Home

1 Johannes 4 16

7 4:7 Joh. 13:34 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 4:8 1 Joh. 4:16 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 4:9 Joh. 3:16 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 4:10 1 Joh. 2:2 Het. 16 And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in the De geesten beproeven. 1 Geliefden, Jer. 29:8; Matt. 24:4; Efez. 5:6; Kol. 2:18 geloof niet elke geest, Matt. 7:15, 16; 1 Kor. 14:29; 1 Thess. 5:21 maar beproef de geesten of zij uit God zijn; Matt. 24:5, 24; 2 Petr. 2:1; 2 Joh. vs. 7 want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees. 1 Johannes 4:16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Read verse in Luther Bible 1912 (German 1 Johannes 4 « 1 Johannes 3 | 1 16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld

1 Johannes 4 (NBV) - EO

1 Johannes 4:8-16 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Read verse in Statenvertaling (Dutch Preek over 1 Johannes 4,11-16 (avondmaal): Een testcase. Voorzang: Psalm 93 Votum en Groet Zingen: Gezang 362 (Evangelische Liedbundel: God in ons midden) Gebed Kinderpraatje Zingen: Kinderlied 3 (Zing de Here een nieuw lied) Schriftlezing: Psalm 42 en 1Johannes 4,11-16 Zingen: Psalm 42, 1 en 3 Verkondiging van 1Johannes 4,11-16: Een.

Good Guy Erwin Rommel - Meme Guy

1 John 4:16 - And so we know and rely on the love God

 1. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1 Johannes 4:16
 2. Christelijke Overdenking; Donderdag 15 september 2022; 1 Johannes 4:16; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl
 3. 12 # Ex. 33:20; Deut. 4:12; Joh. 1:18; 1 Tim. 1:17; 6:16 Niemand heeft ooit God gezien. # 1 Joh. 3:24 Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft
 4. 1 Dat is, leraar, die voorgeeft dat zijn leer is uit openbaring des Heiligen Geestes. Zie 1 Tim. 4:1. 1 Tim. 4:1 DOCH de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, b Matth. 7:15, 16. 1 Kor. 14:29. 1 Thess. 5:21

Christelijke Overdenking; Dinsdag 9 februari 2021; 1 Johannes 4:16; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl 1 Johannes 4 1 Johannes 4. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 3 Later zullen we op Christus lijken. 16 Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen 1 Johannes 4:1-21—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen 1 Johannes 4:1-21 De eerste brief van Johannes 4 Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak, * + maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken * uit God voortkomen, + want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

HSV - 1 Johannes 4 - De eerste algemene brief van de

Gemeente, we willen nadenken over 1 Johannes 4 vanaf vers 11 tot het einde. We lezen alleen vers 19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. We schrijven onder dit gedeelte: Gods liefde drijft tot wederliefde. Daarbij staan we stil bij vier punten: 1. schuldige liefde (vers 11-13); 2. ervaren liefde (vers 14-16) 1 Johannes 4:16 vertrouwen liefde God. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18 liefde angst straf. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad 1 Johannes 4:16, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. Johannes getuigt dat zelfs twee keer in 1 Johannes 4: God is Liefde (verzen 8 en 16). Wij hebben een persoonlijke God. Geen 'het' maar een 'Hij'. De God van Abraham, Izak en Jakob. De Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij is de Levende

Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God. 1 Zie, Joh. 1:12 hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, Jes. 56:5; Joh. 1:12; Rom. 8:15; Gal. 3:26; 4:6 nu zijn wij kinderen van God, Matt. 5:12; Rom. 8:18; 2 Kor. 4:17 en het is nog niet geopenbaard. 1 Johannes 4 Dutch Staten 16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld 11 3:11 Joh. 13:34 1 Joh. 2:7 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben 12 3:12 Gen. 4:8 en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 3:13 Joh. 15:18-21 Wees niet verbaasd, broeders. 1 Johannes 4:16 door Eddy Hoogendijk | Gepubliceerd 25 augustus 2020 - Updated 8 september 2020 Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem. 1 Johannes 4:16 (NBV

God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 1 Johannes 4:16 1 Johannes 4:16 HSV. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. HSV: Herziene Statenvertaling . Version. Cancel. Bible Language Nederlands. Change Language {{#items}} {{local_title}

1 Johannes 4:16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1 Johannes 4:16 Johannes 4:16 NBH Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt; und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm Preek - 1 Johannes 4, 16b. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 4 april 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - huwelijksdienst - belijdenis - dopen.

'1 Johannes 4:16', op beuken-hout. Schroom niet en vraag om een vertaling. Elk bord kan op maat gemaakt worden, voor u. U kunt met ons delen waar u aan denkt/mee zit, we kunnen bidden en onze creativiteit gebruiken om u uw persoonlijke bemoediging of gedenksteen te kunnen geven in 1 Johannes 4, tot twee keer toe: 'God is liefde'. Wie is die Johannes die het zo sterk zegt? Het is de lievelingsleerling van Jezus. Hij hoort thuis in het rijtje 'Petrus, Johannes en Jakobus', de drie leerlingen die binnen de kring van de twaalf weer een extra bijzondere plaats hadden Lied 460 Psalm 121: 1,4 Lied(90) 79 1 Johannes 4: 7 t/m 21 Psalm 103: 1, 3, 5 1 Johannes 4: 16, 17, 18 Psalm 18: 1 Gezang 36: 2,

25-aug-2020 - Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem. 1 Johannes 4:16 (NBV Op maandag 16 december 2019 was 1 Johannes 4:15-17 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl 1-jan-2018 - Deze pin is ontdekt door Debora Van Der Meer. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. 1-jan-2018 - Deze pin is ontdekt door Debora Van Der Meer. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. Verkennen. Citaten. 1 Johannes 4 : 16. 1 John 4:16 16 So x we have come to know and to believe the love that God has for us. y God is love, and z whoever abides in love abides in God, and God abides in him 0:16 Good Morning Music VR 360° Positive Vibrations - 528Hz The Deepest Healing - Boost Your Vibration - Duration: 2:00:01. Nature Healing Society Recommended for yo

Preek over 1 Johannes 4:7-21 ˘˘ ˇ Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten en luisteraars, In sommige dialecten heb je van die uitspraken die je als buitenstaander niet meteen begrijpt. Toen wij vroeger vanuit Rotterdam in Putten (op de Veluwe) kwamen wonen verbaasden wij ons niet alleen over de winkels 's middags dich Deut. 4:12. Joh. 6:46. 1 Tim. 6:16. 1 Joh. 4:12. Ex. 33:20 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien en leven. Deut. 4:12 Zo sprak de HEERE tot u uit het midden des vuurs; gij hoordet de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem

1 Maccabees 2 Maccabees 3 Maccabees 4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude. 1 Johannes 4:11-16 Het Boek (HTB). 11 Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. 13 En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is Op donderdag 23 februari 2012 was 1 Johannes 4:15-16 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is de eerste van de drie Brieven van Johannes.De brief is net als de vier Evangelies niet ondertekend (), maar werd traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven, de veronderstelde schrijver van het Evangelie van Johannes, ondanks de verschillen in. Johannes 4: 4-30; Johannes 6: 1-15 - zondag Laetare; Johannes 9 - zondag Laetare; Johannes 11; Johannes 15: 1-8; Johannes 15: 26 - 16: 4 - zondag 'Het Weeskind. Johannes 1 Vers 1-18 Vers 1-13. Johannes verschilt van de drie andere evangeliën hierin, dat Christus erin niet wordt voorgesteld aan het volk om als Messias aangenomen te worden. Hij is van het begin af verworpen (vs. 10 en 11) en de mens wordt gezien als ongeschikt om van Zijn tegenwoordigheid te kunnen profiteren. Alles moet van God komen

1 Thessalonicensen 4:16-17: Ik wil niet dat gij onwetende zijt (1/2) 01-10-2009: Ds. M.M. van Campen: 1 Thessalonicensen 4:15-18: Ik wil niet dat gij onwetende zijt (2/2) 01-10-2009: Ds. H. Polinder: 2 Samuël 5:3, 9, 10 en 12: David als koning (4/7) 09-10-2009: Ds. P. den Butter: 2 Timotheüs 4:20b: 09-10-2009: Ds. W. van Vlastuin: Jesaja 66. In Johannes 1:13 worden drie verschillende aspecten van de voortplanting aangeduid. Woordelijk vertaald staat er 'niet uit bloeden noch uit wil van vlees noch uit wil van man'. Met het meervoud van haima, 'bloed', wordt mogelijk volgens een antieke voorstelling naar de vermenging van vrouwelijk en mannelijk bloed verwezen als de gewone natuurlijke gang van zaken bij de conceptie Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar Hem toe en zeiden: 'Leve de Koning van de Joden!', en ze sloegen Hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: 'Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van Zijn schuld heb gevonden.

Preek over Johannes 1:1-18 - Schildwolde, 25 december 2016 - Kees van Dusseldorp - kerstfeest! countdown van advent tot kerst Ld.138 (beurtzang: r.1-4 A; r.5 V; r.6 M; r.7 A Johannes 1:1 Van ver, van oudsher aangereikt: LB 326 Johannes 1:1 Gij, louter licht: LB 403d Johannes 1:1-4 U Jezus Christus loven wij: LB 470 Johannes 1:1-4 Christus, uit God geboren: LB 517 Johannes 1:1-5 God heeft het eerste woord: LB 513 Johannes 1:1-5 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven: LB 325 Johannes 1:1-5 Licht dat ons aanstoot. 1 Johannes 4vers 8-10 Dia 3 Gods liefde brandt in het offer Hij is er kapot van. Zijn enig kind gaat kapot. Johannes legt er al in zijn evangelie de nadruk op dat Jezus de enige Zoon is, de unieke, de echte. Dia 4 LEZEN: Johannes 1 vers 14-18. Dat is wat Johannes ons vertelt over kerst. ZINGEN Lb 150:1(a), 2(v), 3(m), 4(a) en 5(a)

Protest gegen Corona-Politik: Wer sind die "Querdenker

1 Johannes 4:16 - LUT - Und wir haben erkannt und geglaubt

 1. Aan jullie, jonge vrienden, 1 Johannes 2:14; Bereid uzelf voor op de wederkomst, 1 Johannes 2:28; De werken van de duivel verbroken, 1 Johannes 3:8; Gods liefde tot de heiligen, 1 Johannes 3:16; Bevel tot Geloof, 1 Johannes 3:23; Hierin is de liefde, 1 Johannes 4:10,11; Een plechtige aanklacht tegen de ongelovigen, 1 Johannes 5:1
 2. Aanwijzingen voor de Liturgie. Votum en zegengroet Ps. 139:1, 2 (Morgendienst: Wet) (Morgendienst: Ps. 139: 3, 5-6) Gebed Lezen: Matteüs 5: 38-48 Ps. 119: 47 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 5: 4a Ps. 119: 49 Tekst: 1 Johannes 4:16b Preek Ps. 139:11 (Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3) Gebed Collecte Ps. 146: 3, 6 Zegen Over liefde. Duidelijk: bij Johannes lezen we: God leren kennen is hetzelfde.
 3. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1 Johannes [
 4. Johannes 1: 19-34: Zie het Lam van God 11 januari 2015: Preken 2014 - 23 bestanden: Oudejaarsavond 2014 - Psalm 102 De God met één gezicht 31 december 2014: Kerst 2014 - Johannes 1: 14-18: Licht van God op aarde 25 december 2014: Johannes 1:6-13: Gods Licht schijnt op aarde 21 december 2014: Johannes 1:1-5: Het licht.
 5. [4] 1 Toen Jezus » hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 - Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven.

1 Johannes 4 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Art. 4.16 IB - Artikel 4.16 Wet inkomstenbelasting 2001 - Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen 1. Onder vervreemding van aandelen of winstbewijzen wordt mede verstaan:a. het inkopen van aandelen;b. het afkopen en inkopen van winstbewijzen;c. het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen;d. het van rechtswege worden van aandeelhouder of houder van winstbewijzen in een andere vennootschap.
 2. Hoofdstuk 1:1 en 5:7, met Johannes 1:1 en Openbaring 19:13. Zij stemmen overeen in de vermelding van Gods liefde voor ons, Hoofdstuk 3:9 en 4:7 met Johannes 3:16. Evenzo in het spreken over onze wedergeboorte of ons uit God geboren worden; Hoofdstuk 3:9; 4:7; 5:1 en Johannes 3:5, 6
 3. 1 Johannes 4. 1 Johannes 4:1-21. Waarschuwing tegen dwaalleraars ; Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld
 4. 1 Johannes 3; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud 1 Johannes
 5. Stream Gott ist Liebe...1. Johannes 4,16.MP3 by Pfarrer Carsten Merker-Bojarra from desktop or your mobile devic
 6. Tekst 1 Johannes 4:17-21 Preek Zingen LB 95:1, 2, 3 Dankgebed Collecte Slotzang LB 481:1, 3, 4 Zegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Liefde is We kennen allemaal die plaatjes wel. Ik heb er een paar uitgezocht om te laten zien. Kijk er maar eens rustig naar. Liefde is.
 7. 1 Johannes 4. 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld
This man risked going to prison to steal dinosaur fossils

Toen zeiden de leerlingen: 'Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.' Jezus vroeg: 'Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat Johannes 1:1-4 en 14 Jos Douma 01 2015 Om te lezen Johannes 1:1-18 Johannes 8:12 1 Johannes 1:1-4 Matteüs 5:14-16 Voor een geloofsgesprek 1. Heb jij goede voornemens voor 2015? Zo ja, welke? 2. Wat spreekt jou vooral aan in Jo-hannes 1:1-4? 3. Herken je dat Jezus soms/vaak naar de achtergrond verdwijnt in jouw leven en in het leven van de kerk

Johannes Paul II

Eulderink, Hendrikus Johannes geb. 16 Mrt 1896 Losser ovl. 4 jun 1960 Losser: Genealogie Marke Losse 4. Thema: 'Achter Jezus aan'. Mij trof in het boekje dag 23: 'Navolging begint met jezelf.' Bijbelwoord voor die dag - u zult het wel zien - is: God is groter dan ons hart. Woorden uit het midden van 1 Johannes 3:20. We lazen het. Intrigerende woorden om even in je gedachten te laten rondgaan 1 Johannes 4:16 Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham Bijbel en bezinning: 1 Johannes 4, 12-16. Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 44: december 2019. Geselecteerde fragmenten. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden Johannes 4: 1-16 Onze wereld heeft een spreken nodig over God dat ontvouwt, verbindt, heelt, verzoent, bevrijdt Dominee Herman Koetsveld, verbonden aan de protestantse gemeente in Hengelo, heeft d

1 Johannes 4 - BasisBijbe

Johannes 16, 12-15: De waarheid. Johannes 17, 1-11a: Jezus bidt Johannes 17, 11b-19: Jezus bidt tot God Johannes 17, 20-26: Bidden om eenheid. Johannes 18, 1-19, 42: Lijden en dood van Jezus Johannes 18, 33b-37: De andere koning. Johannes 19, 25-27: 'Dat is je moeder. Hebreeën 4, 16 Voorbereiding Heilig Avondmaal. Jakobus 1, 22 Daders en hoorders. 1 Petrus 1, 8 Geloof, hoop en liefde. 1 Petrus 2, 2 Melk bij het avondmaal. 1 Petrus 4, 7 Het einde aller dingen is nabij gekomen. 1 Thessalonicenzen 4, 13 Lijdenstijd. 1 Johannes 3, 20 God is meerder dan ons hart. Openbaring 1, 17 Dood en leven. Openbaring 12. Johannes de Doper geboren Het leven van Jezus; Wonderen; Gelijkenissen; Handelingen; Filemon; Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen DE BROODREDE 4 Spreuken 9:1-6 en Johannes 6:51-57 16 augustus 2009, pater Ambro Bakker . MARIA - EEN STRIJDBARE VROUW Openbaring 11:19a; 12:1-6a.10ab en Lucas 1:39-56 15 augustus 2009, pater Ambro Bakker . DE BROODREDE 3 I Koningen 19:4-8 en Johannes 6: 41-51 9 augustus 2009.

1 Johannes 4: 7-12: Overdenking: 29 september 2019: Orde van dienst: ds Nelleke Eygenraam: Psalm 146: 1-10 Lucas 16: 19-31: Geen overdenking voorhanden: 22 september 2019: Orde van dienst: ds Iemke Epema: Genesis 28: 10-17 Lucas 19: 1-10: Geen overdenking voorhanden: 15 september 2019: Orde van dienst: ds Hans Tissink: Efeziërs 3: 14-21. Exodus 12:1-16 en Matteüs 26:30-46 17 april Palmpasen Koppige liefde Matteüs 21:1-11 en Zacharia 9:(9 en 10) 3 april Hoe is het mogelijk? Johannes 9:1-17 27 maart Het gaat stromen Johannes 4:5-26 20 maart Uitstraling (Exodus 24:12-18 en) Matteüs 17:1-9 13 maart De uiteenwerper Genesis 2:15-3:9 en Matteüs 4:1-13 27 februari Je kunt niet, je. 1 Johannes 4 : 7 - 16 Liederen. O grote God die liefde zijt; Zie ook Gods liefd samenstelling. Wilt u weten welk Johannus-orgel het beste bij u past? Bekijk dan per orgel de mogelijkheden en details. Bent u er nog niet uit, dan kunt u de orgeltest doen of de veelgebruikte zoektermen gebruiken.. bekijk alle orgels doe de orgeltes Eerste lezing: Exodus 17, 3-7. Evangelie: Johannes 4, 5-42. Weekend 21 en 22 demaart. (4 Zondag van de veertigdagentijd). Eerste lezing: 1 Samuël 16, 1b. 6-7. 10-13a. Evangelie: Johannes 9, 1-41. Weekend 28 en 29 maart. (5de Zondag van de veertigdagentijd). Eerste lezing: Ezechiël 37, 12-14. Evangelie: Johannes 11, 1-41. April 2020. Weekend 4.

1 Johannes 4 NBG51 Bijbel YouVersio

Bijbel Gerelateerd Kaarten (beta) Artikelen Gerelateerd Kaarten (beta) Artikele Johannes 3:16 (hoofdstuk 3, vers 16 van het Evangelie volgens Johannes) is een van de bekendste Bijbelverzen uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt omschreven als een kernachtige samenvatting van de boodschap van het evangelie. Het vers luidt als volgt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar. Vandaag begint het conclaaf in Rome. Wij bidden dat de heilige Geest onze kerk mag leiden in deze keuze en dat er een goede paus gekozen mag worden. De evangelielezing van vandaag is een mooi geschenk op deze dag. Wie het hele verhaal wil lezen verwijs ik naar Johannes 5, 1-3a..5-16

Johannes 14:1-6 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden Overzicht van de gepubliceerde zondagslezingen uit het lectionarium met commentaren door Jean Bastiaen 1 I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden. 2 Derpaa kende I Guds Aand: enhver Aand, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud. 3 Og enhver Aand, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Aand, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden. 4 Mine Børn 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen

Johannes 4 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Johannes 3: 1-16. Dat gesprek in de nacht tussen Jezus en Nicodemus is een gesprek boordevol geheimenis. Er alles van begrijpen zullen we dan ook zeker niet. Dat doet Nicodemus ook niet. Daar geeft hij althans geen blijk van in dit verhaal, maar toch zal die ontmoeting met Jezus haar sporen in zijn leven nalaten
 2. e, Quo Vadis, over het geleid worden door Christus, Johannes 21:15-23 26 april 2009 Een deur naar de hemel, over het groeien van geloof en vertrouwen, Johannes 15:9-17, 17 mei 200
 3. Bekijk en/of beluister online de lezing Gewoon blijven doen (7 dingen) - 1 Timotheüs 4:11-16 van Calvary Chapel Haarlemmermeer
 4. Johannes 3:16 - Latijn Sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam. Johannes 3:16 - Duits Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe
 5. Johannes 16: 16-24 Johannes 16 vs. 16-24. Thema: Hoe kort is kort? 'Dat is een heel domme vraag.' Als een leraar dit antwoord geeft, krijgt je zelfvertrouwen een behoorlijke knauw. Wie stelt graag domme vragen? Wie wil uitgemaakt worden voor een sufferd om vervolgens door iedereen uitgelachen te worden

Johannes 4 - BasisBijbe

Adventskerk, Assen Lezing: Johannes 3: 1 - 16 In het gesprek tussen Jezus en Nikodemus komt een belangrijk spiritueel inzicht aan de orde. Namelijk dat een mens, geestelijk gezien, pas volwassen wordt als hij of zij opnieuw geboren wordt Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21 Zingen: Gez. 158 Schriftlezing: 1 Johannes 5:1-12 (Grunneger Biebel) Zingen: Ps. 23:1,2,3 (Grunneger Psaalms & Gezangen) Tekst: 1 Johannes 5:1-5 Preek Zingen: Lb. 477:1,2 Openbare geloofsbelijdenis Lezen formulier Knielen en zegenwoord (persoonlijk) Zegenbede (gezamenlijk) Zingen: Opwekking 710 Gezamenlijke. Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbel verhalen via: het Internet, mobiele telefoons, PDA, traktaten in Full Color en kleurboeken, in vele talen preken van Ulbe Tjallingii, 1988-2013: Daniël 6, 4-9: On the road Lucas 1, 39-45. Marcus 12, 20-28: Daniël 6: Lucas 1, 67-8

1 Johannes 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Beschrijving. Viertal predicaties over: Jesaja 57:15, Hebreeën 4:16, 1 Johannes 3:2 en Daniel 6:11. Onder dezen titel wordt ons een viertal predikaties geboden van den bekenden predikant der Chr. Ger. Kerk, Ds.J 1) Eerbiedig leven 2) Authentiek leven 3) Vruchtbaar leven. Lezen: Matteüs 22,34-40 (tekst) en 1 Johannes 4,7-21 Loosdrecht, 20-01-08. Gemeente van onze Here Jezus Christus, Authentiek leven. Vorige week heb ik deze preek onder die titel aangekondigd. Met een voorbehoud weliswaar en dat bleek bij de voorbereiding wel terecht te zijn Preek Johannes 14:1-11 - zondag 16 dec. 2012 te Waarder (9:30) Opgeschreven vanaf de opname met enkele kleine wijzigingen Kand. E. Boogert Schriftlezing: Johannes 13:33-14:11 Het is al even geleden dat ik een keer naar Den Haag moest. Ik ging met de trein en kocht een treinkaartje, met als bestemming: Den Haag. Ik ging in de trein zitten, maa Zoekresultaten voor 'Hoe heet de reeks 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc.' (Vragen en antwoorden) 10 antwoorden Wat zijn voor mainstream computing de praktische voordelen van 64-bits CPU's met registergrootte, gezien de behoeften van vandaag en de nabije toekoms. gestart 2019-11-17 06:45:28 UTC

1 Johannes 4:8-16 - SVV - Die niet liefheeft, die heeft

24-apr-2020 - Op vrijdag 24 april 2020 was 1 Johannes 4:4 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Johannes 10: 11-16. Jezus is de goede herder. 11 Jezus zei: 'Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden. 12-13 Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem Huwelijk, 27-4-1825, Amsterdam, Johannes Mohler, Johannes Mohler, Elisabeth Roth, Anna Maragreta Kueler, Johan Christoffel Kueler, Adriana van Slooten, Noord-Hollands Archief: BS Huwelij Preek biddag 2017 avonddienst Johannes 16:16-33 Tekst: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven (vers 23b). Thema: Jezus draagt op om te bidden in Zijn Naam (1) We zien Hem niet (niet zichtbaar) (2) Toch is Hij er (wel aanwezig) (3) We weten dat Hij komt (in aantocht) Gemeente van onze Heere Jezus Christus

Video:

1 Johannes 4:16 DagelijkseBroodkruimel

Johannes Vermeerlaan 1 t/m 16 lig in Waalwijk binnen de gemeente Waalwijk in de provincie Noord-Brabant. Johannes Vermeerlaan is gelegen in de buurt Meerdijk en hoort ook bij de wijk Wijk 00 Waalwijk in de gemeente Waalwijk. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 16 is postcode 5143 GK Openbaring 21,1-4; 22-27 en Johannes 1,1-5; 14-16 21 juli 2019 - ds. Rienk Lanooy Gebed om ontferming Uw huis hebben we gevonden trouwe God, maar hoe is dat met onszelf? Misschien heeft de stilte van zo-even ons goed gedaan het licht van de kaarsen het orgelspel het oude lied en gebeurt het dat wij langzaamaan ook onszelf vinden en rust.

Aksel Rykkvin - Wikipedia2949245694_f9a4cdf9f8Juan de Palafox y Mendoza, anónimo, óleo sobre tela, sigloJohn Bosco - Wikipedia
 • Salaris tandarts 2019.
 • Sunjets Turkije.
 • Bibi 24 UUR.
 • Scylla Godzilla.
 • Tango Shoes review.
 • IKEA MALM Ladekast 3 lades handleiding.
 • Bomen kappen prijs.
 • Sam van Royen leeftijd.
 • Materiaal badpak.
 • Zuidas appartement.
 • Ballerina tekenen.
 • Keuken achterwand RVS look.
 • Shrimp Sauce.
 • Wellness Diemen.
 • Cursus vlechten Den Haag.
 • Psoriasis guttata stress.
 • Altviool en viool.
 • Dank je wel Papiamento.
 • Dakpan doorvoer HORNBACH.
 • Parkside kettingzaag.
 • Studeren in Amerika corona.
 • Hallelujah chords Piano.
 • Thorens TD 166 review.
 • Jada Pinkett Tupac.
 • Kitten lusteloos na vaccinatie.
 • Bantega B&B.
 • Rapunzel kleurplaat.
 • The End of the World Carpenters.
 • Christmas tree ascii code.
 • Shockwave therapie tennisarm.
 • Hoeveel Oekraïners wonen in Nederland.
 • Oscar winnaar 2010.
 • Database Joodse slachtoffers.
 • MBOG vergoedingen 2021.
 • Hemihypertrofie.
 • Militaire begraafplaatsen West Vlaanderen.
 • Dichtheid lucht.
 • Tilia cordata leiboom.
 • ICloud inloggen Android.
 • Hele kip uit de oven honing.
 • Chinezen Wikikids.