Home

CAO VVT avonddiensten

Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao de effecten van de wijzigingen die per 1 januari 2020 ingaan inzake de verrekening van min- en plus-uren onderzoeken en evalueren. 4. Duurzame inzetbaarheid Dagelijks zetten medewerkers in de VVT zich met hart en ziel in voor onze cliënten. Tegelijk lopen medewerkers en hun organisatie CAO VVT 2019-2020. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Klik hier om de CAO 2019-2021 te downloaden als PDF. Hoofdstuk 5 Werktijden Artikel 5.1: Werk- en Rusttijden: ATW: 1. Je werkgever kan voor het. 7 januari 2020 - De tekst en salarisschalen voor de cao VVT 2019 - 2021 zijn beschikbaar. Dit jaar en komend jaar gaan de salarissen in totaal met 6,5 procent omhoog: 3,5 procent per 1 juni 2020 en 3 procent per 1 juli 2021. Daarnaast werd eind 2019 de eindejaarsuitkering met 0,93 procent verhoogd naar een [ In de cao van Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en Jeugdgezondheidszorg vind je landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, vakantie, toeslagen, werktijden en pensioen. Bekijk hier de cao VVT 2019 - 2021; De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone

Cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: Cao VVT lonen per FWG (functiegroep). Inclusief uitleg van functies en loonstijgingen. Lees hoe het werkt De cao is belangrijker dan je contract. Wanneer een arbeidsovereenkomst iets bepaalt wat de cao niet toelaat, gaat de cao voor. Dat neemt niet weg dat een arbeidsovereenkomst vaak in het voordeel van de werknemer mag afwijken van de cao (bij een minimum-cao of waar een standaard-cao dit toelaat). Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou CAO VVT 2019-2021. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Download de CAO 2019-2021 als pdf. Welkom bij Cao Info van ActiZ. Exclusief voor leden van ActiZ is in deze. De CAO VVT geldt voor zo'n 400.000 medewerkers en bevat landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen, vergoedingen, toeslagen en verlof. Daarnaast biedt de CAO VVT ruimte voor maatwerk. De CAO VVT 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (avv).

Op de sectorpagina's van Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg lees je het laatste nieuws uit de sector en vind je jouw cao en contactpersonen. Meer over de sector Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen Het CBS beheert en onderhoudt een codelijst met cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid. Deze lijst wordt met ingang van 2013 eenmaal per jaar aangepast; wijzingen vinden plaats per 1 januari De cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021. Algemeen verbindend verklaard (avv) Wordt aangevraagd voor de Cao VVT 2019-2021. De Cao VVT 2018-2019 is wél algemeen verbindend verklaard. Soort cao Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao). Cao-partije ORT • cao verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) ORT • cao ziekenhuizen; Zie meer ORT • cao verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 5 februari 2021 16:37; Bijgewerkt; Met de app filter je eenvoudig de open avonddiensten,.

Ja, alle cao's in de zorg en welzijn hebben een riante regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) die ook van toepassing is als je flexibele diensten via Zorgwerk werkt. Dit maakt werken in de avond, nacht, weekend en op feestdagen financieel gezien extra interessant In de cao's geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeg,- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en ziekenhuizen staat een artikel over de 'Verschoven dienst'. Hier staat dat wanneer er binnen 24 uur (en in sommige cao's al binnen 48 uur) geschoven wordt in je vooraf vastgestelde werkrooster, daar compensatie tegenover hoort te staan In de cao VVT is vastgelegd dat al deze vakantie-uren vervallen na 5 jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. Echter, je krijgt ook nog verlofuren. Ik citeer de cao die tot dit jaar gold: 'Als je onvoldoende vakantie-uren hebt opgebouwd om verlof op te nemen voor de in lid 1 weergegeven situaties, dan heb je recht op onbetaald verlof als je voldoet aan de voorwaarden van de Wet Arbeid. CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 26 Tabel 3 Salarisschalen per 1 juni 2020/periode 6 per 18 mei 2020 In de tabel is het uurloon opgenomen op basis van 1878 ex artikel 1 lid 15 sub a. Dit geldt voor de berekening van vergoedingen/toeslagen en voor de berekening van het uurloon van het periodesalaris

VVT 2019 - 2021 Nieuws. 18-12-2020 AVV CAO VVT 2020-2021; 10-11-2020 Nieuwe versie CAO VVT 2019-2021; 21-02-2020 Wijziging tekst CAO VVT 2019-2021; 14-01-2020 Wijziging tekst CAO VVT 2019-2021; 24-12-2019 Nieuwe tekst CAO VVT 2019-2021; 10-10-2019 Onderhandelingsresultaat CAO VVT 2019-2021; 05-10-2018 AVV CAO VVT 2018-2019; 31-08-2018 Wijziging tekst CAO VVT 2018-2019; 01-08-2018 Nieuwe tekst. Als je in nachtdienst moet werken, kijk dan altijd in je cao! Toeslag voor avonddiensten. Ook kan er in de cao een toeslag opgenomen zijn voor werk in de avonduren. Bijvoorbeeld na 19.00 uur, of voor de koopavond. Dit soort toeslagen zijn meestal wat lager dan die voor de echte nachtdiensten. Niet alle werkgevers betalen zo'n toeslag automatisch Salarisinformatie CAO VVT 2021, versie 1 d.d. december 2020 De garantieregeling geldt derhalve met ingang van 2013 voor personeel dat voor 1 januari 2009 recht had op een vergoeding en het IZZ Zorg voor de Zorg pakket als opvolger van de Basisaanvullende regeling heeft afgesloten

ORT in de cao's Als professional in de zorg, werk je bij een opdrachtgever die rekening houdt met ORT percentages op tijden zoals in de cao opgesteld. Ook als je werkzaam bent via Maandag®, dien je deze richtlijnen aan te houden. Daarom hieronder de ORT toeslagen zoals die gelden bij de cao's GGZ, VVT, Ziekenhuizen en Jeugdzorg De Arbocatalogus VVT biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico's voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg Afgelopen week las ik de cao VVT 2014-2016. Hierin wordt melding gemaakt van een Kanteling, zoals beschreven in artikel 5.1A. De procesgang in de cao wordt veranderd, zodat het uitgangspunt bij het bepalen van de werktijden de medewerker is/wordt

 1. der of niet te werken
 2. Pensioenregelingen in de Cao VVT: hoe en wat? Nu het nieuwe jaar is aangebroken, krijgen wij veel vragen binnen over de pensioenregelingen in de Cao VVT 2019-2021. In deze cao staat namelijk dat er verschillende regelingen worden afgesproken om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen
 3. imum (jeugd)loon 1-1-2020 21 22 23 e.o. 17 18 19 2

Artikel 5.1 Werk- en Rusttijden - CAO VVT 201

Vacatures Cao vvt in Utrecht. Werk zoeken binnen 243.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Utrecht. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Cao vvt - is makkelijk Cao-partijen in de VVT werken momenteel de afspraken over het invoeren van het zogeheten BalansBudget en de Landingsbaan in een werkgroep uit. Eén van de afspraken is ook dat werknemers van 60 jaar of ouder alvast de mogelijkheid moeten hebben om tijd te sparen in het kader van het BalansBudget Kom werken bij ZorgBalans: Bekijk onze vacature: Wijkziekenverzorgende - 16 uur - Buurtteams Schalkwijk - avonddiensten. Solliciteer direct op deze openstaande vacature via onze website! Wil je met een medewerker van Werving & Selectie bespreken wat voor jou een passende (zorg)vacature is? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 023 - 8 918 363 CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) www.salaris-informatie.nl Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor de Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites

Belangrijkste wijzigingen CAO VVT 2020-2021 Inhoudsopgave In de CAO is vastgelegd (artikel 4.4 lid 2) dat als een medewerker gedurende 12 achtereenvolgende kalendermaanden structureel meerwerk heeft verricht, de werkgever aan de betreffend Artikel 14.4 Duur, wijziging en opzegging van de cao 54 Bijlage A1 Garantieregelingen Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 55 Bijlage A2 Afwijkende arbeidsduur als bedoeld in artikel 5.16 lid 2 CAO 57 Model individuele arbeidsovereenkomst van de CAO-VVT 58 Adressen van partijen bij de cao 60 Trefwoordenlijst 6 In de VVT cao staat dat een bereikbaarheidsdienst een aaneengesloten periode is van maximaal 24 uur waarin de thuiszorgmedewerker verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan. De bereikbaarheidsdienst kan dus buiten werktijd om, maar kan ook overlappen met je normale werkzaamheden. Zo staat het. Salarisschalen CAO VVT per 1 juli 2020 FWG 65 Salarisregeling VVT = 15 FWG 45 FWG 75. Title: ZC salarisschema's 2020-07-01+min.ln.xlsx Author: BOERE

CAO VVT - App voor iPhone, iPad en iPod touch - AppWereld

CAO en salarisschalen VVT 2019 - 2021 beschikbaar

CAO VVT EEN FEIT WERKNEMERS EN WERKGEVERS STEMMEN IN MET NIEUWE CAO. 14 november 2019. Op 10 oktober jl. heeft de werkgeversverenigingen ActiZ met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU91 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (VVT).Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de. De CAO Thuiszorg is opgegaan in de CAO VVT | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Nieuws 20-11-10 Principeakkoord CAO VTT 2010-2012 20-01-10 Branchevereniging BTN staakt verzet tegen AVV CAO VVT 09-09-08 Akkoord CAO Thuiszorg 2006-201

CAO Ambulancezorg.pdf CAO Gehandicaptenzorg.pdf CAO GGZ.pdf CAO Huisartsenzorg (voorheen Gezondheidscentra ).pdf CAO Jeugdzorg.pdf CAO Kinderopvang.pdf CAO Kraamzorg.pdf CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverleningf.pdf CAO VVT.pdf CAO Ziekenhuizen.pdf Salariswijziging per 1 januari 2020 Ambulancezorg.pd Historie salarismutaties CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT) Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT) 01-09-2010: 0,5 procent salarisverhoging dec-2010: 4,0 procent eindejaarsuitkerin Cao universitair medische centra 2018-2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht +31 30 273 98 80 nfu@nfu.nl www.nfu.nl april 2019 NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Cao universitair medische centra 2018-202 Cao thuiszorg en verpleeghuizen: na 45 jaar werken met pensioen De vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben een nieuwe cao afgesloten De CAO VVT is dan op je arbeidsovereenkomst van toepassing waarbij het volgende geldt: Als wetgeving ter stimulering van het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking treedt, waarin rechten en plichten zijn opgenomen die afwijken van de CAO VVT, dan gelden deze afwijkende bepalingen vanaf de inwerkingtreding van die wetgeving in plaats van de ter zake geldende bepalingen uit de CAO VVT

Dat waarderen wij. Daarom bieden we jou een contract voor onbepaalde tijd, een fijne werksfeer en mogelijkheden om verder te groeien. Werken bij Thebe betekent ook een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Naast je salaris (FWG 45, CAO VVT) krijg je ook een eindejaarsuitkering en pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Op deze website vind je de officiële tekst en bijlagen van de Cao Ziekenhuizen 2019-2021 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2017-2019. Medewerkers HR & salarisadministratie kunnen inloggen om ook uitgebreide toelichtingen te lezen Er is een onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao VVT gesloten door de vakbonden en brancheverenigingen. Uniek is dat verzorgenden na 45 dienstjaren met pensioen mogen. Ook wordt ingezet op 90 procent vaste contracten in de VVT. Foto: Arno Massee De CAO VVT is voor alle werknemers in de sector Verpleeg Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT). Hierin staan afspraken over werkdruk, loon, aantrekkelijkheid van de sector en de tekorten op de arbeidsmarkt

Cao VVT. Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers Salarisinformatie CAO VVT 2020, versie 3 d.d. januari 2020 3. Bedrag stagevergoeding 2020 De stagevergoeding als bedoeld in artikel 3.18 CAO VVT 2019-2021 wordt in 2020 geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het lopende jaar die het CPB in december publiceert. Het indexatiepercentage waarmee het bedrag per 1-1-2020 word De cao VVT is bij besluit van 7 april jl. algemeen verbindend verklaard (avv) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De avv is op 8 april jl. in werking getreden (zonder terugwerkende kracht) en vervalt op 1 september 2021 Bron: VVT CAO (juli, 2018) Aanmelden zorgverlener . Vacatures in de zorg Verzorgende (IG) Verpleegkundige Helpende (Plus) Huishoudelijke hulp ZZP opdrachten Verzorgende (IG) Verpleegkundige Helpende (plus) Woonbegeleider gehandicaptenzorg Zorgverleners voor de ouderenzorg Zorgpersoneel gezocht ZZP bemiddelin In de handreiking jaargesprek die cao-partijen conform afspraak in de CAO 2018-2019 gaan uitbrengen, wordt de werkdrukbeleving (signalen en aanpak) als afzonderlijk item opgenomen. 6. Naleving CAO Naleving is van essentieel belang voor handhaving van het draagvlak voor de CAO en het behoud van een gelijk speelveld in de branche VVT

Cao Vvt 2019-2021 - A+O Vvt

Het betreffen zowel ochtend- als avonddiensten, met een duur tussen 3(,5) en 8(,5) uur. Bedrijfsprofiel Zorg-gericht Het uurloon van Helpende / Helpende Plus zal volgens de CAO VVT worden afgestemd en het uurtarief voor ZZP'ers zal in overleg worden vastgesteld Afgelopen week las ik de CAO VVT 2014-2016. Hierin wordt melding gemaakt van een Kanteling, zoals beschreven in artikel 5 ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen e

Cao VVT salarisschalen per 1 juli 2020 Flexpedi

 1. CAO en Arbeidsvoorwaarden. Home CAO en Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg Pantein. Thuiszorg Pantein Thuiszorg Pantein biedt verpleging en verzorging, gespecialiseerde verpleegkundige zorg en thuisbegeleiding. Onze zorgmedewerkers werken in kleine wijkteams en kennen de klant goed. CAO VVT Verklaring.
 2. Een bedrijfstak-cao (ook branche-cao genoemd) is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Deze geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche, zoals de metaal-cao of de bouw-cao. In Nederland zijn er ongeveer 250 bedrijfstak-cao's. Onderhandelingen over deze cao's worden gevoerd door branche- en vakorganisaties per sector
 3. Cao-partijen zijn op 5 december 2018 tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe Cao Apotheken 2017-2019. Deze zijn opgenomen in deze Cao. Ook hebben cao-partijen de volgende procesafspraken gemaakt die gedurende de looptijd van de Cao nader worden uitgewerkt: Ov
 4. Voor de VVT-sector is een structurele loonsverhoging afgesproken van 3,5% per 1 juni 2020. Per 1 juli 2021 komt daar 3% bij op. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,93% in 2019, waarmee een volledige dertiende maand ontstaat. De structurele loonstijging komt uit op 7,43%. De cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021

Cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg - FN

Cao . CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van. Medewerkers in de thuiszorg spelen een belangrijke rol in het leven van veel ouderen en verdienen eerlijke arbeidsvoorwaarden. Om goede werkgevers te kunnen zijn, hebben zorgaanbieders een reële en dekkende prijs nodig. De AMvB reële prijs, de nieuwe HV loonschalen en de pas afgesloten CAO-VVT vormen de basis voor de bekostiging van huishoudelijke hulp. Tzorg [

Teksten CAO VVT 2016-2018 nu beschikbaar op de website

Cao Vvt 2019-202

In deze cao zijn zaken zoals vakantie-uren, vergoedingen, ouderschapsverlof en salarisschalen vastgelegd. Ook het leerlingsalaris wordt via deze cao's bepaald. Voor de ouderenzorg geldt de CAO VVT: verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De huidige cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021 Onderhandelingsresultaat CAO VVT 2018 - 2019. De cao partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg met een looptijd van 15 maanden. Lees meer. Volg ons op social media . Nieuwsbrief CAO VVT

CAO VVT Acti

De vvt-cao die twee weken geleden is afgesloten, is voor de FNV een grote inspiratiebron voor de onderhandelingen in andere sectoren. Dit zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaarden van de FNV. Hij is ook positief over de andere cao's die de afgelopen maanden in de zorgsector zijn afgesloten TM09020-CAO VVT 4 Artikel 6.1.4 Schadevergoeding bij wijziging vakantietijdvak Volgens het vijfde lid heeft de werknemer als hij schade lijdt doordat zijn werkgever het vakantietijdvak wijzigt, recht op een schadevergoeding. Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij artikel 5.2.4 van de CAO. Artikel 6.2.9 Premies tijdens onbetaald verlo ‎*** Snel en makkelijk inzicht in de CAO VVT *** Met de app CAO VVT hebben werkgevers en medewerkers binnen de branche de cao-afspraken binnen handbereik. De app bevat rekentools, veelgestelde vragen, nuttige links en professionele statuten. De app maakt de cao toegankelijker en sneller doorzoek

De cao-partijen willen meer zekerheid voor medewerkers en een betere balans tussen werk- en privé. De werkgevers streven naar meer zekerheid voor medewerkers en zetten in op 90 procent vaste contracten. Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn: Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de vvt Vacatures Cao vvt fwg 25 in Amersfoort. Werk zoeken binnen 246.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Amersfoort. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Cao vvt fwg 25 - is makkelijk De cao-teksten worden ook nog verwerkt in de cao-app, in de online omgeving caoinfo.nl, en in het cao-boekje. Meer salaris, meer zekerheid, gezond met pensioen. Er zijn in de nieuwe Cao VVT afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021

CAO VVT 2016-2018 Algemeen verbindend verklaard; Monitor Kanteling Werktijden: Doe mee! Thema's inzet nieuwe cao VVT 2019. Begin 2019 starten wij met het overleg voor een nieuwe cao VVT, waarvoor wij graag jouw input krijgen. De huidige cao loopt af op 30 juni 2019 De cao-beoordelingen helpen u als werkgever om uw fiscale verplichtingen na te komen. U kunt de cao-beoordelingen downloaden Natuurlijk is de zorg die je levert niet in geld uit te drukken. Je krijg bij ons als verzorgende een mooi marktconform salaris, cao VVT, schaal 35 met een maximum bruto maandloon van €2762,34 op basis van een 36-urige werkweek Je krijg bij ons een salaris volgens de CAO VVT in FWG 25 met een maximum salaris van €2481,30 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Wij proberen voor iedereen een gezonde balans te vinden tussen werk en privé, of jij nu een werkende moeder bent, een mantelzorger of (sportieve) hobby's hebt Helpende / Verzorgende avonddienst Amersfoort de LichtenbergDit neem je mee! Een diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2 of verzorgende IG; Jij bent beschikbaar voor avonddiensten van 16.30 - 23.00 voor zo'n 18 uur per week; Jij bent flexibel en vindt het geen probleem om je gedurende deze dienst op meerdere afdelingen in te zetten; Ben je student en volg je een relevant

Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg - FN

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelinge

CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Gezondheidszorg. Nieuws: - CAO 2014 -2016 VVT afgeslote Welkom bij de cao-onderhandelingen voor 2021 voor UWV. Klik op de icoontjes in de tijdlijn hierboven om naar een onderdeel van het proces te gaan. Planning cao-onderhandelingen. Augustus/september: UWV, CNV en de andere bonden sturen waarschijnlijk een mini-enquête over de cao-thema's rond naar alle UWV medewerkers Cao . CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van.

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) — FBZ

ORT • cao verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT

Je hebt je indelingsbrief met je voorlopig vastgestelde functie-indeling ontvangen. In de bijlage 2 (Indelingsadvies) kon je lezen hoe de indeling (salarisschaal) van jouw functie tot stand is gekomen.. Zorgbalans biedt jou de mogelijkheid om na te gaan of je de indeling van jouw functie juist vindt Welkom op Je Achterban VVT. Dit platform houdt je op de hoogte over de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Je kunt meedenken over cao-afspraken en reageren op vragen van je collega's. Heb je zelf een vraag? Over je salaris, scholingsmogelijkheden of misschien wel over je pensioen

Krijg ik een toeslag (ORT) als ik werk in de avond, nacht

CAO VVT 2018-2019 tot stand gekomen en deze neemt o.a. een loonsver-hoging van 4% per 1 oktober 2018 met zich mee. Het belang van de nieuwe HV loonschalen is dat medewerkers Hulp bij het Huishouden zich beloond voelen voor het waardevolle werk dat zij verrichten voor hun cliënten Kortom, volgens de cao-VVT is dialoog het toverwoord bij duurzame inzetbaarheid. 2. Cao Ziekenhuizen Generatiebeleid. Een andere grote cao is de cao Ziekenhuizen (met 199.137 werknemers). In het principe-akkoord cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 staat veel over duurzame inzetbaarheid. Zo komt al snel in dit akkoord het zogeheten Generatiebeleid. Beoordeling CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheids zorg op fiscale aspecten Geachte mevrouw Velt en geachte heer Rog, Via internet heb ik kennisgenomen van de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (hierna: VVT), zoals deze voor deperiode van 1 april 2016 tot e van nulurencontracten in de Branche VVT en monitoring van ongewenste verschuivingseffecten naar andere contractvormen. Tevens wordt bij het overleg over nadere cao-afspraken de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (Sociaal Akkoord 2014) betrokken om bij deze afspraken ook de mogelijkheden voor het organiseren van interne flexibiliteit, bijvoorbeeld via de arbeidstijden, mee te nemen

CAO VVT 2019 - 2021

In de nieuwe cao VVT gaan we voor een betere beloning, een goede werk-/privébalans en meer vaste en grotere contracten. Dit betekent voor jou: 3 BalansBudget en LandingsBaan We vinden het belangrijk dat je er zelf voor kunt kiezen om (tijdelijk) minder te gaan werken in alle fasen van je leven Dit bericht is een rectificatie van een (ingetrokken) VNG-bericht zoals gepubliceerd op 1 juni. Toepassing van de nieuwe loonschaal De cao-afspraken waarin de nieuwe loonschaal is opgenomen, zijn op 7 mei algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat ook niet-leden van Actiz en BTN vanaf die datum daaraan gebonden zijn. Voor de leden van Actiz en BTN was de nieuwe loonschaal al met ingang. Bijlage 1 . 1 . Overzicht wijziging van cao 2019 - 2021 . In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen aangegeven in de nieuwe CAO VVT 2019- 2021 te

 • Psychologisch construct betekenis.
 • Feenstra contact.
 • Cathinonen.
 • Fein multitool.
 • CC meaning Snapchat.
 • Plasticiteit.
 • Google Play services keeps stopping.
 • Doctolib.
 • Sam van Royen leeftijd.
 • Kussens loungeset zelf maken.
 • Oude philips radio.
 • Macrogol Junior.
 • Eyeliner stempel.
 • Kijk en luistertoets Nederlands mavo 4.
 • BAT Tobacco.
 • Power serie Netflix.
 • Sony RX100 review.
 • What holiday is Today.
 • Rijbewijskeuringsarts Amsterdam.
 • Rots en Water training Enschede.
 • Db saga dokkan.
 • BHV Herhaling goedkoop.
 • Finales Zidane.
 • Website Gemeente Brummen.
 • Eternit sidings zagen.
 • AutoWeek BMW X6.
 • Sinaasappel etherische olie maken.
 • Keto gehaktballen.
 • MedicijnKluis app.
 • Jeroen Knikkink.
 • Spelletjes op papier voor 1 persoon.
 • Vlag Polen betekenis.
 • Welke make up gebruiken visagisten.
 • Fatah betekenis.
 • Standaard app verwijderen Windows 10.
 • Sporenkap muurplaat.
 • Jimmy Nelson eskimo.
 • Bloemist gooreind.
 • Hoe vaak kuisen.
 • Fruitmand bezorgen België.
 • Prefab badkamer kosten.