executieve functies zijn een verzameling van processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken
 2. e aan te maken
 3. Dit was artikel 4 uit een reeks over de 11 executieve functies. 1. Respons inhibitie 2. Werkgeheugen 3. Emotieregulatie 4. Volgehouden aandacht 5. Taakinitiatie 6. Planning 7. Organisatie 8. Timemanagement 9. Flexibiliteit 10. Doelgericht gedrag 11. Metacogniti
 4. Webinar: Executieve Functies bij kinderen met autisme. Public · Hosted by Praktijk voor beter leren. clock. Wednesday, February 10, 2021 at 8:00 PM - 11:00 PM UTC+01. Online Event. 447 Going · 6.4K Interested. Share this event with your friends. Hosted by

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose en bij hoogbegaafdheid. Behandeling. Zwakke executieve functies vallen goed aan te pakken. Vaak gaat het met stapjes vooruit wanneer je ze op de juiste manier aanpakt Het trainen van executieve functies is een hype, maar er wordt te gemakkelijk over gedacht, zegt kinder-neuropsycholoog Diana Smidts. Zij is expert op het gebied van executieve functies, oftewel de hersenprocessen die ons gedrag aansturen. Renate van der Zee sprak met haar. Ik denk dat we ons meer moeten richten op het belang van rust Hoe beïnvloeden executieve functies de communicatie bij personen met een ernstige afasie? Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat dat een onderzoek beschrijft naar de relatie tussen executieve functies, talig functioneren en functionele communicatie bij mensen met een ernstige afasie

Uitbreiding Executieve Functies trainen door spellen

Dit soort vaardigheden zijn afhankelijk van de executieve functies van de leerling. Executieve functies 'Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht gedrag' (D. Smidts en M. Huizinga, Gedrag in uitvoering, 2011); het is een netwerk van meerdere vaardigheden Met deze wijzer krijg je als leerkracht meer inzicht in de zeven executieve functies van jouw leerlingen zodat je gericht gedrag kunt trainen en verbeteren, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen In deze 2-daagse cursus kijken we naar de betekenis van diverse executieve functies bij verschillende leer-en gedragsproblemen zoals dyslexie en ADHD bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. We gaan vooral in op mogelijkheden om zwakke functies te ontwikkelen en trainen, en betrekken daarbij zowel ouders, leraren en de jongere zelf/de leerling zelf Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag. De executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Ze zorgen voor controle, sturing en regulering van onze emoties en ons gedrag en zijn hiermee een belangrijke pijler voor schools maar ook maatschappelijk succes. Belangrijke executieve functies. Belangrijke executieve.

De cognitieve kaart een hulpmiddel om lesstof, taken

Video:

Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Amsterdam: Hogrefe. Om deze vaardigheden verder te ontwikkelen, zijn er verschillende mogelijkheden. SLO heeft materialen ontwikkeld om leerlingen inzicht te geven in hun executieve vaardigheden en gericht te werken aan het verbeteren van. Versterk je executieve functies en vergroot je succes. Speciale volwasseneneditie. Amsterdam: Hogrefe. Google Scholar. Dechausay, N. (2018). The future of executive-skills coaching and behavioral science in programs that serve teens and young adults, lessons from the Annie E. Casey Foundation's pilot project Wijzer in executieve functies is een speels hulpmiddel om de executieve functies te trainen, zoals impulsen beheersen, plannen, emoties reguleren In deze cursus wordt ingegaan op verschillende executieve functies zoals het werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. We starten bij de theorie en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Wat is er bekend over de ontwikkeling van executieve functies? Maar er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar executieve functies in de praktijk

Speel je vaardig; een praktisch boek om executieve functies te ontwikkelen met behulp van spellen. Boek; Speel je vaardig Heidi van der Westerlaken-Vriens is de schrijfster van het boek Speel je vaardig. Zij is leerkracht in het basisonderwijs en gespecialiseerd in talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. Ik mocht haar mooie boek bekijken en hier een review over Verder lezen Speel je vaardig. Rol van prefrontale cortex bij executieve functies. De rol van de prefrontale cortex bij executieve functies is niet makkelijk eenduidig aan te geven, omdat, zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, het waarschijnlijk gaat om een diversiteit aan functies. Er vindt nog steeds een debat plaats of de prefrontale cortex een algemene rol vervult, of qua functies kan worden opgedeeld is allerlei.

Denken kun je leren - eenstapverderEmotieregulatie: Executieve functies • Juf MaikeEducatieve therapie | Voor kinderen t/m 17 jaar

Executieve functies zijn onderliggend aan veel verschillende gedragingen. De eerste belangrijke bevinding is dat executieve functies een rol spelen in vele aspecten van het dagelijks leven. Ze zijn cruciaal, niet alleen voor een goede cognitieve ontwikkeling maar ook voor een adequaat sociaal en emotioneel functioneren Executieve functies zijn: Superviserende processen over het eigen denken en gedrag om een doel te bereiken. Door effectieve EF kunnen we: Doelbewust handelen, een strategie ontwikkelen, op tijd met verschillende stappen beginnen en goed reageren op veranderingen en problemen terwijl we het einddoel in gedachten houden De Wijzer in Executieve Functies helpt je daarbij: je traint de executieve functies van kinde-ren, zodat hun gedrag verbetert. Niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. Deze wijzer is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs. Er zijn 35 laag Trainen van executieve functies. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor behandelingen die zich richten op het verbeteren van executieve functies, zoals het aanleren van cognitieve vaardigheden die gebaseerd zijn op EF (bijvoorbeeld planningsvaardigheden of metacognitieve strategieën) (Dawson & Guare, 2010)

 • Naruto cloud.
 • Takii flowers.
 • Wild konijn in de tuin.
 • Streamen naar Horizon Mediabox.
 • Exclusieve damesmode Deventer.
 • Rhesus negatief buitenaards.
 • Bh grote cup.
 • Kwantum vitrage.
 • Chimpanzee.
 • Hoe ringen laten brengen.
 • Bosbranden Australië januari 2020.
 • Biologie geslachtsdelen.
 • Ramen noodles Aalst.
 • Kleurplaat paddestoel rood met witte stippen.
 • Glazen deuren met zwarte omlijsting.
 • Ketogeen dieet depressie.
 • Welke Turtle Beach.
 • Transfinite cardinal numbers.
 • Butterfree evolution.
 • Lief Leven overleden moeder.
 • Psalm 23 English.
 • AD Utrecht contact.
 • Moomba boot te koop.
 • Nachtwacht restauratie.
 • DreamLand PS5.
 • Tonijn uit blik invriezen.
 • Perekop wiki.
 • Hond wassen na sterilisatie.
 • Spaanse les Duiven.
 • Bloedprikken radboud openingstijden.
 • Vince Gill band members.
 • Micro niveau.
 • Ziggo Horizon Mediabox USB activeren.
 • Paard beeld.
 • Jackson Pollock werkwijze.
 • Remklauw covers AUDI A3.
 • Ground glass ct radiopaedia.
 • Inloggen gemeente Weert.
 • Kops Amsterdam.
 • Golfset heren gebruikt.
 • Parcours wk tijdrijden 2017.