Home

Ontwikkeling Havenkwartier Deventer

Verslag Hoe Deventer Bouwt Aan Haar Stad

Havenkwartier Deventer | Havenkwartier Deventer Een karaktervol gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst & cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden met een nog werkzame binnenhaven Het Havenkwartier is gelegen vlakbij het gezellige centrum van Deventer. Een karaktervol gebied dat volop in ontwikkeling is. Aan de eerste havenarm is inmiddels een levendig gebied ontstaan waarin industrieel erfgoed, ondernemerschap, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden met de nog werkzame binnenhaven Het Havenkwartier is een oud industrieterrein aan de IJssel, op loopafstand van de binnenstad van Deventer. Het combineert industrieel erfgoed, ruim 90 (creatieve) ondernemers, kunst & cultuur, horecagelegenheden, 100 woningen en 140 studenteneenheden met een nog werkzame binnenhaven. Het ontwikkelingsplan 'Ruimte voor ideeën' onderstreept met karakter bouw je niet in één dag, karakter. Ontwikkelingsplan voor Havenkwartier. Ruimte voor Ideeën heet het ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier in Deventer. Ondernemers, kunstenaars en particulieren kunnen hier ruimte vinden als ze er in willen investeren om het bijzonder te maken, liefst zelfs wat gewaagder dan elders Het Havenkwartier is gelegen vlakbij het gezellige centrum van Deventer, een karaktervol gebied dat volop in ontwikkeling is. Aan de eerste havenarm is inmiddels een levendig gebied ontstaan waarin industrieel erfgoed, ondernemerschap, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden met de nog werkzame binnenhaven

Havenkwartier Deventer - We Love The City

Het Havenkwartier is een oud industrieterrein aan de IJssel, op loopafstand van de binnenstad van Deventer. Het combineert industrieel erfgoed, ondernemers, kunst & cultuur, horecagelegenheden, 100 woningen en 140 studenteneenheden met een nog werkzame binnenhaven. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om de wijk organisch te ontwikkelen. De gemeente is, als voorbeeld voor de eigenaren. Het Havenkwartier Deventer wordt het resultaat van samenspel tussen gemeente,provincie, ondernemers, bewoners en andere partijen die écht bereid zijn om in het gebiedte investeren. Zij vinden elkaar in de vijf gezamenlijke ambities c.q. uitdagingen voor het gebied: gewild wonen, erfgoed als inspiratiebron, ontdekking van de haven, werkenin de stad en vrijplaats voor ideeën Het Havenkwartier is een buurt aan de Mr. H.F. de Boerlaan en aan de Eerste Havenarm en Tweede Havenarm van de binnenhaven van Deventer.Het maakt van oorsprong deel uit van bedrijventerrein Bergweide.. In de buurt krijgen wonen, bedrijven, erfgoed, kunst en cultuur de ruimte, met een culturele broedplaats voor ogen. In en rond de loodsen zijn nieuwe woningen gerealiseerd, daarnaast zijn er. Bij de vernieuwing wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden. Vervol

Havenkwartier Deventer

 1. Overzicht van 7 nieuwbouwprojecten gemeente Deventer. Aanmelden. Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan.Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel
 2. gsplan. Dit biedt ruimte voor bijzondere ontwikkelingen: of het nu gaat om bouwen, wonen, werken, evenementen, kunst, cultuur of horeca
 3. TEGEN ontwikkeling Kop Havenkwartier Enkele partijen in het Havenkwartier hebben aangegeven tegen verdere woningbouw te zijn omdat het de levendigheid in het Havenkwartier zou aantasten. Op 9 april is er een informatieavond georganiseerd. Tijdens de avond zijn geen bezwaren geuit tegen de ontwikkeling van Kop Havenkwartier, specifiek wonen

Herontwikkeling Havenkwartier Deventer - Janssen de Jong

Het Havenkwartier in Deventer is een gebied met een geschiedenis van inmiddels bijna 100 jaar. Het ontstaan van de haven In 1920 nam de toenmalige wethouder van Deventer, Mr. H.F. de Boer het initiatief om de Bergweide, een buitendijks weidegebied af te laten graven voor de aanleg van een binnenhaven DEVENTER - Hegeman Ontwikkeling in samenwerking met Space&Matter, PHI Vastgoed en Lucassen is de winnaar geworden van prijsvraag ObjectONE. De combinatie mag gaan bouwen in het Deventer Havenkwartier Dit biedt ruimte voor bijzondere ontwikkelingen: of het nu gaat om bouwen, wonen, werken, evenementen, kunst, cultuur of horeca. Het Havenkwartier is een gebied waar flink wordt gesleuteld en ontwikkeld en wordt gezaagd aan bestaande poten en huisjes Havenkwartier Deventer Beeldkwaliteitsplan Havenkwartier Deventer Is een co-productie van: Gemeente Deventer Andries Geerse stedenbouwkundige bv Redscape april 2012. Ruimte voor Ideeën Status en werkwijze 06 04 10 Ruimte voor Ontwikkeling 12 Ruimte voor Proces 18 Poor but Sexy 24 Algemene uitgangspunten 26 Inspelen op de plek - inside out 5. Havenkwartier Deventer Beeldkwaliteitsplan Havenkwarer Deventer Is een co-produce van: Gemeente Deventer Andries Geerse stedenbouwkundige bv Redscape april 2012. Ruimte voor Ideen Status en werkwijze 06 04 10 Ruimte voor Ontwikkeling 12 Ruimte voor Proces 18 Poor but Sexy 24 Algemene uitgangspunten 26 Inspelen op de plek - inside out 5 plus 1.

Schip Oosterkim - Deventer | Deventer Verkoopt

Het Havenkwartier Deventer ligt volgens de welstandsnota in een gebied dat in ontwikkeling is. In dit gebied worden de ontwikkelingen getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan is een plan voor nieuw te ontwikkelen gebieden of gebieden die ingrijpend worden veranderd Woontoren Havenkwartier Deventer. Het is goed wonen in Deventer, de gezellige Hanzestad aan de IJssel en een van de oudste steden van Nederland. Een levendige stad met een monumentale sfeer, waar het goed verblijven is in een prachtige omgeving. Festivals, feesten, kermissen, markten en muziek, in Deventer is er altijd wel iets te doen Havenkwartier Deventer ontwikkelen volgens 'Vlaams model' Organische ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling Meer artikelen Toen het oude masterplan voor Deventer Havenkwartier in 2006 werd afgeschoten lag de weg open voor het maken van een nieuw plan waarbij pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders werden betrokken Dit betekent dat het Ontwikkelingsplan moet worden vertaald naar het 'Bestemmingsplan Havenkwartier Deventer'. Meer specifiek gaat het dan om het deel 'Ruimte voor ontwikkeling' dat het ruimtelijke kader voor het Havenkwartier beschrijft. De centrale opdracht die het Ontwikkelingsplan daarin aan het bestemmingsplan meegeeft, is vrijheid bieden

havenkwartier van 3 naar 300 ontwikkelaars. masterplan 2006. koerswijziging 2008. afbeeldingsresultaat voor piknik deventer. milieustrategie. bron: dhv. parkeerstrategie. financiËle strategie: maak het klein + to de 19e eeuwse binnenstad ontwikkelingen). Afstand tot centrum en NS-station Deventer. Minimaal 1,5 kilometer. Toelaatbare bedrijven Milieucategorie 3.2. Bestemmingsplan. Bekijk het bestemmingsplan van het Havenkwartier . Meer informatie. Kijk voor meer informatie op www.havenkwartierdeventer.com of neem contact op met de accountmanagers van de gemeente Deventer

Zo werkt organische ontwikkeling in Havenkwartier Deventer

gemeente Deventer heeft het Havenkwartier aangewezen als nummer één op de ontwikkelingslijst van Deventer. De gemeente wil dat het gebied levendiger wordt. Dit is een mooie kans om woningen in het gebied te realiseren. Ondanks dat het crisis is staat het Havenkwartier toch op nr1 als het om ontwikkeling gaat. H3. Milieu en wate Deventer studentenstad. Wethouder Wonen Jan Jaap Kolkman is blij met de nieuwbouw. Het is mooie ontwikkeling op een bruisende plek hier in het Havenkwartier. Deventer wordt steeds meer een studentenstad en deze energiezuinige woningen spelen daar mooi op in. Het studentencomplex in het Havenkwartier wordt naar verwachting eind 2019.

Herontwikkeling havenkwartier Deventer

Havenkwartier Deventer is een vestigingsgebied in ontwikkeling. Dit voormalig havengebied wordt opnieuw ontwikkeld. Zo ontstaat een broeinest/hotspot voor kennis en creativiteit, innovatie en inspiratie. Geen wonder dat deze creatieve hotspot bijzondere ondernemers aantrekt,. In Deventer hipste buurt komt een woontoren, die maar iets lager wordt dan de Lebuinustoren. Met maximaal 60 meter zou de woontoren na hét Deventer icoon het hoogste gebouw van de stad zijn. Het Havenkwartier is gelegen vlakbij het gezellige centrum van Deventer, een karaktervol gebied dat volop in ontwikkeling is En zij verplaatsten hun bedrijf naar het havenkwartier. De rest is geschiedenis. Op dit moment is het havenkwartier in Deventer een levendige gemeenschap waar werken, wonen en recreëren worden gecombineerd. We zijn benieuwd naar de ervaringen van Albert en hopen er lessen uit te kunnen halen voor de ontwikkeling van GOUDasfalt Havenkwartier krijgt hoogste woontoren van Deventer Een bouwteam bestaande uit Janssen de Jong Projectontwikkeling (locatie Hengelo), Beltman Architecten en Goossen Te Pas Bouw (beiden uit Enschede) zal het bestemmingsplan voor een 60 meter hoge woontoren met 84 woningen in het Havenkwartier in Deventer in nauwe samenspraak met de gemeente gaan uitwerken

Deventer, Havenkwartier Nieuwbouw Deventer

Op de Brink in het hart van de stad begint het verhaal over de industriële ontwikkeling van Deventer. Van plekken in het Bergkwartier waar de eerste kleine fabrieken ontstonden en de stille getuigen van verdere groei in de Raambuurt, loop je naar het Havenkwartier Het beeldkwaliteitplan Havenkwartier Deventer heeft van 1 september tot en met 12 oktober 2011 voor iedereen ter inzage gelegen. Het besluit om hogere grenswaarden vast te stellen is noodzakelijk voor de voorgestane ontwikkeling van het gebied Havenkwartier

Havenkwartier Masterplan, Deventer (NL), waren onder leiding van stedenbouwkundige Andries Geerse samen met REDscape en leden van de lokale overheid van Deventer. Gedurende de ontwikkeling van het openbare ruimte-plan coördineerde REDscape alle aspecten van het plan met de lokale regering van Deventer en de verschillende technische. <p>Deventer is een aantrekkelijke stad, zowel om te wonen als te werken. Ondernemers die hun bedrijf vestigen in Deventer, hebben keuze uit een groot aanbod aan bedrijfslocaties. Van traditionele bedrijventerreinen tot het eigenzinnige Havenkwartier en het nieuwe A1 Bedrijvenpark Deventer. De gemeente beschikt in totaal over ongeveer 303 hectare netto bedrijventerrein. Deze bedrijfslocaties. Havenkwartier, Deventer Al meer dan 1250 jaar is Deventer een regionaal centrum voor handel en ondernemerschap. Al net zo lang is Deventer een bijzondere plek. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan onze woningbouwopgave. We moeten invulling geven aan deze veran-deringen op een manier die bij ons past Deventer Studentenhuisvester DUWO gaat 140 studentenwoningen in het Havenkwartier bouwen. De Stentor meldde al eerder dat gemeente en DUWO, dat vooral actief is in de Randstad, eruit waren over. Hier werkt Janssen de Jong Projectontwikkeling aan de ontwikkeling van een woontoren van ongeveer 60 meter hoogte

Bedrijfskavels | Deventer Verkoopt

Organische ontwikkeling in Havenkwartier Deventer - De

Het Havenkwartier wordt dé plek in Deventer waar avontuurlijke bewoners en ondernemers hun droom kunnen realiseren. Samen met de huidige gebruikers, kunstenaars en ondernemers worden scenario's voor herbestemming en doorontwikkeling van deze bijzondere gebouwen geschetst De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om het Havenkwartier te transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie tot een aantrekkelijke plek waar het goed werken, wonen en verblijven is, als onderdeel van de versterking van de Plaspoelpolder. Dat willen we doen door woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied aantrekkelijker en veiliger t <p>Wie wil er nou niet wonen in een huis dat helemaal naar eigen wens is? U bepaalt bijvoorbeeld zelf de bouwstijl, de grootte en indeling. Als u zelf een huis bouwt kunt u er echt iets bijzonders van maken. In Deventer heeft u de mogelijkheid zelf een huis ontwerpen en bouwen op een eigen perceel. Vooraf is duidelijk aan welke voorwaarden de woning moet voldoen. Vervolgens krijgt u als koper. Deventer Industriespoor. Het boek geeft inzicht in het ontstaan en het effect van deze spoorverbinding op de industriële ontwikkeling, de ruimtelijke inrichting van Deventer (Bergweide/Havenkwartier) en de sociale aspecten ervan. Daarnaast ook aandacht voor de algemene spoor- en tramweggeschiedenis van Deventer

Gemeente Deventer wordt eigenaar van silo's. De gemeente Deventer koopt de zwarte en grijze silo met bijbehorende gebouwen en grond. De overdracht luidt ook de verdere aanpak van het aanpalende Havenkwartier in. Ook al zijn de silo's al jaren niet meer in gebruik, beide gebouwen waren nog altijd in bezit van mengvoerderfabrikant For Farmers Deventer - Het markante industriële pand 'de Zwarte Silo' in het Havenkwartier van Deventer (voorheen Fooddock) wordt getransformeerd tot een multifunctionele horecalocatie. Terwijl de opening al meerdere malen is uitgesteld vanwege de pandemie maken de betrokken ondernemers er het beste van: de locatie gaat tijdelijk open als professionele opname- en livestream studio Een kleine groep bewoners ontwikkelden een bijzonder woongebouw met 4 in elkaar verstrengelde woningen in het Havenkwartier in Deventer. Het project is in januari 2020 opgeleverd. Havenhuis Deventer. Begeleiding uitgifte, verkoop en ontwikkeling van tien particuliere bouwkavels voor de gemeente Krimpen a/d IJssel. Kavels De Wilgen

1 Deventer ligging 2 Deventer cijfers 3 Deventer biedt veel 4 Deventer biedt meer 5 Toekomstgericht 6 Boeiende be-leefstad 7 Havenkwartier 8 Duurzame maakstad 9 Haven 10 Open informatiestad 11 Logistiek middelpunt 12 Info // Meer weten De vraag bij de competitie ObjectONE was: ontwikkel en bouw het innovatiefste en flexibelste woon- en werkgebouw in Havenkwartier Deventer. De jury, onder leiding van stedenbouwkundige Andries Geerse heeft de inzending van Space&Matter in samenwerking met Hegeman Ontwikkeling, PHI Vastgoed en Lucassen aangewezen als winnaar Havenkwartier met betrekking tot het perceel Scheepvaartstraat 8 te Deventer. Het plan is om op deze locatie de voormalige kofferfabriek te transformeren tot woon-werklocatie. In het gebouw komen circa 9 woon-werkunits. Het perceel kent in het moederplan Havenkwartier de bestemming 'Bedrijf'. Het plan past niet binnen deze bestemming Hip Havenkwartier wil wel rafelrandjes behouden. Het Havenkwartier - vroeger industrieel gebied, nu Deventers hipste buurt - maakt zich op voor de laatste ontwikkelingen Het Havenkwartier wordt dé plek in Deventer waar avontuurlijke bewoners en ondernemers hun droom kunnen realiseren. Er is volop plaats voor experiment. Het ontwikkelplan biedt ruimte aan creativiteit, ondernemerschap en nieuwe samenwerkingen in deze inspirerende woon- & werkomgeving aan de haven van Deventer

10-sep-2012 - HAVENKWARTIER DEVENTER - hergebruik en doorontwikkeling industriële panden. /// De ontwikkeling van het Havenkwartier richt zich vooral op de bewoners en ondernemers die ideeën hebben en écht bereid zijn in het gebied te investeren. Investeren in vastgoedontwikkeling, huisvesting, activiteiten, evenementen en/of samenwerkingen Deventer verkoopt. Woningbouwkavels. Bedrijfskavels. Woningen. Bedrijfspanden. Op verschillende locaties, zowel in de stad als de dorpen. Bent u op zoek naar een locatie voor uw bedrijf of wilt u zelf verhuizen? Op deze website vindt u het vastgoed dat te koop staat in de gemeente. Zoek en vind uw bestemming

Havenkwartier Deventer - We Love The Cit

Zo januari 2021kan in de spreekwoordelijke prullenbak, maar gelukkig hebben we de ge-re-poste foto's nog! Alle foto's zijn rustig te bekijken in hoogtepunten op ons instgramprofiel @havenkwartier. Post je foto's met #havenkwartier #havenkwartierdeventer #deventer En wij reposten ze in onze story Het Havenkwartier is een buurt aan de Mr. H.F. de Boerlaan en aan de Eerste Havenarm en Tweede Havenarm van de binnenhaven van Deventer. Het maakt van oorsprong deel uit van bedrijventerrein Bergweide.[1 Nieuwbouw-in-deventer.nl biedt met 1.762 huizen, appartementen en woningen in 7 nieuwbouwprojecten het meest complete woningaanbod van regio Deventer Het Havenkwartier is een buurt aan de Mr. H.F. de Boerlaan en aan de Eerste Havenarm en Tweede Havenarm van de binnenhaven van Deventer.Het maakt van oorsprong deel uit van bedrijventerrein Bergweide. In de buurt krijgen wonen, bedrijven, erfgoed, kunst en cultuur de ruimte, met een culturele broedplaats voor ogen. In en rond de loodsen zijn nieuwe woningen gerealiseerd, daarnaast zijn er ruim.

Overig aanbod | Deventer Verkoopteuropan 11, havenkwartier deventer, grijze siloBusinessindeventer - KARAKTER

Havenkwartier (Deventer) - Wikipedi

Deventer verkoopt gronden in Noordoost in 2 fasen Verkoop kavels Het Eikendal vanaf nu via gemeentemakelaars Van der Bergloods: mooie kans voor goed plan in Havenkwartier Deventer De Kunstuitleen in Deventer, die voorheen gevestigd was in het oude Kunstenlab-gebouw aan het Laboratoriumplein, is eind 2014 verhuisd. Het nieuwe adres is de Mr. H.F. de Boerlaan 151, het voormalige Davo-gebouw in het Havenkwartier. De huidige locatie is makkelijk bereikbaar en er is ruime, gratis parkeergelegenheid, pal voor de deur

Ontwikkelplan Sluiskwartier Gemeente Deventer

Nieuwbouw Deventer projectoverzich

Honderdveertig nieuwe studentenwoningen in het Havenkwartier moeten Deventer een impuls geven als studentenstad. De gemeente verkoopt daarom grond op de hoek van de Scheepvaartstraat en de. Havenkwartier www.deventer.nl Rekenkamercommissie. 1 Werk in uitvoering Meer grip op het sociale domein . 2 4.3 Indicatoren monitoring doelrealisatie in ontwikkeling 54 Deventer besloten tot een onderzoek naar het onderwerp decentralisaties in het sociale domei

Over het Havenkwartier Havenkwartier Deventer

In het document Havenkwartier in de stadsassenzone zijn in 2013 ten behoeve van de Ontwikkelagenda Overijssel - Stedendriehoek - Deventer de kansen rond het Havenkwartier in beeld gebracht. Project 1 (Hanzeweg) en 2 (Boerlaan) zijn nu in uitvoering Ontwikkeling & realisatie. zwolle@bemog.nl www.bemog.nl. info@le-clercq.nl www.le-clercq.nl. Verkoop & informatie. Thoma Post Makelaars Mr. H.F. de Boerlaan 22 7417 DA Deventer T. 0570 - 600 207 deventer@thomapost.nl. Getreuer Makelaars Pikeursbaan 12 7411 GV Deventer T. 0570 - 516 06 Op het bouwproject Deventer Noordoost werd ruim 8,4 miljoen genomen. Het Havenkwartier wordt met 3,3 miljoen afgewaardeerd; het bedrijvenpark A1 met 2,7 miljoen. Volgens de accountants van Deloitte is dat nog veel te weinig. Deloitte meldt in een recente rapportage dat de gemeente Deventer achterblijft met het afboeken van grond aupingterrein in Deventer. Wat het Johannes Aupingkwartier zo bijzonder maakt? De locatie, aan de Laan van Borgele in Deventer. Een fijne plek, dicht bij voorzieningen als school, winkelcentrum en sportgelegenheden. Maar ook een historische plek met karakter, waar beddenfabrikant Auping meer dan honderd jaar lang de beste bedden produceerde

Video: Deventer Havenkwartier: ontwikkelen volgens Vlaams model

Aan de slag | Deventer Verkoopt

het Havenkwartier. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verkeersgeneratie van de ontwikkeling van het Havenkwartier. Met behulp van kencijfers van het CROW, eigen ervaringen en actuele tellingen is in deze stap in beeld gebracht wat de verkeersgeneratie is van zowel de huidige als de toekomstige functies van het Havenkwartier Deventer ( uitspraak (info / uitleg); Nedersaksisch: Dèv'nter of Daeventer, in lokaal dialect: Dèmpter) is een Nederlandse stad in de provincie Overijssel.De stad is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente en is gelegen aan de rivier de IJssel.Deventer maakte in de middeleeuwen deel uit van het Hanzeverbond, een belangrijk Noord-Duits handelsnetwerk

'Het Havenkwartier 2' bestaat uit 8 comfortabele appartementen met een fietsenberging en een parkeerplaats onder het gebouw. Alle 8 appartementen hebben naast een royale woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, een inpandige berging en een zonnig balkon met prachtig uitzicht over de haven en de landerijen Toen Deventer vanaf 1880 geen vestingstad meer was, kwam er een open gebied vrij onderaan de Bergkerk: de Raambuurt. Er ontstond een wijk waar industrie en wonen samengingen. De Raambuurt is het oudste industrielandschap van Deventer. Het Havenkwartier maakt deel uit van industrieterrein Bergweide van in totaal 210 hectare Havenkwartier de laatste jaren een makersklimaat tot ontwikkeling gekomen: creëren, recreëren en presenteren hebben elkaar gevonden en vragen om bestendiging. Voorbeelden zijn Podium Bloos, Electron en 'Breda Broeit' met ruimte voor innovatie en vernieuwing van de stedelijke economie

Havenkwartier Deventer: ontwikkelen volgens 'Vlaams model

Ontwerp van twee woningen in het Havenkwartier te Deventer. Het havenkwartier gaat uit van organische groei, maximaal behoud en hergebruik en ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en kleine ontwikkelaars met onorthodoxe ideeën. De woningen zijn custom made ontworpen onder het motto 'Poor but sexy' Het Havenkwartier in Deventer wordt herontwikkeld tot een levendig woon- en werkgebied. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de uitgifte van bouwkavels voor rijwoningen aan particulieren. Een van de bijzondere aspecten van de kaveluitgifte, die door adviesbureau De Regie is gecoördineerd, is dat de kavelkopers zelf de grootte - en dus de prijs - van de kavel bepalen Havenkwartier Deventer, Deventer (gemeente). 4.586 vind-ik-leuks. Het Havenkwartier is een karaktervol gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve..

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee Bekijk de ontwikkelingen in de buurt Havenkwartier: een van de nieuwste wijken in Zeewolde. De ontwikkeling van de woningbouw voor de eerste fase van het Havenkwartier (aan de noordzijde) wordt gestart. Keersluis en fietsbrug Er is een waterverbinding dwars door het Havenkwartier

Havenkwartier Deventer - Deventer - Havenkwartier

Centraal staat de droom om een brug te slaan tussen de west- en oostkant van de 1e havenarm in het Havenkwartier. De zomervakantie is bijna ten einde en we willen samen het nieuwe seizoen passend inluiden. Terwijl de barbecue rookt en de drankjes worden rondgebracht, praten en denken we over de komende ontwikkelingen voor het Havenkwartier Vanwege het faillissement van de drukkerij Roto Smeets wordt het complex aan de Hunneperkade te Deventer bij openbare inschrijving verkocht. Het betreft in totaal ca. 5 ha binnenstedelijk gebied. Tot en met uiterlijk donderdag 14 januari 2021 voor 17.00 uur kan een onvoorwaardelijke onderhandse bieding worden gedaan aan het adres van de notaris

Er zijn kopers voor de grijze silo in het Havenkwartier van Deventer. Twee particulieren hebben interesse in het monumentale gebouw Gemeente Deventer schrijft de ontwerpwedstrijd ObjectONE uit voor het ontwerp, ontwikkeling en realisering van een flexibel 'smart frame' in het Havenkwartier Deventer. Deelname staat open voor combinaties van gebruikers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten en andere vernieuwers. Resultaat. Vier partijen zijn geselecteerd de tweede ronde Het Waterhuis is een drijvende woning die in het Deventer Havenkwartier ligt. Op de begane grond van Het Waterhuis is een appartement voor 2-4 personen. Dit verhuren wij als gastenverblijf, voor korte of langere tijd Duurzame stadsvilla met Scandinavische uitstraling. Uniek wonen op een toplocatie in het Havenkwartier van Deventer! Het Havenkwartier is een karaktervol gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden met een nog werkzame binnenhaven

WELCOME TO THE WORLD OF I'M ARCHITECTEN. ENJOY. soldiers against soulless architecture. WELCOME TO THE WORLD OF I'M ARCHITECTEN. | Bezoek Bergpoortstraat 59 7411 CL Deventer | Post Postbus 6050 7401 JB Deventer | Telefoon +31 (0) 570 613 291 De missie van 9292 is om iedereen makkelijk en snel wegwijs te maken in het openbaar vervoer. Dit betekent dat we jou als reiziger de informatie willen geven die je nodig hebt om te reizen met het OV - Ontwikkeling en realisatie levensloopbestendige woningen in dorern Schalkhaar. - Transformatie en renovatie oude smidse tot moderne woning in dorern Schalkhaar. - 30 wooneenheden voor Co-assistenten van het Deventer Ziekenhuis. - Transformatie en realisatie oude loods tot eigentijdse werkplek in Havenkwartier Deventer

Object1 is een unieke locatie in het Havenkwartier van Deventer; direct aan het water op een bruisende plek in de stad. De gemeente Deventer heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een innovatieve ontwikkeling op deze plek. Uit 15 inschrijvingen is een viertal partijen geselecteerd om een uitwerking te maken Deventer - Havenkwartier Deventer gaat ook dit jaar weer LOS want ze bestaan 5 jaar. LOS is een kleinschalig festival in het havengebied, waar de kracht van kunst, ambacht, cultuur en ondernemerschap is samengeperst op 20 hectare Object One. 194 vind-ik-leuks. Object One kan het best omschreven worden als een smartframe met een stapeling van ontworpen en vrijere kavels

Ontwikkeling Havenkwartier Rijswijk. Van industrieel havengebied naar een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren! Dat is de ambitie van onze ontwikkeling in het Havenkwartier van Rijswijk. Wij ontwikkelen daar de locatie van de oude Indola Fabriek. Dit doen we samen met onze partner Dev_ real estate GOUDA • Na De Ceuvel (Amsterdam) en STEK (Breda) is het dinsdag 13 december de beurt aan het Havenkwartier (Deventer) in de reeks inspiratieavonden van GoudAsfalt. Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom op het terrein aan de Gouderaksedijk 32 LOS, Havenkwartier 5e aflevering! Toptalenten van Deventer in Concert Muzikale picknick Tentoonstelling de Man Kunstcafé Korenfestival Doctalks Deventer Vier het leven Notes Nightclub JET, Diepenmaat en Knaapen spelen Muziek bij de Buren Fascinatie, Bergkerk Sisterhood screenings Deventer Muziekmaak Dag Uitgelezen verhalen. 2017. Kunstcafe 55

 • Spotnet database bijwerken mislukt.
 • Rangtelwoorden Duits tot 100.
 • Fysiotherapie na IC opname.
 • Epoxy Knutselen.
 • Langs de Zijlijn.
 • Verschil tussen zuurkast en flowkast.
 • Welke elektrische fiets.
 • Quotes Engels.
 • Klimbos dresden.
 • Structure Decks list.
 • Kostuum heren goedkoop.
 • Hoe werkt een stuwdam.
 • Mediq Diabetes.
 • IKEA boekenkast HEMNES.
 • Karel V broers zussen.
 • Klasse betekenis.
 • Kweeknet aquarium.
 • Mijn mensbeeld beschrijven.
 • Presidential election 2012.
 • JOSH V LOOKBOOK.
 • Geimpregneerde panlatten GAMMA.
 • Vals negatieve Rinne.
 • Karel V broers zussen.
 • Fish burger calorieën.
 • Gewicht baby vleugel.
 • Brandewijn.
 • Moppersmurf Engels.
 • Piercing Katwijk.
 • Voliere aluminium panelen.
 • Woongoed Makelaars.
 • Stacaravan pimpen binnenkant.
 • Horeca Sfeermakers.
 • Makkelijk afvallen boek.
 • Sinaasappel etherische olie maken.
 • 50 Hz omzetten naar 60Hz.
 • Toekan kleurplaat.
 • EPS bekisting.
 • Big bud sensi seeds auto.
 • Lupus ogen.
 • State of Delaware Wikipedia.
 • Sport 2000 Amstelveen Openingstijden.