Home

Aantal verkeersdoden 2022 wereldwijd

De Europese wegen behoren tot de veiligste ter wereld, maar het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is nog altijd hoog. In 2019 vielen er in Nederland 661 verkeersdoden. Dit zijn er 17 minder dan in 2018, toen er 678 doden vielen in het verkeer Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2018 toegenomen tot 21.700, circa 1.000 meer dan in 2017. Vooral dodelijke slachtoffers onder de fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en op 30km/uur-wegen vertonen de afgelopen tien jaar een ongunstige ontwikkeling en verdienen daarom extra aandacht. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2019

Arts wil meldpunt voor medische incidenten: ‘Ze eisen meer

Elk jaar sterven 1,35 miljoen mensen aan verkeersongevallen wereldwijd. Daarmee zijn verkeersongevallen de meest voorkomende doodsoorzaak voor kinderen en jongeren in de leeftijd van vijf tot 29 jaar Afgemeten naar de bevolkingsomvang, vallen er verhoudingsgewijs veel doden in het verkeer onder ouderen: in 2019 waren 249 (38%) verkeersdoden 70 jaar of ouder. Kinderen (0-14 jaar) komen juist relatief weinig om in het verkeer; in 2019 waren dat er 11 (2%) Tussen 2010 en 2019 is het aantal verkeersdoden in Europa inmiddels met 23% gedaald. Cijfers tonen ook aan dat terwijl acht landen in 2019 het laagste sterftecijfer ooit registreerden, de daling van het sterftecijfer vertraagt in de meeste lidstaten. In 2019 hadden Zweden en Ierland de beste verkeersveiligheidsscores

Verkeersongelukken in Nederland: de statistieken

Monitor Verkeersveiligheid 2019: meer verkeersdoden en

 1. Wereldwijd zijn er ieder jaar zo'n 1 240 000 verkeersdoden te betreuren, In 2019 waren het er ongeveer 8 300 000. En dat terwijl zij slechts 4 procent van het totale aantal Nederlandse rijbewijsbezitters vormen
 2. Het aantal verkeersdoden onder gebruikers van een scootmobiel is toegenomen van 25 in 2017 naar 44 in 2018 en is weer op het niveau van 2015 en 2016. Een derde van alle dodelijke slachtoffers in het verkeer kwam om het leven door een aanrijding met een personenauto of bestelauto, bijna 14 procent door een vrachtwagen of bus, en 21 procent door een botsing met een boom of een ander vast voorwerp
 3. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. In 2018 nam het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nog toe met 62. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk
 4. der dan in 2017. De EU wou het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 halveren. Er is wel vooruitgang geboekt, maar lang niet genoeg. Tussen 2010 en 2018 slaagden de EU-lidstaten er gemiddeld in het aantal verkeersdoden met 20,7 procent te doen dalen, terwijl ze nu al aan 42,6 procent hadden moeten zitten
 5. Wereldwijd reden in 1995 zo'n 500 miljoen auto's rond. Vandaag zijn dat er rond de 1,5 miljard. Bij een gelijkblijvend aantal verkeersdoden is de kans dat je als verkeersdeelnemer het loodje legt dus met twee derde gedaald. En nu we toch aan het rekenen zijn: ook in Nederland steeg in de jaren vijftig en zestig het aantal verkeersdoden fors
 6. der doden in personenwagens
 7. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verwacht dat 2020 de boeken in gaat met meer verkeersdoden dan in 2019

Wereldwijd sterven jaarlijks 1,3 miljoen mensen in het

 1. Screenshot YouTube. Het aantal verkeersdoden steen in Israel in 2019 met 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Er kwamen 350 mensen in het verkeer om het leven vergeleken met 314 dodelijke ongevallen in 2018, volgens gegevens die dinsdag, de laatste dag van het jaar, werden vrijgegeven door de National Road Safety Authority
 2. der aandacht en geld voor verkeersveiligheid is Nederland nu één van de drie landen waar het aantal verkeersdoden sinds 2010 is gestegen. 21 oktober 2019 11:38
 3. . Het VN-rapport Global status on road safety 2013 geeft aan dat wereldwijd het totaal aantal verkeersdoden op 1.24 miljoen slachtoffers per jaar ligt. En dat aantal neemt sterk toe. Als de koers niet wijzigt betekent het een verdrievoudiging van het aantal slachtoffers tot 3.6 miljoen in 2030
 4. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan het jaar ervoor. Vooral was er een stijging van dodelijke slachtoffers onder de inzittenden van personenauto's, fietsers en scootmobielers
 5. De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden). Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland
 6. Curaçao staat met 18 tot 20 verkeersdoden per jaar met een inwonersaantal van 160.000 hoog op de wereldwijde ranglijst van de World Health Organization (WHO). Het aantal verkeersdoden is, volgens een onderzoek van de WHO gebaseerd op cijfers uit 2013, gelijk aan het aantal verkeersdoden voor landen met een laag- tot gemiddelde inkomensniveau

Dankzij de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar gedaald met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook het aantal.. Cijfers over zelfmoord Al een aantal jaren neemt het aantal zelfdodingen toe. In 2016 maakten 1 894 mensen in Nederland een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag ().Wereldwijd zijn ongeveer 1 000 000 mensen die zelfmoord plegen Dankzij de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar gedaald met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019 Verkeersongevallen zijn wereldwijd de belangrijkste niet aan ziekte gebonden doodsoorzaak. De VN legden zich daarom met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een stevige ambitie op: tegen 2020 zou in vergelijking met 2015 het aantal doden en gewonden in het verkeer met de helft moeten dalen. Die doelstelling zal helaas niet gehaald worden De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden). Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland

In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer, 2,5% minder dan in 2018. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2018 echter 44% lager. De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2014, toen het aantal verkeersdoden bijna halveerde naar 570. Sinds 2014 is er echter weer sprake van een stijging. Veruit de meeste verkeersdoden vielen onde VVN is bezorgd over 'fors aantal verkeersdoden' in 2019. Foto: ANP. Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. Het is het aantal inzittenden van twee. Weer meer verkeersdoden, smartphone grote boosdoener Nu het aantal verkeersdoden in Nederland blijft stijgen, roept Veilig Verkeer Nederland de overheid op de belangrijkste oorzaken aan te pakken. Aantal verkeersdoden op kruispunten neemt toe Fietsers op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. / ANP . Er vallen meer verkeersdoden op kruispunten. Vorig jaar telde de politie maar liefst 172 dodelijke ongevallen. Dat zijn er 25 meer dan in 2016 en 15 meer dan in 2017

De wereld is in de greep van het coronavirus, maar het goede nieuws is dat dat vergeleken met eerdere uitbraken van soortgelijke virussen relatief weinig doden maakt Wereldwijde internettrends Aantal websites in 2018. Er zijn over de hele wereld meer dan 1,24 miljard websites. Statistieken over de toename van websites. De groep die het snelst groeit zijn de mensen die via een mobiel apparaat gebruik van sociale media maken. Gebruik mobiel internet Wereldwijd daalt het abortuscijfer, het snelst in rijke landen. Toegang tot betrouwbare en betaalbare voorbehoedsmiddelen blijkt de belangrijkste reden. door Marga van Zundert Het percentage vrouwen dat ongewenst zwanger is, daalt gestaag wereldwijd. In 1994 werden 74 van de duizend vrouwen tussen de 15-44 jaar ongewenst zwanger, in 2014 was dat gedaald tot 62. Circa. Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden op onze wegen in de eerste 3 maanden van 2019 gestegen met 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging komt er na 4 opeenvolgende jaren me

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken 18 april Het aantal verkeersdoden stijgt hard. Liefst 678 mensen zijn vorig jaar omgekomen op de Nederlandse wegen. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017, een stijging van 11 procent De dodelijkste ziektes wereldwijd. Deze top drie van doodsoorzaken in Nederland wijkt enigszins af van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie zette in 2016 de top tien op een rij. In totaal overleden in dat jaar 56,9 miljoen mensen: 163.287 per dag Grote stijging aantal verkeersdoden in apr 19 2019 In totaal kwamen vorig jaar 678 mensen om het leven in het verkeer, dat is ongeveer11 procent meer dan in 2017

Doelstelling: tegen 2030 moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden. De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.6: Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren Het aantal verkeersdoden is vorig jaar flink gestegen in onze provincie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Brabant is de provincie met de meeste slachtoffers: 150 doden in 2018. Dit is.

Verkeersdoden in Nederland SWO

Het is van 2011 geleden dat het aantal verkeersdoden nog toegenomen was in de eerste jaarhelft. Het aantal gewonden en het aantal ongevallen daalde wel, telkens met 3 procent - de ongevallen worden dus ernstiger. Voor Brussel is er een lichte daling van 9 naar 8 doden, maar in Vlaanderen en zeker Wallonië is er een forse toename De som van die 4 categorieën levert een totaal op van 90% van de verkeersdoden 30 dagen. In vergelijking met 2018 was er bij de categorie personenwagens een daling van 12,4% van het aantal doden binnen de 30 dagen (van 275 in 2018 naar 309 in 2019). Het aantal doden binnen de 30 dagen is nog sterker gestegen bij voetgangers. Het is van 2011 geleden dat het aantal verkeersdoden nog toegenomen was in de eerste jaarhelft. Het aantal gewonden en het aantal ongevallen daalde wel, telkens met 3 procent - de ongevallen. Bij de motorrijders zijn 7 personen omgekomen die geen helm droegen. Deze groep was samen goed voor 412 verkeersdoden. Terwijl het aantal doden bij de gevoelige weggebruikers steeg met 4% daalde het aantal overleden personen die in een personenauto zaten met 55 personen van de 649 in 2017 naar 594 in 2018, een daling van 8,5% In de eerste zeven maanden van 2019 zijn in Brabant zestig verkeersdoden gevallen. Dat blijkt uit cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting), die verkeersongevallen registreert op basis.

India: trieste koploper van verkeersdoden Het is geen nieuw fenomeen. Wereldwijd vormen verkeersongevallen de belangrijkste niet aan ziekte gebonden doodsoorzaak. Jaarlijks sterven dan ook zowat 1,35 miljoen mensen in het verkeer. Dat is ruim de ganse populatie van onze hoofdstad. Daar bovenop raken nog eens 50 miljoen mensen gewond. Met het toenemend aantal voertuigen in [ NOS Nieuws • Binnenland • Politiek • 31-10-2019, 16:00 'Zorgwekkende toename': aantal verkeersdoden door alcohol meer dan verdubbel Het aantal verkeersdoden in de VS is in 2016 toegenomen met 5,6 procent. In totaal kwamen in de 50 staten 37461 mensen om het leven. In 2015 waren dat er 35485, in 2014 werden 32744 verkeersdoden geregistreerd. Dat meldt de U.S. Department of Transportation's National Highway Traffic Safety Administratio Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. Het is het aantal inzittenden van twee Boeings. Omdat het geleidelijk gebeurt, valt het niet zo op, maar alles. Bij de voetgangers liep het aantal verkeersdoden op van 32 naar 45, van wie 6 in Brussel, ten opzichte van 1 vorig jaar. Ook bij de motorrijders (van 55 naar 70) was de dodentol zwaarder

Statistieken van aantal verkeersdoden in de EU

REGIIO - Het aantal verkeersdoden in Overijssel lag in 2019 op 57. In 2018 waren er 49 doden te betreuren in het verkeer in Overijssel. Daarmee ligt het aantal verkeersdoden in Overijssel 8 hoger in 2019. In Nederland daalde het aantal verkeersdoden licht, van 678 in 2018 naar 661 in 2019. Op provinciale wegen vielen in 2019 8 verkeersdoden, 4 minder dan in de twee jaren ervoor Nickerie brengt verkeersdoden op 45 14 Aug 2019, 19:33. Satyem Jokhoe is zaterdag in het Mungra Medisch Centrum overleden aan de letsels die hij een dag eerder had opgelopen bij een aanrijding. De 20-jarige bromfietser tilt het aantal verkeersdoden naar 45 CBS: Iets minder verkeersslachtoffers in 2019 ANWB: daling aantal verkeersdoden is nog geen trendbreuk. 15 april 2020 Hoewel het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019 iets lager was dan een jaar eerder, kwam een kwart meer twintigers en dertigers om in het verkeer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Aantal verkeersdoden door alcohol meer dan verdubbeld 4 nov 2019 Meta-analyse: prevalentie van een rol van alcohol in fatale ongelukken onder motorrijders 5 sep 2019 Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft de afgelopen maand auto gereden nadat ze mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zaten 25 jun 2019 Het aantal Europese verkeersdoden in 2020 halveren ten opzichte van 2010? Die doelstelling die tien jaar geleden is afgesproken, wordt niet gehaald, zegt de Europese Commissie in haar nieuw verschenen 'Road safety targets monitoring report'. Wel lukte het om de statistieken flink te laten dalen, een ontwikkeling waaraan vrijwel alle Europese landen een bijdrage leverden. [ Het aantal jonge fietsers dat omkomt in het verkeer, is de afgelopen twintig jaar flink gedaald met ruim 60%. Het aantal jonge verkeersdoden in Nederland in totaal is het afgelopen jaar wel gestegen. In 2019 stierven er in totaal 106 jongeren van 12 tot en met 24 jaar in het verkeer. Dit is een forse stijging in vergelijking met het jaar daarvoor: toen waren er 89 dodelijke verkeersongevallen. Verkeersdoden bij senioren in stijgende lijn, -70% bij jongeren Er was ook een stijging van het aantal verkeersdoden bij de senioren (van 65 jaar en ouder) van 87 naar 97 UPDATE 22 maart 2020 i.v.m vragen: Dit artikel ging over de griepcijfers van griepseizoen 2014. De 65.000 doden betrof de totale sterfte tijdens het griepseizoen. De griepepidemie in de winter van 2014/2015 duurde 21 weken en was daarmee de langste epidemie ooit in Nederland. Bijna twee miljoen mensen hadden last van griepachtige symptomen. Ongeveer 10.000 [

Video: Daling verkeersdoden afgelopen 20 jaar groter bij

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is in 2019 voor het tweede jaar op rij gestegen. Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters wil dan ook het geweer van schouder veranderen. Dat zegt ze in het Vlaams Parlement. Peeters werkt naar eigen zeggen aan een nieuw en ambitieus verkeersveiligheidsplan maar benadrukt dat ze ook op korte termijn snel [ Tussen 1999 en 2019 is het aantal verkeersdoden onder automobilisten met 60 procent gedaald. Bij de fietsers is een minder positieve ontwikkeling te zien: het aantal verkeersdoden daalde in dezelfde periode slechts met 11 procent In 2019 kwamen in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 17 verkeersdoden minder dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers per jaar dan in de jaren 2012-2017. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent: van 147 in 2018 naar 183 in 2019. De meeste slachtoffers van verkeersongevalle Geplaatst op januari 2, 2019. Het jaar daarvoor, 2017, was het aantal verkeersdoden 84. In 2016 hebben 75 personen het leven gelaten in het verkeer. In de jaren daarvoor was het aantal ook wat lager dan vorig jaar, namelijk 59 verkeersdoden in 2015 en 71 omgekomen personen in het verkeer in 2014

'Aantal verkeersdoden wereldwijd al jarenlang constant

Als je de mensen die zijn overleden door alcohol als primaire doodsoorzaak en de verkeersdoden door alcohol bij elkaar optelt zijn er ongeveer 1150 sterfgevallen door alcohol. In dit aantal zijn echter lang niet alle gevallen van alcoholsterfte meegeteld, omdat niet altijd wordt herkend dat er sprake is van alcoholgebruik, en dit daarom niet als zodanig geregistreerd wordt Als gekeken wordt naar deze tabel kan geconcludeerd worden dat het aantal verkeersdoden sinds 1993 enorm is afgenomen. In 1993 waren er nog 6.378 personen die overleden op de Spaanse wegen. 30 jaar geleden in 1998 was dat aantal nog 5.957 verkeersdoden terwijl dit in 2018 gezakt is naar 1.806 doden

Traffic and Transport Statistics Verkeers- en Vervoers Statistieken Februari 2018 Prijs per exemplaar Srd 60,= 2012-2016 Suriname in Cijfers no. 336 - 2018/0 Het aantal verkeersdoden in België is vorig jaar opnieuw gedaald, maar volgens verkeersinstituut VIAS wordt het zeer moeilijk om de doelstelling van maximaal 420 doden tegen 2020 nog te halen Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen was sinds 2012 aan het stagneren en steeg in 2014 zelfs tot 'de schande van de 400'. Nu is 2016 na 2015 het tweede jaar op rij waarin de cijfers weer duidelijk dalen. 'Dit is een aanmoediging om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg',. Dat aantal is het afgelopen jaar(2017) gestegen naar 84 personen. In de jaren daarvoor was het aantal ook wat lager dan vorig jaar, namelijk 59 verkeersdoden in 2015 en 71 omgekomen personen in het verkeer in 2014

Helaas. In 2019 lagen de jaarlijkse slachtoffercijfers in Vlaanderen voor voetgangers en fietsers nagenoeg even hoog als in 2010 (112 versus 113 doden). 1 De dodentol voor Vlaanderen deze eeuw ligt ondertussen boven de 10.000. Begin dit jaar kwam er echter goed nieuws uit Oslo en Helsinki. 'Nul verkeersdoden in 2019', titelden sommige kranten Aantal verkeersdoden afgelopen jaren. DATA VAN DE DAG - In 2014 kwamen 570 mensen om door verkeersongelukken, net zoveel als in 2013. In 2013 daalde het aantal verkeersdoden met 12 procent ten opzichte van 2012. dinsdag 2 mei 2017 | DVDD, Verkeer, Dode Aantal verkeersdoden gaat in eerste helft 2018 met 14 procent achteruit 17/09/18 om 06:48 Bijgewerkt om 06:51 Bron : Belg Aantal verkeersdoden 2019 in kaart gebracht. Geschreven door InTeylingen Gepubliceerd op woensdag 19 augustus 2020 om 09:35 Foto: Pexels. Op 18 mei vond er op de A44 tussen Abbenes en Sassenheim een kettingbotsing plaats. Nadat een auto plots tot stilstand kwam, moesten weggebruikers achter de.

Cijfers wereldwijd & Europees toerisme - NBT

Somber: Jaarlijks wereldwijd 1,35 miljoen verkeersdoden. 1,35 miljoen verkeersdoden per jaar, dat is jaarlijks 1/5de van Vlaanderen gewoon van de kaart. Hoe armer het continent, hoe hoger het aantal verkeersdoden per inwoner ligt. In Europa gaat het nog over 1 op 10.000 inwoners,. Verkeersdoden Aantal verkeersdoden minder gedaald dan gehoopt Beeld ANP. In 2019 kwamen minder mensen om in het verkeer dan het jaar ervoor. Maar ondanks de daling van 2,5 procent, noemt SWOV. Het positieve geluid is dat het aantal verkeersdoden afneemt. De Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt dat er vorig jaar 25.100 verkeersdoden waren te betreuren. 4 april 2019 om 15:02 VVN is bezorgd over 'fors aantal verkeersdoden' in 2019 ANP Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. Het is het aantal inzittenden van twee Boeings Het is het aantal inzittenden van twee Boeings. Omdat het geleidelijk gebeurt, valt het niet zo op, maar alles bij elkaar gaat het nog steeds om een fors aantal doden en dat is zorgelijk. Er is nog heel veel werk aan de winkel, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland woensdag in een reactie op de cijfers van het CBS over het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019

Doodstrafcijfers 2019. Aantal executies wereldwijd daalde met 5%, maar wel recordaantal executies in Saudi-Arabië . 21/04/2020. Doodstrafcijfers 2019 Ontwikkelingen wereldwijd. Snelheidsmeter op het platteland van Brazilië, 2008. Nederland is wereldwijd een 50 ernstig gewonden per dag. Het aantal doden is de afgelopen jaren afgenomen. Sinds 1970, het jaar met de piek in het aantal verkeersdoden (3500 dodelijke slachtoffers), is het aantal met bijna 84% gedaald VVN is bezorgd over 'fors aantal verkeersdoden' in 2019. AMERSFOORT (ANP) - Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland woensdag in een reactie op de cijfers van het CBS over het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019 Aantal verkeersdoden door alcohol in twee jaar meer dan verdubbeld. In 2018 vielen er 36 verkeersdoden door alcohol en in 2019 vielen tot en met september al 29 doden bij verkeersongelukken, waarbij alcohol een rol speelde

Laagste aantal ooit. Het aantal verkeersdoden liep sterker terug op de Vlaamse wegen (van 141 naar 113 doden, ofwel -19,9%) dan op de Waalse wegen (van 119 naar 111, of -6,7%), maar in deze regio's vielen nooit eerder minder verkeersslachtoffers te betreuren Het blijft zorgwekkend met het aantal verkeersdoden in Suriname. Het jaar 2019 is afgesloten met 80 verkeersdoden. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dit een toename van 4 slachtoffers. Het leek er even op alsof het aantal van 2018 geëvenaard zou worden, maar op 30 december sloeg het noodlot toe voor Sjie Towan. De [ VVN is bezorgd over 'fors aantal verkeersdoden' in 2019 Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. Het is het aantal inzittenden van twee Boeings

'Tot 600.000 mensen wereldwijd overlijden jaarlijks aan de ..

Tabel: Aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometer per vervoerwijze in 2010, Nederland. Bron: In de tabel is zichtbaar dat het risico in het verkeer bij gebruik van een brom- of snorfiets 21 keer hoger is dan het gebruik van een auto, maar dat het gebruik van een motor zelfs een 39 maal zo hoog risico oplevert ten opzichte van het gebruik van een auto (overigens dient hierbij opgemerkt. Volgens de nieuwe cijfers blijft Europa wereldwijd koploper op het gebied Verkeersveiligheid: meer inspanningen nodig om aantal verkeersdoden terug te dringen - Europa Nu Na vier jaar van opeenvolgende dalingen is het aantal verkeersdoden in België in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw gestegen. Ook het aantal letse.. In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen bij verkeersongevallen. 65 meer dan in 2017 en dat is de grootste stijging van het aantal verkeersdoden in dertig jaar. De stijging was het grootst in de provincie Noord-Brabant, waar in 2018 150 verkeersdoden te betreuren waren ten opzichte van 98 in 2017. In 2012 werd de [

Aantal verkeersdoden weergegeven op interactieve kaart

Aantal verkeersdoden onder kinderen sterk afgenomen. 16 augustus 2019 In de periode 1996-2000 waren er jaarlijks gemiddeld 65 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0-14 jaar Nederland 28 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners. Oostenrijk 56, Polen 77, Portugal 60, Roemenie 95, Slovenië 58, Slowakije 51, Spanje 36, Tsjechië 70, Zweden 27 en het Verenigd Koninkrijk 29 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners. Het totale aantal verkeersdoden in de Europese Unie was 51,5 per 1 miljoen inwoners in 2015 Prioriteit om verkeersdoden terug te brengen. De overheid heeft al jaren lang de prioriteit om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Het aantal verkeersdoden sinds de start van de coronamaatregelen is vastgesteld op 62 in 2020 ten opzichte van 65 in dezelfde periode in 2019

Cijfers liegen niet! - Verkeer (1)

Gedurende de eerste 9 maanden van 2018 daalde het aantal verkeersdoden in België met 5%. Maar daar staat wel een stijging van het aantal letselongevallen met fietsers en motorrijders tegenover. Dat meldt de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute Aantal verkeersdoden wereldwijde 'epidemie' GENEVE - Het wegverkeer eist meer doden dan malaria en tbc. Het gaat daarom niet meer om 'ongelukken', maar om een volksgezondheidsprobleem 1999 - 2019: Aantal verkeersdoden onder automobilisten sterk gedaald Tussen 1999 en 2019 is het aantal verkeersdoden onder automobilisten met 60 procent gedaald. Bij de fietsers is een minder positieve ontwikkeling te zien: het aantal verkeersdoden daalde in dezelfde periode slechts met 11 procent

11 procent meer verkeersdoden in 2018 - CB

VVN is bezorgd over 'fors aantal verkeersdoden' in 2019. Foto: ANP. Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. Het is het aantal inzittenden van twee Boeings. Omdat het geleidelijk gebeurt, valt het niet zo op, maar alles bij elkaar gaat het nog steeds om een fors aantal doden en dat is zorgelijk In Brussel is het aantal verkeersdoden van januari tot en met september 2019 opgelopen tot veertien, in vergelijking met negen slachtoffers voor dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen is eveneens toegenomen van 2.755 tot 2.872. Dat meldt Vias, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 18-04-2019 Aantal verkeersdoden in 2018 stijgt met 11% ten opzichte van 2017. In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017. Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto's, fietsers en scootmobielers meer dodelijke slachtoffers Toyota Corolla is wereldwijd meest verkochte auto van 2019. Toyota heeft met de Corolla de meest verkochte auto wereldwijd van 2019 in handen. In de Top 3 staat zelfs een tweede model van de Japanse autobouwer in de vorm van de Rav4. Het feit dat de Toyota Corolla de meest verkochte auto ter wereld is, is bijna geen nieuws te noemen 04/07/2019. Aantal verkeersdoden in 2018 bijna ongewijzigd. Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is in 2018 ongeveer stabiel gebleven tegenover het jaar voordien

Lichte daling aantal verkeersdoden in 2019 Verkeer op

In Noord-Brabant nam het aantal verkeersdoden toe van 98 in 2017 naar 150 in 2018. Deze cijfers maakt het CBS vandaag bekend. In 2018 vielen 678 verkeersdoden, 10,6 procent meer dan in 2017 De aantal verkeersdoden is zorgwekkend. De verkeersbarometer steeg het afgelopen weekend naar 75 met het overlijden van twee verkeersslachtoffers. Het Korps Politie Suriname is bezorgd. De 52-jarige Kenneth Oerajoekawa en Arsinio Jubitana (23) lieten zaterdag het leven na een verkeersongeval op de Larecoweg in het district Saramacca De SWOV heeft ook een schatting gedaan van het aantal verkeersdoden dat gerelateerd is aan alcohol, al dan niet in combinatie met drugs. SWOV schat in dat in 2013 11%-24% van de verkeersdoden in Nederland het gevolg is van alcohol. Ook schatten ze in dat er in 2015 75 tot 140 verkeersdoden als gevolg van alcohol (2). Bronne Het aantal actieve gebruikers van Facebook neemt weer toe in Europa, nadat dit de vorige twee kwartalen daalde. Ook wereldwijd blijft het aantal gebruikers toenemen, er zijn nu 2,3 miljard mensen.

Aantal verkeersdoden in België daalt sneller dan Europees

donderdag 18 april 2019 Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer, dat zijn 65 doden meer dan in 2017 Volgens de nieuwe cijfers blijft Europa wereldwijd koploper op het gebied van verkeersveiligheid maar de daling van het aantal verkeersdoden vertraagt. Vorig jaar kwamen op de Europese wegen 26 000 mensen om het leven, 5 500 minder dan in 2010. In 2015 is er echter geen vooruitgang meer geboekt ten opzichte van 2014 De doodstraf in 2018: wereldwijd afname van aantal executies. Wereldwijde afname van 31 procent van executies, laagste cijfer in de afgelopen 10 jaar; Maar toename in een paar landen zoals Wit-Rusland, Japan, Singapore, Zuid-Sudan en VS; Thailand begon weer executies uit te voeren, en Sri Lanka dreigde dit te doe PARAMARIBO, 23 okt - Het aantal verkeersdoden in Suriname blijft maar stijgen. De teller ging maandag van 61 naar 62. Een 68-jarige vrouw heeft maandagochtend het leven gelaten, nadat ze aan de Klipstenenstraat in Paramaribo werd aangereden.Volgens ooggetuigen stak de voetganger de straat over toen ze ineens werd aangereden door een twaalfwielige truck

 • High tea aan Zee.
 • Skilpod Facebook.
 • Rosaleda Málaga.
 • Duplo trein elektrisch.
 • Pop 50 cm.
 • Human zoo Nederland.
 • Specifieke functie van een soort in een ecosysteem.
 • Alginezuur kopen.
 • Kosten huurder verhuurder.
 • Jukebox Berlaar.
 • Beste autostoel 2020.
 • Begeleid wonen jongvolwassenen Alkmaar.
 • Suiker en pijnlijke spieren.
 • Studio Visual Steps Windows 10.
 • Steendam (funda).
 • Spiegel breekt uit zichzelf.
 • Zonnepanelen installeren meterkast.
 • Maxi Cosi AxissFix.
 • Texte argumentatif exemple.
 • Spot chromatografie.
 • Drake and Josh episode 1.
 • Art 254 Sr.
 • Hizmet Tilburg.
 • Echoscopist salaris.
 • Dolfijnen Amazone.
 • Vliegtuig kerkhof Europa.
 • Drie puntjes tattoo.
 • Roblox com promocodes.
 • Mario Kart: Double Dash drift boost.
 • Taal startscherm Windows 10.
 • DTC Lease.
 • Nina Simone I Put a Spell on You.
 • Clash of Titans Review.
 • IgG lambda.
 • Titanium piercing goud.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling kind 7 jaar.
 • Hardys rode wijn.
 • Goedkope Heren T shirts.
 • Wordt relatietherapie vergoed bij Zilveren Kruis.
 • Wat is kief.
 • Bandleden rowwen hèze.